Objednávky

ČísloPredmetTypRokSuma
9Objednávka kancelárskych potrieb.Objednávka2019279,19 €podrobnejšie
8Objednávka ústredne obecného rozhlasu - zariadenie VM Florian.Objednávka20192363,39 €podrobnejšie
7Objednávka zvislého dopravného označenia.Objednávka201976,80 €podrobnejšie
6Objednávka Programu odpadového hospodárstva obce Sokoľany.Objednávka2019240,00 €podrobnejšie
5Objednávka Programu hospodárskeho a socialného rozvoja obce Sokoľany.Objednávka20191000,00 €podrobnejšie
4Objednávka tonerov.Objednávka201987,48 €podrobnejšie
3Objednávka činnosti zodpovednej osoby.Objednávka20191200,00 €podrobnejšie
2Žiadosť o poskytnutí podpory formou dotácie na rok 2019.Objednávka2019600,00 €podrobnejšie
12Objednávka pečiatky finančnej kontroly.Objednávka201925,25 €podrobnejšie
11Objednávka údržbárskych prác v Materskej škole Sokoľany.Objednávka2019116,16 €podrobnejšie
10Objednávka údržbárskych prác v Základnej škole Sokoľany.Objednávka2019414,00 €podrobnejšie
1.Objednávka stravných lístkov.Objednávka20193396,00 €podrobnejšie
1