Mapa stránok

 1. 750. výročie obce Sokoľany
 2. AHK Sokoľany
 3. Aktuálne výzvy na zverejnenie
 4. Alchýmia triedenia komunálneho odpadu.
 5. Archív faktúr
 6. Archív objednávok
 7. Archív výziev na zverejnenie
 8. Archív zmluv
 9. Branné cvičenie 2021
 10. Cirkev
 11. Čo potrebujem k vybaveniu
 12. Contact
 13. Darovanie krvi 2019
 14. Deň detí 2016
 15. Deň matiek 2018
 16. Deň rodiny 11.06. 2017
 17. Deň rodiny 2016
 18. Deň rodiny 2018.
 19. Dokumenty
 20. Elektronická úradná tabuľa
 21. Faktúry
 22. Faktúry
 23. Farské oznamy
 24. Finále play off 2017 AHK Sokoľany
 25. Folklórne slávnosti a Deň deti.
 26. Folklórny súbor Sakaľčane
 27. Fotogaléria 1. Sokolianske slávnosti býka
 28. Fotogaléria 2. Sokolianske slávnosti býka
 29. Fotogaléria 3. Sokolianske slávnosti
 30. Fotogaléria 740. výročie založenia obce
 31. Fotogaléria Deň detí 2011
 32. Fotogaléria Fašiangovy ples
 33. Fotogaléria Jasličková pobožnosť 2015
 34. Fotogaléria obce
 35. Fotogaléria Rekonštrukcia budovy Oc.Ú a KD
 36. Fotogaléria Slávnostný výkop kanalizáci
 37. Fotogaléria Udelenie čestného občianstva
 38. Fotogaléria Ustanovujúce zasadnutie OcZ
 39. Fotogaléria Zaslúžilý člen DPO SR 2012
 40. Futbal - ŠK Sokoľany
 41. História a fotogaléria kostola
 42. História farnosti a súčasná správa
 43. História obce
 44. Jasličková pobožnosť 05. 01. 2019
 45. Jasličková pobožnosť 07.01. 2018
 46. Jasličková pobožnosť 2017
 47. Klub dôchodcov
 48. Komunálne voľby
 49. Komunálne voľby 2006
 50. Komunálne voľby 2010
 51. Komunálne voľby 2018 Sokoľany
 52. kontakt na nás
 53. kontakt na pravej strane
 54. Koronavírus
 55. Kultúrny dom
 56. Ľadová sobota 21.01. 2017
 57. Majster Slovenska 2016 - Eduard Baltes
 58. Mapa a poloha
 59. Mapa stránok
 60. Materská škola
 61. Mikuláš 2018.
 62. Misie 2019
 63. Novinky
 64. Nowy Targ 2.6.2016
 65. Nowy Targ a Ľutina 21.9. 2017
 66. Obec Sokoľany dnes
 67. Obecná knižnica
 68. Obecné symboly
 69. Obecný úrad
 70. Objednávky
 71. Oznamy
 72. Pamätná kniha
 73. Pamiatka - Kaštieľ
 74. Pamiatka - Rímskokatolícky kostol
 75. Pravidla cookies
 76. Prevencia kriminality
 77. Prezidentské voľby 2019
 78. Sčítanie obyvateľstva, domov a bytov 2021.
 79. Silvester 2019
 80. Silvestrovský ples 2016
 81. Školský úrad
 82. Slávnostné otvorenie cesty 30.04. 2016
 83. Starostovsky sľub
 84. Štatistika
 85. Stavebný úrad
 86. Úcta k starším 15.10. 2017
 87. Uctenie si padlých vojakov v 2. svetovej vojne.
 88. Umučenie Krista
 89. Ustanovujúca schôdza poslancov.
 90. Úvod
 91. Územný plán
 92. Voľba prezidenta SR 2009
 93. Voľba prezidenta SR 2014
 94. Voľba prezidenta SR 2014
 95. Voľby do EP 2009
 96. Voľby do Europského parlamentu 2019
 97. Voľby do Národnej rady 2016
 98. Voľby do NR SR 2006
 99. Voľby do NR SR 2010
 100. Voľby do NR SR 2012
 101. Voľby do NR SR 2020
 102. Voľby do org. samosprávnych krajov
 103. Voľby do VÚC 2009
 104. Voľby do VÚC 2017
 105. Voľby prezidenta SR 2019
 106. Výročia
 107. Výročná schôdza klubu dôchodcov 02.02. 2020
 108. Základná škola
 109. Zmluvy
 110. Zvozový kalendár na rok 2021 pre obec Sokoľany.
1