Objednávky

ČísloPredmetTypRokSuma
9Poradenstvo a vypracovanie rozhodnutí, ktoré obec predloží daňovým subjektom, ktoré si písomne uplatnili vrátenie DZN za rok 2011Objednávka2017990,00 €podrobnejšie
8Analýza problematiky - objednávka právnych služieb súvisiacich s dodatočným zdanením a dodatočnými priznaniami k dani z nehnuteľnosti za rok 2011Objednávka2017998,00 €podrobnejšie
7Objednávka zberu, prepravy a zhodnotenia komunálneho odpadu od PO a FOObjednávka2017podrobnejšie
6Objednávka jedálnych kupónovObjednávka20171512,00 €podrobnejšie
5Objednávka vysokopecného štrkuObjednávka2017100,00 €podrobnejšie
46Objednávka KUKA nádob.Objednávka2017738,00 €podrobnejšie
45Objednávka dvier pre dom smútkuObjednávka20174340,62 €podrobnejšie
44Objednávka demontáže a montáže spätnej klapky na ČOV, výroba osadenia a natretia bráničky na ČOV.Objednávka2017580,00 €podrobnejšie
43Objednávka vymaľovania vstupných priestorov KD, schodiská, sály kultúrneho domu a kancelárie starostu obce.Objednávka2017715,00 €podrobnejšie
42Objednávka rekonštrukcie interiéru budovy TJ.Objednávka2017720,00 €podrobnejšie
41Objednávka zabezpečenia ozvučenia a osvetlenia dňa obce 19.08. 2017Objednávka2017750,00 €podrobnejšie
40Objednávka kontroly bezpečnosti detských ihrísk v obci.Objednávka2017480,00 €podrobnejšie
4Objednávka licencieObjednávka2017676,80 €podrobnejšie
39Objednávka likvidácie nebezpečného odpadu.z obce.Objednávka2017100,00 €podrobnejšie
38Objednávka satelitného prijímača.Objednávka2017448,80 €podrobnejšie
37Objednávka obmurovky a zmenšenia vchodu do domu smútku.Objednávka2017299,00 €podrobnejšie
36Objednávka hradu, stanov, pivných setov a paintballu na deň obce.Objednávka2017500,00 €podrobnejšie
35Objednávka vystúpenia hovoreného slova - Araňa na deň obce.Objednávka2017150 €podrobnejšie
34Objednávka kúzelníka a modelovanie balónov na deň obce.Objednávka2017130,00 €podrobnejšie
33Objednávka koncertu skupiny Abborn - show Abba na Deň obce.Objednávka20171500,00 €podrobnejšie
32Objednávka stavebných prác na dokončenie detského ihriska.Objednávka2017895,00 €podrobnejšie
31Objednávka plotových tyčí.Objednávka2017368,00 €podrobnejšie
30Objednávka vypracovanie znaleckého posudku pozemku v k.ú. Sokoľany - pre účely prevodu vlastníckych práv.Objednávka2017160,00 €podrobnejšie
3Objednávka vysokopecného štrku.Objednávka2017100,00 €podrobnejšie
29Objednávka odstránenia havarijného stavu zaplavovania dvora rodiny Nemcovej pri daždi z hlavnej cesty v dĺžke 50 m.Objednávka2017735,00 €podrobnejšie
28Objednávka školenia a prípadnej technickej pomoci pri inštalácii nového softvéraObjednávka2017208,00 €podrobnejšie
27Objednávka zamerania stavby na parcele 230/2Objednávka201760,00 €podrobnejšie
26Objednávka tonerov do tlačiarneObjednávka2017125,40 €podrobnejšie
25Objednávka zneškodnenia odpadu na skládke Ozorovce, objemný odpad kategórie 200307.Objednávka20170,00 €podrobnejšie
24Objednávka stravných lístkovObjednávka20171512,00 €podrobnejšie
23Objednávka realizácie vytvorenia účelovej miestnosti na ihrisku TJ.Objednávka2017989,00 €podrobnejšie
22Objednávka dverí pre dom smútku.Objednávka20173569,88 €podrobnejšie
21Objednávka projektových prác a geodetických zameraníObjednávka20174884,00 €podrobnejšie
20Objednávka - vyjadrenie v konaní o určenie neplatnosti právneho úkonu žalobcu.Objednávka20171000,00 €podrobnejšie
2Školenie evidencie obyvateľstva, dane a poplatkyObjednávka2017330,00 €podrobnejšie
19Objednávka vyjadrenia ohľadom vrátenia dane za rok 2011.Objednávka2017999,00 €podrobnejšie
18Objednávka bráničky k oploteniu detského ihriska.Objednávka2017137,00 €podrobnejšie
17Objednávka - kompletné spracovanie žiadosti o dotáciu v rámci Prevencie kriminality na rok 2017Objednávka2017816,00 €podrobnejšie
16Objednávka úpravy pôdy pred zatrávnením pod detské ihrisko.Objednávka201745,00 €podrobnejšie
15Objednávka opravy múrika pri Materskej škole Objednávka2017950,00 €podrobnejšie
14Objednávka právnych služieb v advokátskej kancelárií.Objednávka20170,00 €podrobnejšie
13Objednávka nerezového pracovného stolu pre materskú školu.Objednávka2017282,00 €podrobnejšie
12Objednávka opravy a údržby elektrocentrály EZA MP 30 l G. 1655Objednávka2017680,04 €podrobnejšie
11Objednávka Videofilmu s fotografiamiObjednávka2017399,00 €podrobnejšie
10Objednávka orezávania konárovObjednávka201740,00/hod. €podrobnejšie
1Objednávka traktora-bagru na odpratávanie snehu z komunikácií.Objednávka20170,00 €podrobnejšie
1