Odpady

Úroveň vytriedenia KO za rok 2023.pdf

Ročný výkaz o KO z obce za rok 2024.pdf

Zber elektroodpadu 2024.pdf

Zvozový kalendár 2024.pdf

Vyhodnotenie štandardov kvality odvázdanej odpadovej vody za r.2023.pdf

Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2022.pdf

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022.pdf

Všeobecné podmienky dodávky vody.docx

Zmluva o dodávke vod z obecného vodovodu.doc

Alchýmia triedenia komunálného odpadu variant C.pdf

Ročný výkaz o KO z obce za rok 2021.pdf

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za r. 2021.pdf

Certifikát s údajom o množstve komunálnych odpadov, ktoré bolo na území Vašej obce vytriedené v roku 2021: certifikat 00690741 

ZVOZOVÝ KALENDÁR 2022.pdf

ZVOZOVÝ KALENDÁR 2023.pdf

Zvozový kalendár elektroodpadu - 1. polrok 2023.pdf

1