Objednávky

ČísloPredmetTypRokSuma
139Objednávka kníh anglického jazyka do ZŠ SokoľanyObjednávka2022173,52 €podrobnejšie
138Objednávka kompatibilného toneru.Objednávka202255,90 €podrobnejšie
137Objednávka hygienických potrieb.Objednávka202242,90 €podrobnejšie
136Objednávka s firmou EUprojects, s.r.o. zameranej na obnovu historických a pamiatkovo chránených budov.Objednávka20221200,00 €podrobnejšie
135Objednávka pravidelnej jesennej deratizácie objektov obce SokoľanyObjednávka202290,00 €podrobnejšie
134Objednávka drogistického tovaru na upratovanie do ZŠ Sokoľany.Objednávka2022170,67 €podrobnejšie
133Objednávka oceliarskej trosky DOT s frakciou 0/16 s návesovým kamiónom.Objednávka2022169,20 €podrobnejšie
132Objednávka školenia Rady školy pre ZŠ Sokoľany.Objednávka202235,00 €podrobnejšie
131Objednávka zástav do ZŠ SokoľanyObjednávka202265,50 €podrobnejšie
130Objednávka toneru do ZŠ Sokoľany.Objednávka2022199,52 €podrobnejšie
129Objednávka drogistického tovaru.Objednávka202245,24 €podrobnejšie
127Objednávka cateringu na " Deň obce Sokoľany". Objednávka20221850,00 €podrobnejšie
126Objednávka atrakcií pre deti na "Deň obce Sokoľany".Objednávka2022800,00 €podrobnejšie
125Objednávka kreatívnej dielne na "Deň obce Sokoľany",Objednávka2022120,00 €podrobnejšie
124Objednávka školských lavíc a stoličiek pre ZŠ Sokoľany.Objednávka20222860,80 €podrobnejšie
123Objednávka dopravy a vykládky sanitárneho kontajnera.Objednávka2022505,40 €podrobnejšie
122Objednávka aktualizácie a servisu k programu ŠJ4Objednávka202257,60 €podrobnejšie
121Objednávka káblov od spoločnosti "Nové Technológie a služby, s.r.o."Objednávka202266,72 €podrobnejšie
120Objednávka stravných lístkov.Objednávka20222031,31 €podrobnejšie
119Objednávka odznakov pre ŽŠ Sokoľany.Objednávka202229,80 €podrobnejšie
118Objednávka chladničky do MŠ Sokoľany.Objednávka2022649,00 €podrobnejšie
117Objednávka vodorovného značenia komunikácií v obci Sokoľany.Objednávka20226296,64 €podrobnejšie
116Objednávka koberca.Objednávka202240,84 €podrobnejšie
115Objednávka matematických príkladov.Objednávka202216,55 €podrobnejšie
114Objednávka hygienických potrieb.Objednávka2022253,80 €podrobnejšie
113Objednávka dodania a montáže ponorného čerpadla.Objednávka2022979,99 €podrobnejšie
112Objednávka chladničky Whirpool SW6 AMQ W2Objednávka2022426,00 €podrobnejšie
111Objednávka webinára: "Plán profesijného rozvoja".Objednávka202212,00 €podrobnejšie
110Objednávka kancelárskych potrieb.Objednávka2022145,82 €podrobnejšie
109Objednávka obojstranných pozvánok s počítačovou prípravou.Objednávka202240,00 €podrobnejšie
108Objednávka vytýčenia sieti u spoločnosti " Východoslovenská distribučná".Objednávka2022podrobnejšie
107Objednávka - stavebný dozor na rekonštrukciu šatní.Objednávka2022672,00 €podrobnejšie
106Objednávka - "Happy Hop Multifunkčné hracie centrum".Objednávka2022449,00 €podrobnejšie
105Objednávka farieb do tlačiarne.Objednávka2022114,29 €podrobnejšie
104Objednávka kancelárskych potrieb pre MŠ Sokoľany.Objednávka202223,41 €podrobnejšie
103Objednávka kancelárskych potrieb.Objednávka202230,86 €podrobnejšie
102Objednávka kuchynských potrieb.Objednávka2022337,11 €podrobnejšie
101Objednávka vystúpenia.Objednávka20221950,00 €podrobnejšie
100Objednávka kancelárskych potrieb.Objednávka202272,89 €podrobnejšie
99Objednávka kancelárskych potrieb.Objednávka2022149,72 €podrobnejšie
98Objednávka výmeny zemných ventilov a rekonštrukcia šatní.Objednávka2022150,00 €podrobnejšie
97Objednávka vytýčenia sieti u spoločnosti Slovak Telecom.Objednávka2022podrobnejšie
96Objednávka poštových poukazov na účet s predtlačenými údajmi.Objednávka2022podrobnejšie
95Objednávka montáže zemných ventilov - od odovzdania staveniskáObjednávka2022500,00 €podrobnejšie
