Mapa stránok

 1. 750. výročie obce Sokoľany
 2. AHK Sokoľany
 3. Archív faktúr
 4. Archív objednávok
 5. Archív zmluv
 6. Cirkev
 7. Čo potrebujem k vybaveniu
 8. Contact
 9. Darovanie krvi 2019
 10. Deň detí 2016
 11. Deň matiek 2018
 12. Deň rodiny 11.06. 2017
 13. Deň rodiny 2016
 14. Deň rodiny 2018.
 15. Dokumenty
 16. Elektronická úradná tabuľa
 17. Faktúry
 18. Faktúry
 19. Farské oznamy
 20. Finále play off 2017 AHK Sokoľany
 21. Folklórne slávnosti a Deň deti.
 22. Folklórny súbor Sakaľčane
 23. Fotogaléria 1. Sokolianske slávnosti býka
 24. Fotogaléria 2. Sokolianske slávnosti býka
 25. Fotogaléria 3. Sokolianske slávnosti
 26. Fotogaléria 740. výročie založenia obce
 27. Fotogaléria Deň detí 2011
 28. Fotogaléria Fašiangovy ples
 29. Fotogaléria Jasličková pobožnosť 2015
 30. Fotogaléria obce
 31. Fotogaléria Rekonštrukcia budovy Oc.Ú a KD
 32. Fotogaléria Slávnostný výkop kanalizáci
 33. Fotogaléria Udelenie čestného občianstva
 34. Fotogaléria Ustanovujúce zasadnutie OcZ
 35. Fotogaléria Zaslúžilý člen DPO SR 2012
 36. Futbal - ŠK Sokoľany
 37. História a fotogaléria kostola
 38. História farnosti a súčasná správa
 39. História obce
 40. Jasličková pobožnosť 05. 01. 2019
 41. Jasličková pobožnosť 07.01. 2018
 42. Jasličková pobožnosť 2017
 43. Klub dôchodcov
 44. Komunálne voľby
 45. Komunálne voľby 2006
 46. Komunálne voľby 2010
 47. Komunálne voľby 2018 Sokoľany
 48. kontakt na nás
 49. kontakt na pravej strane
 50. Kultúrny dom
 51. Ľadová sobota 21.01. 2017
 52. Majster Slovenska 2016 - Eduard Baltes
 53. Mapa a poloha
 54. Mapa stránok
 55. Materská škola
 56. Mikuláš 2018.
 57. Misie 2019
 58. Novinky
 59. Nowy Targ 2.6.2016
 60. Nowy Targ a Ľutina 21.9. 2017
 61. Obec Sokoľany dnes
 62. Obecná knižnica
 63. Obecné symboly
 64. Obecný úrad
 65. Objednávky
 66. Oznamy
 67. Pamätná kniha
 68. Pamiatka - Kaštieľ
 69. Pamiatka - Rímskokatolícky kostol
 70. Prezidentské voľby 2019
 71. Silvestrovský ples 2016
 72. Školský úrad
 73. Slávnostné otvorenie cesty 30.04. 2016
 74. Starostovsky sľub
 75. Štatistika
 76. Úcta k starším 15.10. 2017
 77. Uctenie si padlých vojakov v 2. svetovej vojne.
 78. Umučenie Krista
 79. Ustanovujúca schôdza poslancov.
 80. Úvod
 81. Územný plán
 82. Voľba prezidenta SR 2009
 83. Voľba prezidenta SR 2014
 84. Voľba prezidenta SR 2014
 85. Voľby do EP 2009
 86. Voľby do Europského parlamentu 2019
 87. Voľby do Národnej rady 2016
 88. Voľby do NR SR 2006
 89. Voľby do NR SR 2010
 90. Voľby do NR SR 2012
 91. Voľby do org. samosprávnych krajov
 92. Voľby do VÚC 2009
 93. Voľby do VÚC 2017
 94. Voľby prezidenta SR 2019
 95. Výročia
 96. Výzvy na zverejnenie
 97. Základná škola
 98. Zmluvy
 99. Zvozový kalendár na rok 2019 pre obec Sokoľany.
1