Mapa stránok

 1. 750. výročie obce Sokoľany
 2. AHK Sokoľany
 3. Alchýmia triedenia komunálneho odpadu.
 4. Archív faktúr
 5. Archív objednávok
 6. Archív zmluv
 7. Cirkev
 8. Čo potrebujem k vybaveniu
 9. Contact
 10. Darovanie krvi 2019
 11. Deň detí 2016
 12. Deň matiek 2018
 13. Deň rodiny 11.06. 2017
 14. Deň rodiny 2016
 15. Deň rodiny 2018.
 16. Dokumenty
 17. Elektronická úradná tabuľa
 18. Faktúry
 19. Faktúry
 20. Farské oznamy
 21. Finále play off 2017 AHK Sokoľany
 22. Folklórne slávnosti a Deň deti.
 23. Folklórny súbor Sakaľčane
 24. Fotogaléria 1. Sokolianske slávnosti býka
 25. Fotogaléria 2. Sokolianske slávnosti býka
 26. Fotogaléria 3. Sokolianske slávnosti
 27. Fotogaléria 740. výročie založenia obce
 28. Fotogaléria Deň detí 2011
 29. Fotogaléria Fašiangovy ples
 30. Fotogaléria Jasličková pobožnosť 2015
 31. Fotogaléria obce
 32. Fotogaléria Rekonštrukcia budovy Oc.Ú a KD
 33. Fotogaléria Slávnostný výkop kanalizáci
 34. Fotogaléria Udelenie čestného občianstva
 35. Fotogaléria Ustanovujúce zasadnutie OcZ
 36. Fotogaléria Zaslúžilý člen DPO SR 2012
 37. Futbal - ŠK Sokoľany
 38. História a fotogaléria kostola
 39. História farnosti a súčasná správa
 40. História obce
 41. Jasličková pobožnosť 05. 01. 2019
 42. Jasličková pobožnosť 07.01. 2018
 43. Jasličková pobožnosť 2017
 44. Klub dôchodcov
 45. Komunálne voľby
 46. Komunálne voľby 2006
 47. Komunálne voľby 2010
 48. Komunálne voľby 2018 Sokoľany
 49. kontakt na nás
 50. kontakt na pravej strane
 51. Kultúrny dom
 52. Ľadová sobota 21.01. 2017
 53. Majster Slovenska 2016 - Eduard Baltes
 54. Mapa a poloha
 55. Mapa stránok
 56. Materská škola
 57. Mikuláš 2018.
 58. Misie 2019
 59. Novinky
 60. Nowy Targ 2.6.2016
 61. Nowy Targ a Ľutina 21.9. 2017
 62. Obec Sokoľany dnes
 63. Obecná knižnica
 64. Obecné symboly
 65. Obecný úrad
 66. Objednávky
 67. Oznamy
 68. Pamätná kniha
 69. Pamiatka - Kaštieľ
 70. Pamiatka - Rímskokatolícky kostol
 71. Prezidentské voľby 2019
 72. Silvester 2019
 73. Silvestrovský ples 2016
 74. Školský úrad
 75. Slávnostné otvorenie cesty 30.04. 2016
 76. Starostovsky sľub
 77. Štatistika
 78. Úcta k starším 15.10. 2017
 79. Uctenie si padlých vojakov v 2. svetovej vojne.
 80. Umučenie Krista
 81. Ustanovujúca schôdza poslancov.
 82. Úvod
 83. Územný plán
 84. Voľba prezidenta SR 2009
 85. Voľba prezidenta SR 2014
 86. Voľba prezidenta SR 2014
 87. Voľby do EP 2009
 88. Voľby do Europského parlamentu 2019
 89. Voľby do Národnej rady 2016
 90. Voľby do NR SR 2006
 91. Voľby do NR SR 2010
 92. Voľby do NR SR 2012
 93. Voľby do NR SR 2020
 94. Voľby do org. samosprávnych krajov
 95. Voľby do VÚC 2009
 96. Voľby do VÚC 2017
 97. Voľby prezidenta SR 2019
 98. Výročia
 99. Výzvy na zverejnenie
 100. Základná škola
 101. Zmluvy
 102. Zvozový kalendár na rok 2020 pre obec Sokoľany.
1