Objednávky

ČísloPredmetTypRokSuma
122Objednávka tlačiarne.Objednávka2020212,60 €podrobnejšie
121Objednávka zimnej údržby spojovacej cesty.Objednávka2020podrobnejšie
120Objednávka infrapanelu - ohrievač.Objednávka2020171,80 €podrobnejšie
119Objednávka opravy tlačiarne.Objednávka2020135,00 €podrobnejšie
118Objednávka odvodnenia cesty III. triedy.Objednávka20203085,20 €podrobnejšie
117Objednávka montáže stĺpuObjednávka2020235,00 €podrobnejšie
116Objednávka rekonštrukcie nadzemného vzdušného vedenia NNObjednávka20201490,00 €podrobnejšie
115Objednávka stravných lístkov pre OcÚ Sokoľany.Objednávka2020857,22 €podrobnejšie
114Objednávka opravy miestneho rozhlasu.Objednávka202010,80 €podrobnejšie
113Objednávka dezinfekcie priestorov po celoplošnom testovaní.Objednávka2020175,31 €podrobnejšie
112Objednávka stravovania pre dobrovoľníkov a zdravotníkov počas celoplošného testovania.Objednávka2020335,70 €podrobnejšie
111Deratizácia MŠ Sokoľany.Objednávka202020,00 €podrobnejšie
110Objednávka dezinsekcie a deratizácie ZŠ Sokoľany.Objednávka202090,00 €podrobnejšie
109Objednávka jednorazového overalu.Objednávka2020228,00 €podrobnejšie
108Objednávka metiel do ZŠ Sokoľany.Objednávka202047,84 €podrobnejšie
107Objednávka hygienických potrieb.Objednávka2020120,60 €podrobnejšie
106Objednávka kúrenárskej spätnej klapky.Objednávka2020144,00 €podrobnejšie
105Objednávka dezinfekcie a rúšok pre ZŠ SokoľanyObjednávka202079,08 €podrobnejšie
104Objednávka oplotenia kanalizačnej šachty.Objednávka20201164,00 €podrobnejšie
103Objednávka navýšenia mailovej kapacity schránky.Objednávka20209,90 €podrobnejšie
102Objednávka papierových uterákov a zásobníkov.Objednávka202066,27 €podrobnejšie
101Objednávka respirátorov pre ZŠ Sokoľany.Objednávka202054,80 €podrobnejšie
100Objednávka projektovej dokumentácie.Objednávka2020400,00 €podrobnejšie
99Objednávka tonerov.Objednávka2020104,22 €podrobnejšie
98Objednávka tonerov.Objednávka2020105,60 €podrobnejšie
97Objednávka vypracovania prevádzkového poriadku ČOV.Objednávka2020342,00 €podrobnejšie
96Objednávka koberca pre MŠ SokoľanyObjednávka2020295,91 €podrobnejšie
95Objednávka stravných lístkov pre ZŠ Sokoľany.Objednávka20202557,38 €podrobnejšie
94Objednávka stĺpa.Objednávka2020174,72 €podrobnejšie
93Objednávka stojana na dezinfekciu.Objednávka2020280,80 €podrobnejšie
92Objednávka maľovania domu smútku.Objednávka2020180,00 €podrobnejšie
91Objednávka tonerov pre ZŠ Sokoľany.Objednávka2020409,51 €podrobnejšie
90Objednávka údržby ČOV Sokoľany.Objednávka2020889,08 €podrobnejšie
89Objednávka športových potrieb.Objednávka202054,31 €podrobnejšie
88Objednávka ochranných štítov pre ZŠ SokoľanyObjednávka202033,90 €podrobnejšie
87Objednávka deratizácie v rómskej osade na parcelách č. 122 a č. 123Objednávka2020480.00 €podrobnejšie
86Objednávka učebníc do ZŠ SokoľanyObjednávka2020114.00 €podrobnejšie
85Objednávka dezinfekčných prostriedkov pre ZŠ SokoľanyObjednávka2020226,00 €podrobnejšie
84Objednávka materiálu pre ZŠ SokoľanyObjednávka202013,94 €podrobnejšie
83Objednávka "Certifikácie CODiV" pre ZŠ SokoľanyObjednávka20207,00 €podrobnejšie
82Objednávka opravy pódia na futbalovom ihrisku Sokoľany.Objednávka2020380,00 €podrobnejšie
