Objednávky

ČísloPredmetTypRokSuma
69Objednávka učebníc do ZŠ Sokoľany.Objednávka20221344,48 €podrobnejšie
68Objednávka učebníc do ZŠ Sokoľany.Objednávka2022623,15 €podrobnejšie
67Čistenie čerpadiel ČS2.Objednávka2022podrobnejšie
66Objednávka dezinsekcie v ZŠ Sokoľany.Objednávka202285,00 €podrobnejšie
65Objednávka školenia pre ZŠ SokoľanyObjednávka202235,00 €podrobnejšie
64Objednávka stravných lístkovObjednávka20222537,14 €podrobnejšie
63Objednávka toneru do MŠ Sokoľany.Objednávka202220,45 €podrobnejšie
62Objednávka tonerov.Objednávka202264,29 €podrobnejšie
61Objednávka užívateľskej plomby pre potreby OcÚ.Objednávka2022169,50 €podrobnejšie
60Objednávka farby do tlačiarne pre ZŠ SokoľanyObjednávka2022115,00 €podrobnejšie
59Objednávka stravných lístkov pre ZŠ SokoľanyObjednávka2022814,72 €podrobnejšie
58Objednávka webinára : Osvedčovanie listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami.Objednávka202222,00 €podrobnejšie
57Objednávka webinára: "Povoľovanie výrubu drevín". - aktuálne legislatívne zmenyObjednávka202222,00 €podrobnejšie
56Objednávka zabezpečenia lokálnej počítačovej siete s dodávkou zariadení.Objednávka20222553,06 €podrobnejšie
55Objednávka konzultácie k vybavovaniu certifikátov.Objednávka202230,00 €podrobnejšie
54Objednávka hladkého plechu.Objednávka2022144,00 €podrobnejšie
53Objednávka školenia pre ZŠ SokoľanyObjednávka202230,00 €podrobnejšie
52Objednávka drvenia konárov.Objednávka20221000,00 €podrobnejšie
51Objednávka kanalizačnej prípojky pre rodinný dom, parcelné číslo 177/1Objednávka20221752,00 €podrobnejšie
50Objednávka izolačného dvojskla.Objednávka2022252,00 €podrobnejšie
49Objednávka kompletnej žiadosti o NFP v rámci vyhlásenej výzvy- OPLZ-PO6-SC611-2021-2Objednávka2022990,00 €podrobnejšie
48Objednávka rozpočtu k stavbe MK4 a MK5Objednávka2022400,00 €podrobnejšie
47Objednávka k úprave projektu k stavbe MK4 a MK5.Objednávka2022600,00 €podrobnejšie
46Objednávka e-tlačív pre ZŠ Sokoľany.Objednávka2022180,00 €podrobnejšie
45Objednávka školenia pre MŠ Sokoľany.Objednávka202222,00 €podrobnejšie
44Objednávka diagnostiky vnútornej poruchy na vodovodnom potrubí.Objednávka2022podrobnejšie
43Objednávka školenia pre ZŠ SokoľanyObjednávka202212,00 €podrobnejšie
42Objednávka podhrabových dosiek k oprave oplotenia školskej záhrady v obci Sokoľany.Objednávka2022821,45 €podrobnejšie
41Objednávka respirátorov a kancelárskeho papiera do ZŠ Sokoľany.Objednávka2022108,12 €podrobnejšie
40Objednávka školenia pre ZŠ Sokoľany.Objednávka202222,00 €podrobnejšie
39Objednávka oplotenia školskej záhrady v obci Sokoľany.Objednávka20224120,60 €podrobnejšie
38Objednávka kompatibilnej sady HPObjednávka2022198,00 €podrobnejšie
37Objednávka toneru do ZŠ Sokoľany.Objednávka202233,60 €podrobnejšie
36Objednávka pravidelnej jarnej deratizácie obecných budov.Objednávka2022185,00 €podrobnejšie
35Objednávka stravných lístkov pre ZŠ SokoľanyObjednávka20221282,26 €podrobnejšie
34Objednávka drvenia konárov.Objednávka20221000,00 €podrobnejšie
33Objednávka čistenia kanalizácie z dôvodu havarijného stavu.Objednávka2022podrobnejšie
32Objednávka farebnej tlačiarne.Objednávka2022406,80 €podrobnejšie
31Objednávka notebooku.Objednávka2022638,00 €podrobnejšie
30Objednávka právnych služieb a právneho poradenstva.Objednávka20221000,00 €podrobnejšie
29Objednávka aktualizácie Cookis listovObjednávka202225,00 €podrobnejšie
28Objednávka dekontamintácie chladiaceho boxuObjednávka202280,00 €podrobnejšie
27Objednávka výrubu stromov.Objednávka2022600,00 €podrobnejšie
26Objednávka tonerov.Objednávka2022202,89 €podrobnejšie
25Objednávka - výrub a orezávanie stromov.Objednávka2022600,00 €podrobnejšie
24Výmena obehového čerpadla v ZŠ Sokoľany.Objednávka20221531,00 €podrobnejšie
23Objednávka interaktívnej tabule do ZŠ Sokoľany.Objednávka20221479,31 €podrobnejšie
22Objednávka notebookov. Objednávka20221156,90 €podrobnejšie
21Objednávka televízora do ZŠ Sokoľany aj s príslušenstvom.Objednávka2022572,50 €podrobnejšie
20Objednávka školských počítačových súprav.Objednávka20221395,01 €podrobnejšie
19Objednávka sterilizátora vzduchu.Objednávka20221435,20 €podrobnejšie
18Objednávka máp do ZŠ Sokoľany.Objednávka2022414,00 €podrobnejšie
17Objednávka abecedy do ZŠ Sokoľany.Objednávka2022227,96 €podrobnejšie
16Objednávka závesného regálu na stenu.Objednávka202246,00 €podrobnejšie
15Objednávka zhotovenia pečiatky pre ZŠ Sokoľany.Objednávka202272,72 €podrobnejšie
14Objednávka opravy kopírovacieho stroja HP LJ Pro MFP M521 dn.Objednávka2022106,76 €podrobnejšie
13Objednávka kontroly hasiacich prístrojov v priestoroch obecného úradu.Objednávka2022266,81 €podrobnejšie
12Objednávka kontroly hasiacich prístrojov v ZŠ Sokoľany.Objednávka202253,43 €podrobnejšie
11Objednávka kontroly hasiacich prístrojov v MŠ Sokoľany.Objednávka202245,00 €podrobnejšie
10Objednávka školenia pre ZŠ Sokoľany.Objednávka202230,00 €podrobnejšie
9Objednávka kancelárskych potrieb.Objednávka2022195,98 €podrobnejšie
8Objednávka školskej skrinky do ZŠ Sokoľany.Objednávka2022299,92 €podrobnejšie
7Objednávka stravných lístkov. Objednávka2022687,20 €podrobnejšie
6Objednávka školenia.Objednávka2022272,00 €podrobnejšie
5Objednávka podušiek.Objednávka202215,83 €podrobnejšie
4Objednávka registratúrneho denníka pre ZŠ SokoľanyObjednávka202218,60 €podrobnejšie
3Objednávka pohľadnice .Objednávka202211,80 €podrobnejšie
2Objednávka revízie komínov.Objednávka2022200,00 €podrobnejšie
1Objednávka stravných lístkov.Objednávka20223194,94 €podrobnejšie
1