Sídlo a kontakt

                                                             Sídlo a kontakt na Rozvojový tím
 
     Kontakt:               Rozvojový tím I. Sokoľany
               Sokoľany 193
                  044 57 Haniska
 
e-mail:                  rtsokolany@gmail.com
 
tel. kontakt:            0911 588 544     
    
nájdete nás aj na fb:
Facebook_link
 
 
 
 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
 
  plus (ESF+) v rámci Programu Slovensko 2021-2027
 
 
 
 
 
Odkazy:
 
https://www.romovia.vlada.gov.sk/narodne-projekty/narodny-projekt-
 
rozvojove-timy-i
 
https://european-social-fund-plus.ec.europa.eu/sk
1