81Oprava verejného osvetlenia pri dome so súpisným číslom 222 a 259.Objednávka2020podrobnejšie
80Objednávka geodetických prác.Objednávka2020150,00 €podrobnejšie
79Objednávka kancelárskych potrieb.Objednávka202077,63 €podrobnejšie
78Objednávka učebníc pre ZŠ Sokoľany.Objednávka2020206,90 €podrobnejšie
77Objednávka kníh na anglický jazyk pre ZŠ Sokoľany.Objednávka2020143,50 €podrobnejšie
76Objednávka maliarskych prác v priestoroch budov OcÚ SokoľanyObjednávka2020120,00 €podrobnejšie
75Objednávka maliarskych prác v ZŠ SokoľanyObjednávka2020480,00 €podrobnejšie
74Objednávka chodníkov okolo ZŠ Sokoľany.Objednávka20201159,30 €podrobnejšie
73Objednávka nákupu plastových kontajnerov pre komunálny odpad.Objednávka2020716,40 €podrobnejšie
72Objednávka prenájmu plastových nádob pre komunálny odpad.Objednávka2020podrobnejšie
71Objednávka nenávratnej finančnej dotácie.Objednávka20201740,00 €podrobnejšie
70Objednávka komponentov pre Lenovo PC.Objednávka2020112,50 €podrobnejšie
69Objednávka opravy motorového vozidla značky Toyota Auris.Objednávka2020150,00 €podrobnejšie
68Objednávka opravy motorového vozidla značky Škoda Fabia.Objednávka2020500,00 €podrobnejšie
67Objednávka uloženia zmiešaného stavebného materiálu pre potreby obce Sokoľany.Objednávka20207€/tona €podrobnejšie
66Objednávka tlačív pre ZŠ Sokoľany.Objednávka2020262,63 €podrobnejšie
65Objednávka tlačív pre MŠ Sokoľany.Objednávka20209,13 €podrobnejšie
64Objednávka kníh pre ZŠ Sokoľany.Objednávka2020191,40 €podrobnejšie
63Objednávka dovozu a dodania stĺpa.Objednávka2020174,72 €podrobnejšie
62Objednávka tlačív pre ZŠ Sokoľany.Objednávka202031,91 €podrobnejšie
61Objednávka technického stavu tlačiarní v ZŠ Sokoľany.Objednávka202036,00 €podrobnejšie
60Objednávka stravných lístkov pre OcÚ Sokoľany.Objednávka20202132,34 €podrobnejšie
59Objednávka otočiská na komunikácií MK9.Objednávka20202692,80 €podrobnejšie
58Objednávka revízie budov.Objednávka20203745,00 €podrobnejšie
57Objednávka učebníc pre ZŠ SokoľanyObjednávka2020789,80 €podrobnejšie
56Objednávka spracovania projektu.Objednávka2020588,00 €podrobnejšie
55Objednávka tlačiarne pre ZŠ Sokoľany.Objednávka2020391,00 €podrobnejšie
54Objednávka stravných lístkov pre ZŠ SokoľanyObjednávka20201062,60 €podrobnejšie
53Objednávka kancelárskych potrieb.Objednávka202086,00 €podrobnejšie
52Objednávka dezinfekčných potrieb do MŠ SokoľanyObjednávka202066,40 €podrobnejšie
51Objednávka kancelárskych potrieb.Objednávka2020208,18 €podrobnejšie
50Objednávka knihy pre MŠ Sokoľany.Objednávka202020,92 €podrobnejšie
49Objednávka bezkontaktného teplomeru pre ZŠ Sokoľany.Objednávka202075,00 €podrobnejšie
48Objednávka materiálu pre ZŠ Sokoľany.Objednávka2020301,44 €podrobnejšie
47Objednávka materiálu pre MŠ Sokoľany.Objednávka202044,88 €podrobnejšie
46Objednávka bezkontaktného teplomera pre MŠ Sokoľany.Objednávka202055,95 €podrobnejšie
45Objednávka prehĺbenia studne na futbalovom ihrisku.Objednávka2020600,00 €podrobnejšie
44Objednávka prevozu materiálu (štrk)Objednávka2020108,00 €podrobnejšie
43Objednávka údržby pre ZŠ Sokoľany.Objednávka202040,32 €podrobnejšie
42Objednávka montáže retardéra a výmena uzatváracej armatúry na domovej prípojke.Objednávka202073,92 €podrobnejšie
