Objednávky

ČísloPredmetTypRokSuma
52Objednávka diagnostiky zariadenia FPT Industrial S.p.AObjednávka2019200,00 €podrobnejšie
51Objednávka údržbarských prác pre ZŠ Sokoľany.Objednávka201951,12 €podrobnejšie
50Objednávka údržbarských prác pre MŠ SokoľanyObjednávka201938,64 €podrobnejšie
49Pbjednávka údržbarských prác pre OcÚ Sokoľany.Objednávka201956,40 €podrobnejšie
48Objednávka čistiacich prostriedkov pre ČOV.Objednávka201929,46 €podrobnejšie
47Objednávka pracovných odevov.Objednávka2019295,96 €podrobnejšie
46Objednávka dezinsekcie celého objektu Základnej školy Sokoľany.Objednávka2019200,00 €podrobnejšie
45Objednávka opravy plynového kotla na futbalovom ihrisku.Objednávka2019193,50 €podrobnejšie
44Objednávka vypracovania žiadosti.Objednávka2019300,00 €podrobnejšie
43Objednávka rekonštrukcie chodníka.Objednávka2019300,00 €podrobnejšie
42Objednávka vlajky Európskej únie.Objednávka201941,20 €podrobnejšie
41Objednávka kancelárskych potrieb pre ZŠ Sokoľany.Objednávka201947,80 €podrobnejšie
40Objednávka opravy VM Floriánu po prapätí.Objednávka2019222,00 €podrobnejšie
39Objednávka montáže rozperiek LTT na NN vedenia.Objednávka2019206,40 €podrobnejšie
38Objednávka frekvenčného meniča.Objednávka2019891,60 €podrobnejšie
37Objednávka vyhodnotenia Územného plánu obce Sokoľany.Objednávka2019300,00 €podrobnejšie
36Nákup tonerov do tlačiarne do Materskej školy Sokoľany.Objednávka201939,89 €podrobnejšie
35Jedálne kupóny pre Základnú školu Sokoľany.Objednávka20192125,20 €podrobnejšie
34Objednávka stravných lístkov pre Základnú školu Sokoľany.Objednávka2019187,02 €podrobnejšie
33Údržbárske práce na obecnom úrade Sokoľany.Objednávka2019103,00 €podrobnejšie
32Vymaľovanie priestorov v Základnej škole Sokoľany.Objednávka2019923,00 €podrobnejšie
31Objednávka stravných lístkov.Objednávka20191856,77 €podrobnejšie
30Objednávka betónu.Objednávka2019500,00 €podrobnejšie
29Objednávka maliarskych prác v Materskej škole.Objednávka2019420,72 €podrobnejšie
28Objednávka autobusovej zastávky s príslušenstvom.Objednávka20191800,00 €podrobnejšie
27Objednávka tlačiva pre Základnú školu.Objednávka2019116,25 €podrobnejšie
26Objednávka vytýčenia parcely 123/19 a vyhotovenie protokolu o vytýčení hranice pozemku.Objednávka2019157,00 €podrobnejšie
25Objednávka tonerov do tlačiarni pre Základnú školu Sokoľany.Objednávka2019161,43 €podrobnejšie
24Objednávka aSC agendy pre evidenciu žiakov pre Základnú školu Sokoľany.Objednávka2019229,00 €podrobnejšie
23Objednávka stravných lístkov pre Základnú školu Sokoľany.Objednávka2019297,23 €podrobnejšie
22Objednávka externej obojstrannej vitríny.Objednávka20191027,29 €podrobnejšie
21Objednávka tonerov.Objednávka2019190,56 €podrobnejšie
20Objednávka žalúzii.Objednávka201930,00 €podrobnejšie
19Objednávka dopravného značenia.Objednávka20191000,00 €podrobnejšie
18Objednávka koní na kultúrnu akciu.Objednávka201960,00 €podrobnejšie
17Objednávka betónových obrubníkov na detské ihrisko v Materskej škole.Objednávka201962,00 €podrobnejšie
16Objednávka divadelného predstavenia.Objednávka2019220,00 €podrobnejšie
15Objednávka skakacích hradov.Objednávka2019120,00 €podrobnejšie
14Objednávka menoviek na dvere kancelárie.Objednávka201925,20 €podrobnejšie
13Objednávka betónových oplotení.Objednávka20192354,40 €podrobnejšie
12Objednávka pečiatky finančnej kontroly.Objednávka201925,25 €podrobnejšie
11Objednávka údržbárskych prác v Materskej škole Sokoľany.Objednávka2019116,16 €podrobnejšie
10Objednávka údržbárskych prác v Základnej škole Sokoľany.Objednávka2019414,00 €podrobnejšie
9Objednávka kancelárskych potrieb.Objednávka2019279,19 €podrobnejšie
8Objednávka ústredne obecného rozhlasu - zariadenie VM Florian.Objednávka20192363,39 €podrobnejšie
7Objednávka zvislého dopravného označenia.Objednávka201976,80 €podrobnejšie
6Objednávka Programu odpadového hospodárstva obce Sokoľany.Objednávka2019240,00 €podrobnejšie
5Objednávka Programu hospodárskeho a socialného rozvoja obce Sokoľany.Objednávka20191000,00 €podrobnejšie
4Objednávka tonerov.Objednávka201987,48 €podrobnejšie
3Objednávka činnosti zodpovednej osoby.Objednávka20191200,00 €podrobnejšie
2Žiadosť o poskytnutí podpory formou dotácie na rok 2019.Objednávka2019600,00 €podrobnejšie
1Objednávka stravných lístkov.Objednávka20193396,00 €podrobnejšie
1