Voľby do VÚC 2017

Výsledky hlasovania v obci Sokoľany 

 

Predseda národnej rady Slovenskej republiky, Andrej Danko, dňa 23.06. 2017 vyhlásil voľby do zastupiteľstiev samosprávnych krajov a voľby predsedov samosprávnych krajov. Deň volieb určil na sobotu 04. Novembra 2017. Voľby sa konajú v súlade so zákonom č. 303/2001 o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 335/2007 Z.z.    

Počet oprávnených osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov 

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 

Počet odovzdaných obálok 

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva 

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu 

Účasť voličov v % 

947 

182 

182 

173 

167 

19,22% 

 
Zoznam kandidátov pre voľby predsedu Košického samosprávneho kraja
a počet platných hlasov v obci Sokoľany.
(zvýraznený je zvolený predseda KSK)
 

P.č. 

Kandidát 

Počet pl. hl. 

Róbert Bačinský, 51 r., súkromný podnikateľ, Košice-Juh, nezávislý kandidát 

Jozef Bobík, Ing., 65r., technik, Michalovce, nezávislý kandidát 

Rudolf Botka, Ing., 66r., ekonóm, Trebišov, Nový parlament 

Jozef Červeňák, PhDr., 55 r., riaditeľ ARMO SR, Roštár, Rómska iniciatíva Slovenska 

Jaroslav Džunko, RNDr. Ing., 66 r., vynálezca, Košice - Juh, nezávislý kandidát 

Karol Pataky, Ing., 40 r., primátor, Kráľovský Chlmec, Most-Híd, Skok - európski liberálni demokrati 

Oliver Petrík, Ing., 55 r., predseda - občianske združenie Inštitút sociálno-ekonomických otázok, Michalovce, Jednota - ľavicová strana Slovenska 

Richard Raši, MUDr. PhD. MPH., 46 r., primátor, Košice - Barca, Smer - sociálna demokracia. Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja, Strana zelených Slovenska, Starostovia a nezávislí kandidáti 

38 

Lukáš Sisák, 31 r., živnostník, Košice - Juh, Komunistická strana Slovenska 

10 

Vladislav Stanko, Ing. MBA, 43 r., podnikateľ, Košice - Dargovských hrdinov, nezávislý kandidát 

11 

Ján Struk, 59 r., riaditeľ spoločnosti, Košice - Staré Mesto, Strana moderného Slovenska 

12 

Štefan Surmánek, PhDr. CSc., 64 r., SZČO, Košice - Sever, Kotleba - ľudová strana naše Slovensko 

12 

13 

Adam Šepetka, Ing., 37 r., riaditeľ, Košice - Sever, Nezávislosť a jednota 

14 

Jarmila Tkáčová, JUDr. Ing., 56 r., ekonómka, Košice - Nad jazerom , Slovenska národná strana 

15 

Rastislav Trnka, Ing., 33 r., projektový manažér, Košice - Staré Mesto, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Nova, Šanca 

86 

 
 
 
Zoznam kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
vo volebnom obvode Košice – okolie a počet platných hlasov v obci Sokoľany.

Volebný obvod číslo: 5 - Košice – okolie
Počet volených poslancov: 8

 (zvýraznení červenou farbou v prílohe sú tí, ktorí v našom volebnom obvode získali najviac hlasov)

1