41Objednávka materiálu pre ZŠ SokoľanyObjednávka2020102,52 €podrobnejšie
40Dezinfekcia obecného úradu.Objednávka202020,00 €podrobnejšie
39Objednávka v ČOV SokoľanyObjednávka20201197,60 €podrobnejšie
38Objednávka e-tlačív pre ZŠ Sokoľany.Objednávka2020175,00 €podrobnejšie
37Objednávka toneru do tlačiarne.Objednávka202021,70 €podrobnejšie
36Objednávka dezinfekčných prostriedkov.Objednávka2020110,90 €podrobnejšie
35Objednávka ochranných rúšok.Objednávka2020400,00 €podrobnejšie
34Objednávka rámu s kosiacim príslušenstvom.Objednávka2020962,00 €podrobnejšie
33Objednávka toneru do tlačiarne OcÚ.Objednávka202022,80 €podrobnejšie
32Objednávka hracích prvkov.Objednávka20204696,56 €podrobnejšie
31Objednávka prevodovky K46BM s kolesami.Objednávka20201348,00 €podrobnejšie
30Objednávka notebooku.Objednávka2020439,00 €podrobnejšie
29Objednávka polystyrénového vajíčka.Objednávka202023,40 €podrobnejšie
28Objednávka kurenárskeho potrubia v ZŠ Sokoľany.Objednávka2020100,00 €podrobnejšie
27Objednávka motora Brigs&Atratto 31R777Objednávka20201490,00 €podrobnejšie
26Objednávka stravných lístkov pre OcÚ,Objednávka20201843,78 €podrobnejšie
25Objednávka preplachnutia kanalizácie a následný odvoz splaškov do ČOV.Objednávka2020500,00 €podrobnejšie
25Objednávka preplachnutia kanalizácie a následný odvoz splaškov do ČOV.Objednávka2020500,00 €podrobnejšie
24Objednávka údržbarských prác na Obecnom úrade Sokoľany.Objednávka202050,64 €podrobnejšie
23Objednávka údržby MŠ Sokoľany.Objednávka202040,08 €podrobnejšie
22Objednávka údržby ZŠ Sokoľany.Objednávka202066,24 €podrobnejšie
21Objednávka počítačov do ZŠ Sokoľany.Objednávka2020910,00 €podrobnejšie
20Objednávka farieb.Objednávka202070,98 €podrobnejšie
19Objednávka tonerov do tlačiarni pre obecný úrad Sokoľany.Objednávka202055,20 €podrobnejšie
17Objednávka kontroly HP pre ZŠ.Objednávka202020,00 €podrobnejšie
16Objednávka opravy tlačiarne.Objednávka202095,00 €podrobnejšie
15Objednávka tonerov pre ZŠ SokoľanyObjednávka2020311,94 €podrobnejšie
14Objednávka zákazových tabúľ.Objednávka202055,00 €podrobnejšie
13Objednávka opravy tlačiarne.Objednávka202090,00 €podrobnejšie
12Objednávka čistiacich prostriedkov pre MŠ Sokoľany.Objednávka202030,09 €podrobnejšie
11Objednávka čistiacich prostriedkov pre školskú jedáleň.Objednávka202049,40 €podrobnejšie
10Objednávka čistiacich prostriedkov pre ČOV Sokoľany.Objednávka202021,26 €podrobnejšie
9Objednávka čistiacich prostriedkov pre ZŠ Sokoľany.Objednávka202041,24 €podrobnejšie
8Objednávka tlačovín.Objednávka202033,60 €podrobnejšie
7Oprava verejného osvetlenia.Objednávka2020125,00 €podrobnejšie
6Objednávka kontroly komínov pre ZŠ a MŠ.Objednávka2020160,00 €podrobnejšie
5Objednávka hygienických potrieb pre ZŠ Sokoľany.Objednávka202079,34 €podrobnejšie
4Objednávka stravných lístkov pre obecný úrad Sokoľany.Objednávka20201747,38 €podrobnejšie
3Objednávka stravných lístkov pre Základnú školu Sokoľany.Objednávka20202125,20 €podrobnejšie
2Objednávka praktickej príručky " Účtovné súvzťažnosti v saospráve od 1.1. 2020".Objednávka202033,00 €podrobnejšie
1Objednávka dopravných značení a retardérov.Objednávka2020700,80 €podrobnejšie
1