Objednávky

ČísloPredmetTypRokSuma
159Objednávka školských potrieb.Objednávka2021282,20 €podrobnejšie
158Oprava poškodenej autobusovej zastávky.Objednávka2021200,00 €podrobnejšie
157Objednávka pracovných pomôcok na upratovanie.Objednávka202159,42 €podrobnejšie
156Objednávka rúšok.Objednávka202114,90 €podrobnejšie
155Objednávka triednej knihy do MŠ Sokoľany.Objednávka20214,94 €podrobnejšie
154Objednávka učebných pomôcok pre ZŠ Sokoľany.Objednávka202132,92 €podrobnejšie
153Objednávka webinára pre ZŠ Sokoľany.Objednávka202110,00 €podrobnejšie
152Objednávka stravných lístkov do ZŠ SokoľanyObjednávka20211707,30 €podrobnejšie
151Objednávka opravy elektroniky indukčného prietokomeru.Objednávka2021344,00 €podrobnejšie
150Objednávka školenia pre ZŠ Sokoľany pre asistenta učiteľa.Objednávka202112,00 €podrobnejšie
149Objednávka učebníc do ZŠ Sokoľany.Objednávka202185,60 €podrobnejšie
148Objednávka učebníc do ZŠ Sokoľany.Objednávka202181,51 €podrobnejšie
147Objednávka navýšenia kapacity emailovej schránky.Objednávka20219,90 €podrobnejšie
146Objednávka kvetináču.Objednávka2021943,90 €podrobnejšie
145Vykládka komposte rov z kamióna a úpravu na zbernom dvore.Objednávka2021podrobnejšie
144Objednávka odbornej prehliadky a skúšky elektrických rozvodov v MŠ Sokoľany.Objednávka2021218,00 €podrobnejšie
143Objednávka vývozu 2 kontajnerov z rómskej osady.Objednávka2021459,60 €podrobnejšie
142Objednávka opravy chodníka pri MŠ Sokoľany.Objednávka20215590,00 €podrobnejšie
141Objednávka opravy stieracieho kartáča spolu s potrebnými režijnými nákladmi.Objednávka2021podrobnejšie
140Objednávka odbornej prehliadky a odbornej skúšky plynových zariadení.Objednávka2021podrobnejšie
139Objednávka prekládky hydrantu na komunikácií MK6.Objednávka2021986,00 €podrobnejšie
138Objednávka toneru do ZŠ Sokoľany.Objednávka202121,65 €podrobnejšie
137Objednávka hygienických a dezinfekčných prostriedkov do ZŠ Sokoľany.Objednávka2021255,72 €podrobnejšie
136Objednávka notebooku do MŠ Sokoľany.Objednávka2021750,24 €podrobnejšie
135Objednávka školských pomôcok pre MŠ Sokoľany.Objednávka2021225,67 €podrobnejšie
134Objednávka rekonštrukcie miestnosti v MŠ Sokoľany.Objednávka2021965,00 €podrobnejšie
133Objednávka opravy šupatiek na miestnej komunikácií MK6.Objednávka2021979,20 €podrobnejšie
132Objednávka programu "Školská jedáleň 4".Objednávka2021276,00 €podrobnejšie
131Objednávka kompostérov.Objednávka202115864,00 €podrobnejšie
130Objednávka jedálenského materiálu do MŠ Sokoľany.Objednávka2021197,90 €podrobnejšie
129Objednávka materiálu do ZŠ Sokoľany.Objednávka2021412,92 €podrobnejšie
128Objednávka žiarivkových trubíc do ZŠ Sokoľany.Objednávka202126,15 €podrobnejšie
127Objednávka žiarivkových svetiel do ZŠ Sokoľany.Objednávka2021403,13 €podrobnejšie
126Objednávka vozíka na KUKA nádobu.Objednávka202137,80 €podrobnejšie
125Objednávka korkových násteniek do ZŠ SokoľanyObjednávka202190,35 €podrobnejšie
124Objednávka toneru do tlačiarne.Objednávka202124,35 €podrobnejšie
123Objednávka regálu.Objednávka2021207?53 €podrobnejšie