94Objednávka montáže zemných ventilov.Objednávka202214437,08 €podrobnejšie
93Objednávka nadzemného vzdušného vedenia - cesta MK8Objednávka2022985,00 €podrobnejšie
92Objednávka rekonštrukcie vedenia pri zbernom dvore.Objednávka2022990,00 €podrobnejšie
91Objednávka stravných kupónov.Objednávka20222537,14 €podrobnejšie
90Objednávka monoklimatickej chladničky.Objednávka20221117,90 €podrobnejšie
89Objednávka montáže a dodávky klímy.Objednávka202211878,80 €podrobnejšie
88Objednávka 2-vrstvových papierov.Objednávka202227,84 €podrobnejšie
87Objednávka dokumentov .Objednávka2022105,32 €podrobnejšie
85Objednávka mobilného dopravného ihriska pre MŠ Sokoľany vrátane dopravy z Košíc do obce Sokoľany a späť.Objednávka202250,00 €podrobnejšie
84Objednávka sanitárneho kontajnera typu S03.Objednávka202214350,00 €podrobnejšie
83Objednávka čistiacich prostriedkov.Objednávka2022291,17 €podrobnejšie
82Objednávka farby do tlačiarne.Objednávka2022339,80 €podrobnejšie
81Objednávka výpočtovej techniky. Objednávka20221045,86 €podrobnejšie
80Objednávka programu pre MŠ Sokoľany - Ambulancia zdravotnej dopravnej služby.Objednávka202260,00 €podrobnejšie
79Objednávka šmýkľavky a skákacieho hraduObjednávka2022330,00 €podrobnejšie
78Objednávka cukrovej vaty s logom pre MŠ Sokoľany.Objednávka202244,00 €podrobnejšie
77Dodávka čerpadla na ČOV Sokoľany.Objednávka2022podrobnejšie
76Objednávka autobusu pre akciu v ZŠ Sokoľany.Objednávka2022podrobnejšie
75Objednávka odznakov do ZŠ Sokoľany.Objednávka202220,60 €podrobnejšie
74Objednávka vlaviek pre verejné budovy.Objednávka202237,00 €podrobnejšie
73Objednávka stravných lístkov.Objednávka20222284,14 €podrobnejšie
72Objednávka PC zostavy do ZŠ Sokoľany.Objednávka20222394,00 €podrobnejšie
71Objednávka kancelárskeho papiera.Objednávka2022336,00 €podrobnejšie
70Objednávka - potvrdenie o pobyte-BiacoObjednávka202212,70 €podrobnejšie
69Objednávka učebníc do ZŠ Sokoľany.Objednávka20221344,48 €podrobnejšie
68Objednávka učebníc do ZŠ Sokoľany.Objednávka2022623,15 €podrobnejšie
67Čistenie čerpadiel ČS2.Objednávka2022podrobnejšie
66Objednávka dezinsekcie v ZŠ Sokoľany.Objednávka202285,00 €podrobnejšie
65Objednávka školenia pre ZŠ SokoľanyObjednávka202235,00 €podrobnejšie
64Objednávka stravných lístkovObjednávka20222537,14 €podrobnejšie
63Objednávka toneru do MŠ Sokoľany.Objednávka202220,45 €podrobnejšie
62Objednávka tonerov.Objednávka202264,29 €podrobnejšie
61Objednávka užívateľskej plomby pre potreby OcÚ.Objednávka2022169,50 €podrobnejšie
60Objednávka farby do tlačiarne pre ZŠ SokoľanyObjednávka2022115,00 €podrobnejšie
59Objednávka stravných lístkov pre ZŠ SokoľanyObjednávka2022814,72 €podrobnejšie
58Objednávka webinára : Osvedčovanie listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami.Objednávka202222,00 €podrobnejšie
57Objednávka webinára: "Povoľovanie výrubu drevín". - aktuálne legislatívne zmenyObjednávka202222,00 €podrobnejšie
56Objednávka zabezpečenia lokálnej počítačovej siete s dodávkou zariadení.Objednávka20222553,06 €podrobnejšie
55Objednávka konzultácie k vybavovaniu certifikátov.Objednávka202230,00 €podrobnejšie
54Objednávka hladkého plechu.Objednávka2022144,00 €podrobnejšie
53Objednávka školenia pre ZŠ SokoľanyObjednávka202230,00 €podrobnejšie
52Objednávka drvenia konárov.Objednávka20221000,00 €podrobnejšie
51Objednávka kanalizačnej prípojky pre rodinný dom, parcelné číslo 177/1Objednávka20221752,00 €podrobnejšie
50Objednávka izolačného dvojskla.Objednávka2022252,00 €podrobnejšie
49Objednávka kompletnej žiadosti o NFP v rámci vyhlásenej výzvy- OPLZ-PO6-SC611-2021-2Objednávka2022990,00 €podrobnejšie
48Objednávka rozpočtu k stavbe MK4 a MK5Objednávka2022400,00 €podrobnejšie
