Objednávky

ČísloPredmetTypRokSuma
9Objednávka kontroly HP na obecnom úrade a prevádzkach obce.Objednávka2018226,75 €podrobnejšie
8Stravenky pre pracovníkov projektu TAKE AWAY.Objednávka2018490,00 €podrobnejšie
7Objednávka projektovej dokumentácie.Objednávka2018597,60 €podrobnejšie
6Objednávka odstránenia havarijného stavu odvodnenia cesty III. triedy v okolí autobusovej zastávky a rodinných domov 155 a 157.Objednávka2018216,00 €podrobnejšie
5Objednávka štrkodrviny frakcia 0-16.Objednávka201828,80 €podrobnejšie
4Objednávka stravných lístkov.Objednávka20182100,00 €podrobnejšie
31Objednávka deratizácie rómskej osady.Objednávka2018540,00 €podrobnejšie
30Objednávka práčky pre obecný úrad.Objednávka2018199,00 €podrobnejšie
3Objednávka sejfu na kľúče.Objednávka201874,40 €podrobnejšie
29Objednávka chladničky pre školskú jedáleň MŠ.Objednávka2018229,00 €podrobnejšie
28Objednávka tonerov do tlačiarni. Objednávka201815,54 €podrobnejšie
27Objednávka vlajky SR.Objednávka201815,00 €podrobnejšie
26Objednávka kancelárskych potrieb.Objednávka2018117,49 €podrobnejšie
25Objednávka - Spracovanie výkazu výmeru - ČS a jej prítoky, úsek stoky CBC.Objednávka2018450,00 €podrobnejšie
24Objednávka stravných lístkov.Objednávka2018954,37 €podrobnejšie
23Objednávka ON SITE podporu k programu korwin v rozsahu 5 hod. v mesiaci Júl 2018.Objednávka2018330,00 €podrobnejšie
22Objednávka hudobného vystúpenia na Deň obce 2018.Objednávka2018550,00 €podrobnejšie
21Objednávka autobusu na školský výlet.Objednávka2018360,00 €podrobnejšie
20Objednávka malého a veľkého hradu na Deň obce 2018.Objednávka2018500,00 €podrobnejšie
2Objednávka skrine a skrinky.Objednávka2018504,00 €podrobnejšie
19Objednávka darčekových predmetov na Deň obce.Objednávka20181006,55 €podrobnejšie
18Objednávka pohľadníc a pozvánok na Deň obce 2018.Objednávka2018327,50 €podrobnejšie
17Objednávka materiálu na opravu PC na ČOV Sokoľany.Objednávka2018152,53 €podrobnejšie
16Objednávka stravných lístkovObjednávka20181890,00 €podrobnejšie
15Objednávka tonerov.Objednávka2018222,06 €podrobnejšie
14Objednávka baneru.Objednávka2018239,00 €podrobnejšie
13Objednávka opravy rozhlasu.Objednávka2018518,80 €podrobnejšie
12Objednávka nových autobusových zastávok s príslušenstvom.Objednávka20183830,00 €podrobnejšie
11Objednávka ozvučenia, osvetlenia a animátorského programu pre deti na 30.06. 2018Objednávka20181150,00 €podrobnejšie
10Objednávka hudobného vystúpenia na 30.06. 2018.Objednávka20181700,00 €podrobnejšie
1Objednávka kancelárskych potrieb.Objednávka2018351,09 €podrobnejšie
1