122Objednávka poskytovania právnych služieb.Objednávka20211000,00 €podrobnejšie
121Objednávka stojanových ventilátorov.Objednávka202189,97 €podrobnejšie
120Objednávka stravných lístkov.Objednávka20212557,38 €podrobnejšie
119Objednávka jedálenských potrieb pre kultúrny dom SokoľanyObjednávka2021260,04 €podrobnejšie
118Objednávka opravy obecného rozhlasu.Objednávka20211146,00 €podrobnejšie
117Objednávka kancelárskych potrieb Objednávka2021213,08 €podrobnejšie
115Objednávka žalúzii.Objednávka202175,24 €podrobnejšie
114Objednávka vypracovania cenovej ponuky kompletnej žiadosti o nenávratnú dotáciu v rámci " Výzvy OPLZ-P08-2021-1Objednávka2021790,00 €podrobnejšie
113Objednávka gastro materiálu.Objednávka20211798,20 €podrobnejšie
112Objednávka tonerov.Objednávka202151,90 €podrobnejšie
111Objednávka školenia - ZŠ SokoľanyObjednávka202110,00 €podrobnejšie
110Objednávka koncertu pre MŠ a ZŠ SokoľanyObjednávka2021150,00 €podrobnejšie
109Objednávka školenia pre ZŠ Sokoľany.Objednávka202114,90 €podrobnejšie
108Objednávka tonerov.Objednávka202118,90 €podrobnejšie
107Objednávka publikácie pre MŠ Sokoľany - Nové paragrafy v MŠObjednávka202139,65 €podrobnejšie
106Objednávka samorezky a stolovej nohy.Objednávka2021306,00 €podrobnejšie
105Objednávka divadelného predstavenia pre deti MŠ na MDDObjednávka202170,00 €podrobnejšie
104Objednávka papierových roliek do ZŠ SokoľanyObjednávka2021157,37 €podrobnejšie
103Objednávka školenia pre ZŠ Sokoľany.Objednávka202112,00 €podrobnejšie
102Objednávka kancelárskych potrieb.Objednávka2021105,50 €podrobnejšie
101Objednávka toneru do tlačiarne.Objednávka2021109,55 €podrobnejšie
100Objednávka zabezpečenia dopravy pre MŠ Sokoľany na školskú akciu na MDD.Objednávka2021podrobnejšie
99Objednávka materiálu do ZŠ Sokoľany.Objednávka2021200,35 €podrobnejšie
98Objednávka zástavy EU a SR,Objednávka202125,00 €podrobnejšie
97Objednávka preplachnutia kanalizácie.Objednávka2021podrobnejšie
96Objednávka učebníc anglického jazyka.Objednávka2021271,76 €podrobnejšie
95Objednávka školenia pre ZŠ Sokoľany.Objednávka202112,00 €podrobnejšie
94Objednávka učebníc do ZŠ Sokoľany.Objednávka2021285,00 €podrobnejšie
93Objednávka pracovných listov pre ZŠ SokoľanyObjednávka202120,35 €podrobnejšie
92Objednávka učebníc do ZŠ SokoľanyObjednávka2021132,22 €podrobnejšie
91Objednávka učebníc do ZŠ SokoľanyObjednávka2021398,40 €podrobnejšie
90Objednávka učebníc do ZŠ Sokoľany.Objednávka2021372,79 €podrobnejšie
89Objednávka školenia pre ZŠ Sokoľany.Objednávka202112,00 €podrobnejšie
88Objednávka školenia - ZŠ SokoľanyObjednávka202112,00 €podrobnejšie
87Objednávka kancelárskeho papiera.Objednávka2021103,16 €podrobnejšie
86Objednávka stojanu na bicykle.Objednávka2021126,00 €podrobnejšie
85Objednávka hojdačky pre ZŠ Sokoľany.Objednávka2021100,49 €podrobnejšie
84Objednávka športových potrieb pre ZŠ Sokoľany.Objednávka202159,39 €podrobnejšie
83Objednávka športových potrieb.Objednávka2021180,50 €podrobnejšie
82Objednávka dezinsekcie v objekte MŠ SokoľanyObjednávka202190,00 €podrobnejšie
81Objednávka dezinsekcie v objekte ZŠ SokoľanyObjednávka2021160,00 €podrobnejšie