47Objednávka k úprave projektu k stavbe MK4 a MK5.Objednávka2022600,00 €podrobnejšie
46Objednávka e-tlačív pre ZŠ Sokoľany.Objednávka2022180,00 €podrobnejšie
45Objednávka školenia pre MŠ Sokoľany.Objednávka202222,00 €podrobnejšie
44Objednávka diagnostiky vnútornej poruchy na vodovodnom potrubí.Objednávka2022podrobnejšie
43Objednávka školenia pre ZŠ SokoľanyObjednávka202212,00 €podrobnejšie
42Objednávka podhrabových dosiek k oprave oplotenia školskej záhrady v obci Sokoľany.Objednávka2022821,45 €podrobnejšie
41Objednávka respirátorov a kancelárskeho papiera do ZŠ Sokoľany.Objednávka2022108,12 €podrobnejšie
40Objednávka školenia pre ZŠ Sokoľany.Objednávka202222,00 €podrobnejšie
39Objednávka oplotenia školskej záhrady v obci Sokoľany.Objednávka20224120,60 €podrobnejšie
38Objednávka kompatibilnej sady HPObjednávka2022198,00 €podrobnejšie
37Objednávka toneru do ZŠ Sokoľany.Objednávka202233,60 €podrobnejšie
36Objednávka pravidelnej jarnej deratizácie obecných budov.Objednávka2022185,00 €podrobnejšie
35Kúpna zmluva medzi obcou Sokoľany a Mariánom BérešomObjednávka202224,00 €podrobnejšie
35Objednávka stravných lístkov pre ZŠ SokoľanyObjednávka20221282,26 €podrobnejšie
34Objednávka drvenia konárov.Objednávka20221000,00 €podrobnejšie
33Objednávka čistenia kanalizácie z dôvodu havarijného stavu.Objednávka2022podrobnejšie
32Objednávka farebnej tlačiarne.Objednávka2022406,80 €podrobnejšie
31Objednávka notebooku.Objednávka2022638,00 €podrobnejšie
30Objednávka právnych služieb a právneho poradenstva.Objednávka20221000,00 €podrobnejšie
29Objednávka aktualizácie Cookis listovObjednávka202225,00 €podrobnejšie
28Objednávka dekontamintácie chladiaceho boxuObjednávka202280,00 €podrobnejšie
27Objednávka výrubu stromov.Objednávka2022600,00 €podrobnejšie
26Objednávka tonerov.Objednávka2022202,89 €podrobnejšie
25Objednávka - výrub a orezávanie stromov.Objednávka2022600,00 €podrobnejšie
24Výmena obehového čerpadla v ZŠ Sokoľany.Objednávka20221531,00 €podrobnejšie
23Objednávka interaktívnej tabule do ZŠ Sokoľany.Objednávka20221479,31 €podrobnejšie
22Objednávka notebookov. Objednávka20221156,90 €podrobnejšie
21Objednávka televízora do ZŠ Sokoľany aj s príslušenstvom.Objednávka2022572,50 €podrobnejšie
20Objednávka školských počítačových súprav.Objednávka20221395,01 €podrobnejšie
19Objednávka sterilizátora vzduchu.Objednávka20221435,20 €podrobnejšie
18Objednávka máp do ZŠ Sokoľany.Objednávka2022414,00 €podrobnejšie
17Objednávka abecedy do ZŠ Sokoľany.Objednávka2022227,96 €podrobnejšie
16Objednávka závesného regálu na stenu.Objednávka202246,00 €podrobnejšie
15Objednávka zhotovenia pečiatky pre ZŠ Sokoľany.Objednávka202272,72 €podrobnejšie
14Objednávka opravy kopírovacieho stroja HP LJ Pro MFP M521 dn.Objednávka2022106,76 €podrobnejšie
13Objednávka kontroly hasiacich prístrojov v priestoroch obecného úradu.Objednávka2022266,81 €podrobnejšie
12Objednávka kontroly hasiacich prístrojov v ZŠ Sokoľany.Objednávka202253,43 €podrobnejšie
11Objednávka kontroly hasiacich prístrojov v MŠ Sokoľany.Objednávka202245,00 €podrobnejšie
10Objednávka školenia pre ZŠ Sokoľany.Objednávka202230,00 €podrobnejšie
9Objednávka kancelárskych potrieb.Objednávka2022195,98 €podrobnejšie
8Objednávka školskej skrinky do ZŠ Sokoľany.Objednávka2022299,92 €podrobnejšie
7Objednávka stravných lístkov. Objednávka2022687,20 €podrobnejšie
6Objednávka školenia.Objednávka2022272,00 €podrobnejšie
5Objednávka podušiek.Objednávka202215,83 €podrobnejšie
4Objednávka registratúrneho denníka pre ZŠ SokoľanyObjednávka202218,60 €podrobnejšie
3Objednávka pohľadnice .Objednávka202211,80 €podrobnejšie
2Objednávka revízie komínov.Objednávka2022200,00 €podrobnejšie
1Objednávka stravných lístkov.Objednávka20223194,94 €podrobnejšie
1