Aktuálne výzvy na zverejnenie

1. Výzva na predkladanie ponúk: "Výkon technického dozora na stavbe: Oprava cesty MK1 a MK2".

Výkon technického dozora - MK1,MK2.pdf

 

Ponuky musia byť doručené poštou, kuriérom, elektronickou poštou alebo osobne v termíne do 19.7.2021 do 12.00 hod. 

 

 

2. Výzva na predkladanie ponúk: "Výkon technického dozora na stavbe: Oprava cesty MK6".

Výzva_na výkon stavebného dozora-cesta MK6.pdf

 

Ponuky musia byť doručené poštou, kuriérom, elektronickou poštou alebo osobne v termíne do 23.6.2021 do 12.00 hod. Poštová adresa pre doručovanie: Obec Sokoľany, Sokoľany č. 193, 044 57 Haniska Adresa pre doručovanie elektronickej pošty : sokolany@post.sk 

 

Ponuky musia byť doručené poštou, kuriérom, elektronickou poštou alebo osobne v termíne do 23.6.2021 do 12.00 hod.

 

3. Výzva na predkladanie ponúk: „Sokoľany - Oprava MK1, MK2“

 

ČP uchádzača Sokoľany - oprava MK1, MK2.pdf

Formulár ponuky Sokoľany - oprava MK1, MK2.pdf

Identifikačné údaje uch Sokoľany - oprava MK1, MK2.pdf

Výzva Sokoľany - oprava MK1, MK2.pdf

Lehota na predloženie ponúk: 29.06.2021 do 11.00 hod.

 

1