Objednávky

ČísloPredmetTypRokSuma
8Objednávka tlačovín.Objednávka202033,60 €podrobnejšie
7Oprava verejného osvetlenia.Objednávka2020125,00 €podrobnejšie
6Objednávka kontroly komínov pre ZŠ a MŠ.Objednávka2020160,00 €podrobnejšie
5Objednávka hygienických potrieb pre ZŠ Sokoľany.Objednávka202079,34 €podrobnejšie
4Objednávka stravných lístkov pre obecný úrad Sokoľany.Objednávka20201747,38 €podrobnejšie
3Objednávka stravných lístkov pre Základnú školu Sokoľany.Objednávka20202125,20 €podrobnejšie
2Objednávka praktickej príručky " Účtovné súvzťažnosti v saospráve od 1.1. 2020".Objednávka202033,00 €podrobnejšie
1Objednávka dopravných značení a retardérov.Objednávka2020700,80 €podrobnejšie
1