Územný plán

Návrh Územného plánu obce Sokoľany:

 

http://www.uzemneplany.sk/vykres/sokolany/uzemny-plan-obce/opatovne-prerokovanie/vykres/vykres-dopravneho-riesenia-a-komplexny-vykres-priestoroveho-usporiadania-a-funkcneho-vyuzitia-zastavaneho-uzemia-a-navrhovanych-rozvojovych-ploch-s-vyznacenim-verejnoprospesnych-stavieb

 

"http://www.uzemneplany.sk/upn/sokolany/uzemny-plan-obce/opatovne-prerokovanie/vykres/vykres-dopravneho-riesenia-a-komplexny-vykres-priestoroveho-usporiadania-a-funkcneho-vyuzitia-zastavaneho-uzemia-a-navrhovanych-rozvojovych-ploch-s-vyznacenim-verejnoprospesnych-stavieb

1