Mapa stránok

 1. 750. výročie obce Sokoľany
 2. AHK Sokoľany
 3. Aktuálne výzvy na zverejnenie
 4. Archív faktúr
 5. Archív objednávok
 6. Archív výziev na zverejnenie
 7. Archív zmluv
 8. Branné cvičenie 2021
 9. Cirkev
 10. Čo potrebujem k vybaveniu
 11. Contact
 12. Darovanie krvi 2019
 13. Deň detí 2016
 14. Deň matiek 2018
 15. Deň rodiny 11.06. 2017
 16. Deň rodiny 2016
 17. Deň rodiny 2018.
 18. Deň rodiny 2022
 19. Dobrá novina 2022
 20. Dokumenty
 21. Elektronická úradná tabuľa
 22. Faktúry
 23. Faktúry
 24. Farské oznamy
 25. Finále play off 2017 AHK Sokoľany
 26. Folklórne slávnosti a Deň deti.
 27. Folklórny súbor Sakaľčane
 28. Fotogaléria 1. Sokolianske slávnosti býka
 29. Fotogaléria 2. Sokolianske slávnosti býka
 30. Fotogaléria 3. Sokolianske slávnosti
 31. Fotogaléria 740. výročie založenia obce
 32. Fotogaléria Deň detí 2011
 33. Fotogaléria Fašiangovy ples
 34. Fotogaléria Jasličková pobožnosť 2015
 35. Fotogaléria obce
 36. Fotogaléria Rekonštrukcia budovy Oc.Ú a KD
 37. Fotogaléria Slávnostný výkop kanalizáci
 38. Fotogaléria Udelenie čestného občianstva
 39. Fotogaléria Ustanovujúce zasadnutie OcZ
 40. Fotogaléria Zaslúžilý člen DPO SR 2012
 41. Futbal - Sokoľany
 42. História a fotogaléria kostola
 43. História farnosti a súčasná správa
 44. História obce
 45. Jasličkári 2022
 46. Jasličková pobožnosť 05. 01. 2019
 47. Jasličková pobožnosť 07.01. 2018
 48. Jasličková pobožnosť 2017
 49. Jasličková pobožnosť 2023
 50. Klub dôchodcov
 51. Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok
 52. Komunálne voľby
 53. Komunálne voľby 2006
 54. Komunálne voľby 2010
 55. Komunálne voľby 2018 Sokoľany
 56. kontakt na nás
 57. kontakt na pravej strane
 58. Kontakty a úradné hodiny
 59. Koronavírus
 60. Kultúrny dom
 61. Kúzelné Vianoce 2022
 62. Ľadová sobota 21.01. 2017
 63. Majster Slovenska 2016 - Eduard Baltes
 64. Mapa a poloha
 65. Mapa stránok
 66. Materská škola Sokoľany
 67. Mikuláš 2018.
 68. Mikuláš v MŠ Sokoľany 2022
 69. Mikuláš v ZŠ a MŠ 2022
 70. Mikuláš v ZŠ Sokoľany 2022
 71. Misie 2019
 72. Novinky
 73. Nowy Targ 2.6.2016
 74. Nowy Targ a Ľutina 21.9. 2017
 75. Obec Sokoľany dnes
 76. Obecná knižnica
 77. Obecné symboly
 78. Objednávky
 79. Odpady
 80. Oznamy
 81. Pamätná kniha
 82. Pamiatka - Kaštieľ
 83. Pamiatka - Rímskokatolícky kostol
 84. Poslanci OZ a komisie
 85. Pravidla cookies
 86. Prevencia kriminality
 87. Prezidentské voľby 2019
 88. Silvester 2019
 89. Silvestrovský ples 2016
 90. Školský úrad
 91. Slávnostné otvorenie cesty 30.04. 2016
 92. Spojené voľby do samosprávnych krajov 2022
 93. Starosta obce Sokoľany
 94. Starostovsky sľub
 95. Štatistika
 96. Stávanie na 1. mája 2022
 97. Stavebný úrad
 98. Úcta k starším 15.10. 2017
 99. Uctenie si padlých vojakov v 2. svetovej vojne.
 100. Umučenie Krista
 101. Ustanovujúca schôdza poslancov.
 102. Úvod
 103. Územný plán
 104. Voľba prezidenta SR 2009
 105. Voľba prezidenta SR 2014
 106. Voľba prezidenta SR 2014
 107. Voľby do EP 2009
 108. Voľby do Europského parlamentu 2019
 109. Voľby do Národnej rady 2016
 110. Voľby do NR SR 2006
 111. Voľby do NR SR 2010
 112. Voľby do NR SR 2012
 113. Voľby do NR SR 2020
 114. Voľby do org. samosprávnych krajov
 115. Voľby do VÚC 2009
 116. Voľby do VÚC 2017
 117. Voľby prezidenta SR 2019
 118. Výročia
 119. Výročná schôdza klubu dôchodcov 02.02. 2020
 120. Základná škola
 121. Zmluvy
1