Objednávky

ČísloPredmetTypRokSuma
35Objednávka ochranných rúšok.Objednávka2020400,00 €podrobnejšie
34Objednávka rámu s kosiacim príslušenstvom.Objednávka2020962,00 €podrobnejšie
33Objednávka toneru do tlačiarne OcÚ.Objednávka202022,80 €podrobnejšie
32Objednávka hracích prvkov.Objednávka20204696,56 €podrobnejšie
31Objednávka prevodovky K46BM s kolesami.Objednávka20201348,00 €podrobnejšie
30Objednávka notebooku.Objednávka2020439,00 €podrobnejšie
29Objednávka polystyrénového vajíčka.Objednávka202023,40 €podrobnejšie
28Objednávka kurenárskeho potrubia v ZŠ Sokoľany.Objednávka2020100,00 €podrobnejšie
27Objednávka motora Brigs&Atratto 31R777Objednávka20201490,00 €podrobnejšie
26Objednávka stravných lístkov pre OcÚ,Objednávka20201843,78 €podrobnejšie
25Objednávka preplachnutia kanalizácie a následný odvoz splaškov do ČOV.Objednávka2020500,00 €podrobnejšie
25Objednávka preplachnutia kanalizácie a následný odvoz splaškov do ČOV.Objednávka2020500,00 €podrobnejšie
24Objednávka údržbarských prác na Obecnom úrade Sokoľany.Objednávka202050,64 €podrobnejšie
23Objednávka údržby MŠ Sokoľany.Objednávka202040,08 €podrobnejšie
22Objednávka údržby ZŠ Sokoľany.Objednávka202066,24 €podrobnejšie
21Objednávka počítačov do ZŠ Sokoľany.Objednávka2020910,00 €podrobnejšie
20Objednávka farieb.Objednávka202070,98 €podrobnejšie
19Objednávka tonerov do tlačiarni pre obecný úrad Sokoľany.Objednávka202055,20 €podrobnejšie
17Objednávka kontroly HP pre ZŠ.Objednávka202020,00 €podrobnejšie
16Objednávka opravy tlačiarne.Objednávka202095,00 €podrobnejšie
15Objednávka tonerov pre ZŠ SokoľanyObjednávka2020311,94 €podrobnejšie
14Objednávka zákazových tabúľ.Objednávka202055,00 €podrobnejšie
13Objednávka opravy tlačiarne.Objednávka202090,00 €podrobnejšie
12Objednávka čistiacich prostriedkov pre MŠ Sokoľany.Objednávka202030,09 €podrobnejšie
11Objednávka čistiacich prostriedkov pre školskú jedáleň.Objednávka202049,40 €podrobnejšie
10Objednávka čistiacich prostriedkov pre ČOV Sokoľany.Objednávka202021,26 €podrobnejšie
9Objednávka čistiacich prostriedkov pre ZŠ Sokoľany.Objednávka202041,24 €podrobnejšie
8Objednávka tlačovín.Objednávka202033,60 €podrobnejšie
7Oprava verejného osvetlenia.Objednávka2020125,00 €podrobnejšie
6Objednávka kontroly komínov pre ZŠ a MŠ.Objednávka2020160,00 €podrobnejšie
5Objednávka hygienických potrieb pre ZŠ Sokoľany.Objednávka202079,34 €podrobnejšie
4Objednávka stravných lístkov pre obecný úrad Sokoľany.Objednávka20201747,38 €podrobnejšie
3Objednávka stravných lístkov pre Základnú školu Sokoľany.Objednávka20202125,20 €podrobnejšie
2Objednávka praktickej príručky " Účtovné súvzťažnosti v saospráve od 1.1. 2020".Objednávka202033,00 €podrobnejšie
1Objednávka dopravných značení a retardérov.Objednávka2020700,80 €podrobnejšie
1