Odpady

Alchýmia triedenia komunálného odpadu variant C.pdf

Ročný výkaz o KO z obce za rok 2021.pdf

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za r. 2021.pdf

ZVOZOVÝ KALENDÁR 2022.pdf

Certifikát s údajom o množstve komunálnych odpadov, ktoré bolo na území Vašej obce vytriedené v roku 2021: certifikat 00690741

1