Mapa stránok

 1. 750. výročie obce Sokoľany
 2. AHK Sokoľany
 3. Aktuálne výzvy na zverejnenie
 4. Archív faktúr
 5. Archív objednávok
 6. Archív výziev na zverejnenie
 7. Archív zmluv
 8. Branné cvičenie 2021
 9. Cintorín
 10. Cirkev
 11. Čo potrebujem k vybaveniu
 12. Contact
 13. Darovanie krvi 2019
 14. Deň detí 2016
 15. Deň matiek 2018
 16. Deň rodiny 11.06. 2017
 17. Deň rodiny 2016
 18. Deň rodiny 2018.
 19. Deň rodiny 2022
 20. Dobrá novina 2022
 21. Dokumenty
 22. Elektronická úradná tabuľa
 23. Faktúry
 24. Faktúry
 25. Farské oznamy
 26. Finále play off 2017 AHK Sokoľany
 27. Folklórne slávnosti a Deň deti.
 28. Folklórny súbor Sakaľčane
 29. Fotogaléria
 30. Fotogaléria 1. Sokolianske slávnosti býka
 31. Fotogaléria 2. Sokolianske slávnosti býka
 32. Fotogaléria 3. Sokolianske slávnosti
 33. Fotogaléria 740. výročie založenia obce
 34. Fotogaléria Deň detí 2011
 35. Fotogaléria Fašiangovy ples
 36. Fotogaléria Jasličková pobožnosť 2015
 37. Fotogaléria obce
 38. Fotogaléria Rekonštrukcia budovy Oc.Ú a KD
 39. Fotogaléria Slávnostný výkop kanalizáci
 40. Fotogaléria Udelenie čestného občianstva
 41. Fotogaléria Ustanovujúce zasadnutie OcZ
 42. Fotogaléria Zaslúžilý člen DPO SR 2012
 43. Futbal - Sokoľany
 44. História a fotogaléria kostola
 45. História farnosti a súčasná správa
 46. História obce
 47. Jasličkári 2022
 48. Jasličková pobožnosť 05. 01. 2019
 49. Jasličková pobožnosť 07.01. 2018
 50. Jasličková pobožnosť 2017
 51. Jasličková pobožnosť 2023
 52. Karneval 2023
 53. Klub dôchodcov
 54. Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok
 55. Komunálne voľby
 56. Komunálne voľby 2006
 57. Komunálne voľby 2010
 58. Komunálne voľby 2018 Sokoľany
 59. kontakt na nás
 60. kontakt na pravej strane
 61. Kontakty a úradné hodiny
 62. Koronavírus
 63. Kultúrny dom
 64. Kúzelné Vianoce 2022
 65. Ľadová sobota 21.01. 2017
 66. Majster Slovenska 2016 - Eduard Baltes
 67. Mapa a poloha
 68. Mapa stránok
 69. Materská škola Sokoľany
 70. Mikuláš 2018.
 71. Mikuláš v MŠ Sokoľany 2022
 72. Mikuláš v ZŠ a MŠ 2022
 73. Mikuláš v ZŠ Sokoľany 2022
 74. Misie 2019
 75. Novinky
 76. Nowy Targ 2.6.2016
 77. Nowy Targ a Ľutina 21.9. 2017
 78. Obec Sokoľany dnes
 79. Obecná knižnica
 80. Obecné symboly
 81. Objednávky
 82. Odpady
 83. Oznamy
 84. Pamätná kniha
 85. Pamiatka - Kaštieľ
 86. Pamiatka - Rímskokatolícky kostol
 87. Poslanci OZ a komisie
 88. Pravidla cookies
 89. Prevencia kriminality
 90. Prezidentské voľby 2019
 91. Silvester 2019
 92. Silvestrovský ples 2016
 93. Školský úrad
 94. Slávnostné otvorenie cesty 30.04. 2016
 95. Spojené voľby do samosprávnych krajov 2022
 96. Starosta obce Sokoľany
 97. Starostovsky sľub
 98. Štatistika
 99. Stávanie na 1. mája 2022
 100. Stavebný úrad
 101. Úcta k starším 15.10. 2017
 102. Uctenie si padlých vojakov v 2. svetovej vojne.
 103. Umučenie Krista
 104. Ustanovujúca schôdza poslancov.
 105. Úvod
 106. Územný plán
 107. Voľba prezidenta SR 2009
 108. Voľba prezidenta SR 2014
 109. Voľba prezidenta SR 2014
 110. Voľby do EP 2009
 111. Voľby do Europského parlamentu 2019
 112. Voľby do Národnej rady 2016
 113. Voľby do NR SR 2006
 114. Voľby do NR SR 2010
 115. Voľby do NR SR 2012
 116. Voľby do NR SR 2020
 117. Voľby do org. samosprávnych krajov
 118. Voľby do VÚC 2009
 119. Voľby do VÚC 2017
 120. Voľby prezidenta SR 2019
 121. Výročia
 122. Výročná schôdza klubu dôchodcov 02.02. 2020
 123. Základná škola
 124. Zmluvy
1