Referendum 2023

Vyhlásenie referenda.pdf

Utvorenie volebného okrsku a volebnej miestnosti.docx

Informácie pre voliča.pdf

Informácie pre voliča - právo voliť, spôsob voľby.docx

voľba poštou - elektornická adresa na doručovanie žiadostí.docx

Žiadosť o voľbu poštou voliča, ktorý má trvalý pobyt na území SR.docx

doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK - elektornická adresa.docx

Hlasovací preukaz.pdf

1