80Objednávka čistenia a monitoringu kanalizácie MK1 a MK2.Objednávka20212400,00 €podrobnejšie
79Objednávka materiálu do ZŠ Sokoľany.Objednávka202133,58 €podrobnejšie
78Objednávka pemzy.Objednávka2021117,00 €podrobnejšie
77Objednávka stravných lístkov pre ZŠ Sokoľany.Objednávka20212557,38 €podrobnejšie
76Objednávka údržby PC v MŠ SokoľanyObjednávka202182,20 €podrobnejšie
75Objednávka opravy verejného rozhlasu po zásahu blesku.Objednávka2021podrobnejšie
74Objednávka čistenia a monitorovania kanalizácie.Objednávka20211488,00 €podrobnejšie
73Objednávka opravy ČOV SokoľanyObjednávka2021411,12 €podrobnejšie
72Objednávka opravy verejného osvetlenia.Objednávka20211500,00 €podrobnejšie
71Objednávka dezinfekcie obecného úradu po testovaní na CoviD-19.Objednávka2021102,00 €podrobnejšie
70Objednávka školenia pre ZŠ Sokoľany.Objednávka202114,90 €podrobnejšie
69Objednávka opravy tlačiarne - OcÚ SokoľanyObjednávka2021140,00 €podrobnejšie
68Objednávka overálov na testovanie na CoviD-19.Objednávka2021129,80 €podrobnejšie
67Objednávka SSD do notebooku ZŠ SokoľanyObjednávka202141,40 €podrobnejšie
66Objednávka pemzy od U.S. Steel KošiceObjednávka2021210,60 €podrobnejšie
65Objednávka knihy pre MŠ Sokoľany.Objednávka202127,66 €podrobnejšie
64Objednávka opravy zberného dvora.Objednávka2021396,00 €podrobnejšie
63Objednávka testovania na CoviD-19Objednávka2021podrobnejšie
62Objednávka školenia - ZŠ SokoľanyObjednávka202174,00 €podrobnejšie
61Objednávka dezinfekcie obecného úradu po testovaní na CoviDObjednávka2021102,00 €podrobnejšie
60Objednávka odvozu odpadu a kalov z ČOV.Objednávka2021podrobnejšie
59Objednávka kancelárskych potrieb.Objednávka202193,13 €podrobnejšie
58Objednávka overalov na testovanie proti CoviD-19Objednávka2021139,20 €podrobnejšie
57Objednávka toneru do MŠ Sokoľany.Objednávka202120,40 €podrobnejšie
56Objednávka dezinfekcie obecného úradu po testovaní na CoviD-19.Objednávka2021102,00 €podrobnejšie
55Objednávka odpratania sena a výkopovej zeminy z prostredia cintorína.Objednávka2021348,00 €podrobnejšie
54Objednávka dezinfekcie obecného úradu po testovaní na CoviD-19.Objednávka2021102,00 €podrobnejšie
53Objednávka stravných lístkov.Objednávka20212557,38 €podrobnejšie
52Objednávka respirátorov PPF2.Objednávka2021379,00 €podrobnejšie
51Objednávka ochranných pomôcok na testovanie na CoviD-19.Objednávka2021377,60 €podrobnejšie
50Objednávka dezinfekcie obecného úradu po testovaní na CoviD-19.Objednávka2021102,00 €podrobnejšie
49Objednávka posúdenia požiarnej bezpečnosti stavby.Objednávka2021120,00 €podrobnejšie
48Objednávka opravy na ČOV Sokoľany.Objednávka2021336,36 €podrobnejšie
47Objednávka údržby PC v MŠ SokoľanyObjednávka2021201,66 €podrobnejšie
46Objednávka údržby PC.Objednávka2021121,74 €podrobnejšie
45Objednávka žiarovky do projektora v MŠ Sokoľany.Objednávka2021148,68 €podrobnejšie
44Objednávka materiálu natestovanie proti CoviD-19Objednávka2021184,60 €podrobnejšie
43Objednávka MS office pre notebook.Objednávka2021252,00 €podrobnejšie
42Objednávka mobilného telefónu pre ZŠ Sokoľany.Objednávka2021205,90 €podrobnejšie
