Aktuálne výzvy na zverejnenie

 

1.Výzva na predloženie ponúk: Zlepšenie prístupu k pitnej vode pre obyvateľov z MRK v obci Sokoľany“ - stavebný dozor

Výzva na výkon stavebného dozora

 

2. Výzva na predkladanie ponúk: "Dodávka vaňových kontajnerov."

Výzva Vaňové kontajnery.pdf

 

 

 

3. Výzva na predloženie ponúk: Zlepšenie prístupu k pitnej vode pre obyvateľov z MRK v obci Sokoľany

Výzva - Pitná voda Sokoľany.pdf

Identifikačné údaje uch Pitná voda Sokoľany.pdf

Formulár ponuky Pitná voda Sokoľany.pdf

ČP uchádzača Pitná voda Sokoľany.pdf

 

 

4. Výzva na predkladanie ponúk: Oprava kanalizácie pri KD, Sokoľany.pdf 

vykaz_vymer_oprava_kanalizacie_Sokolany.ods

 

5.Výzva na predkladanie ponúk : Znižovanie energetickej náročnosti MŠ v Sokoľanoch

Výzva na predkladanie ponúk - Znižovanie energetickej náročnosti MŠ v Sokoľanoch.pdf

 

6. Výzva na predkladanie ponúk: "Chodník k MŠ Sokoľany".

 

Výzva na predkladanie CP - Chodník k MŠ.pdf

Chodník k MŠ.xlsx

 

7. Výzva na predkladanie ponúk:"Zriadenie kanalizačnej a vodovodnej prípojky k šatniam na futbalovom ihrisku v Obci Sokoľany".

 

Výzva Prípojky k šatniam.pdf

Príloha rozpočet Prípojky k šatniam.xlsx

 

8. Výzva na predkladanie ponúk: Dažďová kanalizácia popri štátnej ceste".

Výzva Dažďová kanalizácia popri štátnej ceste.pdf

Príloha rozpočet Dažďová kanalizácia popri štátnej ceste.xlsx

 

9. Výzva na predkladanie ponúk:" Trávenie voľného času v obci Sokoľany".

Výzva - Trávenie voľného času v obci Sokoľany.pdf

Identifikačné údaje uch Trávenie voľného času v obci Sokoľany.pdf

Formulár ponuky Trávenie voľného času v obci Sokoľany.pdf

ČP uchádzača Trávenie voľného času v obci Sokoľany.pdf

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 12.08.2021 do 11.00 hod.

 

10. Výzva na predkladanie ponúk: "Výkon technického dozora na stavbe: Oprava cesty MK1 a MK2".

Výkon technického dozora - MK1,MK2.pdf

 

Ponuky musia byť doručené poštou, kuriérom, elektronickou poštou alebo osobne v termíne do 19.7.2021 do 12.00 hod. 

 

11. Výzva na predkladanie ponúk: "Výkon technického dozora na stavbe: Oprava cesty MK6".

Výzva_na výkon stavebného dozora-cesta MK6.pdf

 

Ponuky musia byť doručené poštou, kuriérom, elektronickou poštou alebo osobne v termíne do 23.6.2021 do 12.00 hod. Poštová adresa pre doručovanie: Obec Sokoľany, Sokoľany č. 193, 044 57 Haniska Adresa pre doručovanie elektronickej pošty : sokolany@post.sk 

 

Ponuky musia byť doručené poštou, kuriérom, elektronickou poštou alebo osobne v termíne do 23.6.2021 do 12.00 hod.

 

12. Výzva na predkladanie ponúk: „Sokoľany - Oprava MK1, MK2“

 

ČP uchádzača Sokoľany - oprava MK1, MK2.pdf

Formulár ponuky Sokoľany - oprava MK1, MK2.pdf

Identifikačné údaje uch Sokoľany - oprava MK1, MK2.pdf

Výzva Sokoľany - oprava MK1, MK2.pdf

Lehota na predloženie ponúk: 29.06.2021 do 11.00 hod.

 

1