Archív zmluv

Rok 2011 (*.zip formát) 
Rok 2012 (*.zip formát) 
Rok 2013 (*.zip formát) 
Rok 2014 (*.zip formát) 
 

2016

Zmluvný partner Názov zmluvy Dátum
Súkromné centrum voľného času Beniakovce 44 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov(dotácia) Beniakovce 02.11.2016
Súkromné centrum voľného času Beniakovce 44 Nájomná zmluva CVČ Beniakovce 26.09.2016
Mesto Košice Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov (dotácie) 16.09.2016
JUDr. Ján Hovančák, advokát Zmluva o poskytovaní právnej pomoci 01.09.2016
Eva Lučková Šitie vestičiek ku kroju 2 26.08.2016
Geotop Košice Zmluva o dielo - geotop 18.08.2016
Regina Papugová Zmluva o kúpe doplnkov ku kroju 03.08.2016
U.S.Steel Košice, s.r.o. Darovacia zmluva 25.07.2016
Eva Lučková Šitie vestičiek ku kroju 09.07.2016
Milan Tóth Zmluva o krajčírskej úprave krojov 06.07.2016
DATALAN, a.s. Licenčná zmluva 30.06.2016
U.S.Steel Košice, s.r.o. Dodatok č_4 k pitnej vode 22.06.2016
NATUR-PACK, a.s. Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov 10.06.2016
Mgr. Karol Haťapka, advokát Zmluva o poskytovaní právnej pomoci 06.06.2016
Východoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o pripojení do distribučnej siete 20.05.2016
Mária Mičietová, Terézia Suchá Kúpna zmluva (2) 17.05.2016
Ladislav Výrostko, Alžbeta Gabová, Helena Výrostková, Dana Majorošová Kúpna zmluva (3) 17.05.2016
Mária Lacková, Agnesa Magyarová, Zdenko Piroško, Štefan Lacko, Apolónia Nemcová Kupna zmluva(4) 17.05.2016
Občania obce Sokoľany Kúpna zmluva (5) 17.05.2016
Rímskokatolícka cirkev, AHK Sokoľany, FK Tatra, Jato Enduro club Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov(dotácie) 28.04.2016
Firma blesk Nájomná zmluva o prenájme traktora 31.03.2016
Rímskokatolícka cirkev,farnosť Haniska Zámenná zmluva 19.02.2016
Obec Čaňa Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov(dotácie) 15.02.2016
Súkromné centrum voľného času Beniakovce 44 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov(dotácie) 10.02.2016
S.A.GROUP s.r.o. Zmluva o odbere kovového komunálneho odpadu 22.01.2016
Pavol Halanda Dodatok č.1 k licenčnej zmluve 02.01.2016

2015

Zmluvný partner Názov zmluvy Dátum
TD s.r.o. Zmluva na výkon vybraných činností veterinárnej asanácie 29.01.2015
Mgr. Karol Haťapka Zmluva o poskytovaní právnej služby 16.02.2015
Ing. Peter Mati – IPM Rámcová dohoda  
EVIL, s.r.o. Zmluva na zabezpečenie činností na úseku BOZP 06.03.2015
Súkromné centrum voľného času Beniakovce 44 Zmluva o poskytnutí dotácie 18.03.2015
Amatérsky hokejový klub Sokoľany Zmluva o poskytnutí dotácie 19.03.2015
FK Tatra Sokoľany Zmluva o poskytnutí dotácie 23.03.2015
LIBA ACADEMY 11 Zmluva o poskytnutí dotácie 24.03.2015
Domka Zmluva o poskytnutí dotácie 27.03.2015
Jazero n.o. Zmluva o poskytnutí dotácie 30.03.2015
Útvar dopravného inžinierstva Košice s.r.o. Zmluva o dielo 07.04.2015
NDS, a.s. Zmluva o odovzdaní a prevzatí objektu 09.04.2015
Slovak Telekom, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb 10.04.2015
Mesto Košice Zmluva o poskytnutí dotácie 10.04.2015
JATO ENDURO KLUB Sokoľany Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 15.04.2015
NDS, a.s. Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam 20.04.2015
Firma Blesk, s.r.o. Zmluva na zabezpečenie likvidácie kalu 21.04.2015
Stredná odborná škola Jána Bocatia Zmluva o nájme nebytového priestoru 09.06.2015
U.S. Steel Košice, s.r.o. Dodatok č. 3 k Zmluve č. 43/2013 k dodávke pitnej vody 23.06.2015
Mestská časť Košice-Západ Zmluva o nájme hnuteľnej veci 29.06.2015
TIPLUX, s.r.o. Zmluva o dielo 30.06.2015
Obecný úrad Sokoľany Oznámenie o zverejnení zmlúv na úradnej tabuli 15.-26.06. 2015
HS – PLUS, s.r.o. Zmluva o dielo 30.07.2015
Základná škola Haniska Zmluva o nájme nebytových priestorov 31.08.2015
Súkromné centrum voľného času Beniakovce 44 Zmluva o uzavretí nájomnej zmluvy 25.09.2015
Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. Dodatok k Zmluve o dielo č. 2010/167010/F.1049/001 06.10.2015
Súkromné centrum voľného času Beniakovce 44 Zmluva o poskytnutí dotácie 14.10.2015
Jazero n.o. Zmluva o poskytnutí dotácie 18.11.2015
Obec Čaňa Zmluva o poskytnutí dotácie 18.11.2015
Rímskokatolícka Cirkev, farnosť Haniska Zmluva o poskytnutí dotácie 23.11.2015
Kongregácia sestier Dominikánok bl. Imeldy Zmluva o poskytnutí dotácie 25.11.2015
LIBA ACADEMY 11 Zmluva o poskytnutí dotácie 30.11.2015
Mesto Košice Zmluva o poskytnutí dotácie 30.11.2015
Domka Zmluva o poskytnutí dotácie 02.12.2015
Mgr. Karol Haťapka Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní právnej služby 01.12.2015
Alena Kozáková zmluva o poskytovaní služieb 04.12.2015
Alena Kozáková zmluva o poskytovaní služieb 04.12.2015
W Control s.r.o. zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie obce 29.12.2015

 

1