Materská škola Sokoľany

Adresa:

MŠ Sokoľany
Materská škola
Sokoľany 148
044 57  Haniska
Telefón: 0911 215 840

Email: mssokolany@gmail.com

 

Dočasne poverený riaditeľ školy: Pedagóg:
Iveta Pituchová  Mgr. Viktória Halušková
   

Mgr. Kristína Lešková

 

Iveta Vybrancová

Školská jedáleň pri MŠ:

Marcela Semanová 

 

Upratovačka a školníčka:

Jarmila Beliová

Kamila Kuzmová

 

 

 

 

 


Materská škola Sokoľany bola otvorená dňa 8. januára 1957, najprv v budove kaštieľa ako jednotriedna MŠ. V roku 1963 sa presťahovala do dnešnej budovy, ktorá predtým slúžila ako budova základnej školy. V septembri 1992 sa MŠ stala znovu jednotriednou a tak je to dodnes s kapacitou 25 detí. 8. januára 2007 oslávila MŠ 50 rokov od vzniku.

Cieľom MŠ je po vstupe do EÚ rešpektovať potreby a záujmy dieťaťa predškolského veku, vytvárať podmienky pre zdravý rozvoj dieťaťa v súlade s Programom výchovy a vzdelávania v MŠ a inými materiálmi, schválenými Ministerstvom školstva SR.

Aj keď predškolská výchova nie je povinná, materská škola chce zostať inštitúciou stimulujúcou učenie a socializáciu dieťaťa, napomáhať mu prekonávať problémy pri niekoľkohodinovej odluke od rodičov, zvyšovať mu sebavedomie, učiť ho byť zodpovedným za svoje veci, prácu a adaptovať ho na vstup do ZŠ a tým mu dať možnosť zmysluplne, z pohľadu pedagogiky hodnotne prežiť a oživiť svoje detstvo.

Materská škola plní funkciu edukačnú – zabezpečuje výchovu, vzdelávanie a učenie – na rozvoj osobnosti dieťaťa. V rámci kultúrnej funkcie sme a naďalej chceme byť koordinátorom spoločensko-kultúrnych aktivít pri príležitosti rôznych sviatkov a pamätných dní v obci.

Celý kolektív MŠ považuje dieťa a jeho rodiča za svojich klientov a tak sa snaží napĺňať požiadavky na kvalitu výchovnej a vzdelávacej práce a celý chod zariadenia tak, aby boli spokojní dieťa, rodič, zriaďovateľ.

 

 V školskom roku 2015/2016 navštevovalo materskú školu 25 detí zo Sokolian a Bočiara.  V školskom roku 2016/2017 navštevuje materskú školu 25 detí zo Sokolian a Bočiara. V školskom roku 2019/2020 navštevuje materskú školu 25 detí zo Sokolian a Bočiara. V školskom roku 2020/2021 navštevovalo materskú školu 20 žiakov.

1