Odpady

Alchýmia triedenia komunálného odpadu variant C.pdf

Ročný výkaz o KO z obce za rok 2021.pdf

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za r. 2021.pdf

ZVOZOVÝ KALENDÁR 2022.pdf

1