41Objednávka stravných lístkov pre ZŠ Sokoľany.Objednávka20212004,83 €podrobnejšie
40Objednávka revízie komínov.Objednávka2021216,00 €podrobnejšie
39Objednávka opravy vstupu do ZŠ SokoľanyObjednávka2021podrobnejšie
38Objednávka dezinfekcie OcÚ Sokoľany po testovaní na CoviD-19.Objednávka2021102,00 €podrobnejšie
37Objednávka skúšky LDD v obci Sokoľany.Objednávka2021podrobnejšie
36Objednávka hygienických utierok.Objednávka202126,28 €podrobnejšie
35Objednávka dezinfekcie.Objednávka202145,90 €podrobnejšie
34Objednávka ochranných prostriedkov proti CoviD-19.Objednávka2021190,25 €podrobnejšie
33Objednávka umývačky riadu.Objednávka2021629,00 €podrobnejšie
32Objednávka kancelárskych potrieb.Objednávka202152,88 €podrobnejšie
31Objednávka tonerov do tlačiarní.Objednávka2021134,55 €podrobnejšie
30Objednávka dezinfekcie obecného úradu po testovaní na CoviD-19Objednávka2021102,00 €podrobnejšie
29Objednávka kancelárskych potrieb.Objednávka202167,41 €podrobnejšie
28Objednávka skartovača.Objednávka2021130,80 €podrobnejšie
27Objednávka sterilizátorov vzduchu.Objednávka20214215,00 €podrobnejšie
26Objednávka overálov na testovanie na CoviD-19.Objednávka2021190,00 €podrobnejšie
25Objednávka kontroly hasiacich prístrojov na ZŠ Sokoľany.Objednávka2021podrobnejšie
24Objednávka kontroly hasiacich prístrojov na OcÚ Sokoľany.Objednávka2021podrobnejšie
23Objednávka opravy obecného auta.Objednávka2021570,00 €podrobnejšie
22Objednávka dezinfekcie domu smútku.Objednávka2021180,00 €podrobnejšie
21Objednávka dezinfekcie obecného úradu po testovaní na CoviD-19-Objednávka2021102,00 €podrobnejšie
20Objednávka metrologických výkonov.Objednávka2021638,04 €podrobnejšie
19Objednávka respirátorov PPF2.Objednávka202156,00 €podrobnejšie
18Objednávka kancelárskych potrieb.Objednávka202159,19 €podrobnejšie
17Objednávka kancelárskeho nábytku.Objednávka2021364,68 €podrobnejšie
16Objednávka letákov na propagáciu elektronického sčítania obyvateľov 2021.Objednávka202178,00 €podrobnejšie
15Objednávka dezinfekcie obecného úradu po testovaní.Objednávka2021102,00 €podrobnejšie
14Objednávka notebooku.Objednávka2021709,80 €podrobnejšie
13Objednávka overálov na testovanie.Objednávka2021286,00 €podrobnejšie
12Objednávka dezinfekcie obecného úradu po testovaní.Objednávka2021102,00 €podrobnejšie
11Objednávka s firmou KOSIT - zneškodnenie odpadu po testovaní.Objednávka2021podrobnejšie
10Objednávka ochranných pomôcok na testovanie.Objednávka202177,62 €podrobnejšie
9Objednávka ochranných rukavíc.Objednávka202187,60 €podrobnejšie
8Objednávka opravy obecnej webovej stránky.Objednávka202150,00 €podrobnejšie
7Objednávka ochranných pomôcok.Objednávka2021258,00 €podrobnejšie
6Objednávka svietidla.Objednávka2021150,96 €podrobnejšie
5Objednávka svietidiel.Objednávka2021625,44 €podrobnejšie
4Objednávka stravných lístkov.Objednávka20211707,30 €podrobnejšie
3Objednácvka kancelárskeho papiera.Objednávka202135,28 €podrobnejšie
2Objednávka kancelárskych potrieb.Objednávka202157,96 €podrobnejšie
1Objednávka vzdušnej prípojky pre Čov SokoľanyObjednávka2021podrobnejšie
1