Materská škola Sokoľany

Adresa:
 
MŠ Sokoľany
Materská škola
Sokoľany 148
044 57  Haniska
Telefón: 0911 215 840
 
Email: mssokolany@gmail.com
Facebook:https://www.facebook.com/mssokolany
 
Materská škola Sokoľany je dvojtriedna materská škola, ktorá v roku 2017 oslávila  60. rok svojho pôsobenia.
 
Dočasne poverený riaditeľ školy:
Daniela Jaczková
Pedagóg:
Zuzana Dugasová, Iveta Vybrancová, Adriana Salvatová
 

 

Školská jedáleň pri MŠ:
Marcela Semanová  - Hlavná kuchárka
Lívia Belyová - vedúca školskej jedálne

 

 
Upratovačka a školníčka:
 
Jarmila Beliová
Kamila Kuzmová
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie:
 
Žiadosť o prijatie do MŠ.pdf
Info k zápisu do MŠ.pdf
Materská škola Sokoľany bola otvorená dňa 8. januára 1957, najprv v budove kaštieľa ako jednotriedna MŠ. V roku 1963 sa presťahovala do dnešnej budovy, ktorá predtým slúžila ako budova základnej školy. V septembri 1992 sa MŠ stala znovu jednotriednou a tak je to dodnes s kapacitou 25 detí. 8. januára 2007 oslávila MŠ 50 rokov od vzniku.
 
Cieľom MŠ je po vstupe do EÚ rešpektovať potreby a záujmy dieťaťa predškolského veku, vytvárať podmienky pre zdravý rozvoj dieťaťa v súlade s Programom výchovy a vzdelávania v MŠ a inými materiálmi, schválenými Ministerstvom školstva SR.
 
Aj keď predškolská výchova nie je povinná, materská škola chce zostať inštitúciou stimulujúcou učenie a socializáciu dieťaťa, napomáhať mu prekonávať problémy pri niekoľkohodinovej odluke od rodičov, zvyšovať mu sebavedomie, učiť ho byť zodpovedným za svoje veci, prácu a adaptovať ho na vstup do ZŠ a tým mu dať možnosť zmysluplne, z pohľadu pedagogiky hodnotne prežiť a oživiť svoje detstvo.
 
Materská škola plní funkciu edukačnú – zabezpečuje výchovu, vzdelávanie a učenie – na rozvoj osobnosti dieťaťa. V rámci kultúrnej funkcie sme a naďalej chceme byť koordinátorom spoločensko-kultúrnych aktivít pri príležitosti rôznych sviatkov a pamätných dní v obci.
 
Celý kolektív MŠ považuje dieťa a jeho rodiča za svojich klientov a tak sa snaží napĺňať požiadavky na kvalitu výchovnej a vzdelávacej práce a celý chod zariadenia tak, aby boli spokojní dieťa, rodič, zriaďovateľ. V súčasnosti priebieha výchova detí v dvoch triedach.
 
 V školskom roku 2015/2016 navštevovalo materskú školu 25 detí zo Sokolian a Bočiara.  V školskom roku 2016/2017 navštevuje materskú školu 25 detí zo Sokolian a Bočiara. V školskom roku 2019/2020 navštevuje materskú školu 25 detí zo Sokolian a Bočiara. V školskom roku 2020/2021 navštevovalo materskú školu 20 žiakov. V školskom roku 2021/2022 pribudla ďalšia trieda a navštevovalo ju 30 detí z obce Sokoľany a Bočiar.
 
Akcie z mesiaca marec
Popis - V mesiaci marec sme si pripomenuli dôležitosť kníh. Prostredníctvom vzdelávacej aktivity, aktivity s rodičmi - Čítanie rozprávky a návštevou “ Obecnej knižnice”.
 
 
 
Tekviciáda v MŠ Sokoľany 26.10. 2022
 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Deň mlieka v MŠ Sokoľany 28.09. 2022
 
 
                    
 
      
 
 
 
 
 
    

Rozprávka 3 prasiatka

Výlet do planetária

Deň vody v MŠ 23

Pečenie a zdobenie perníkov v MŠ Sokoľany 2022

1