Mapa stránok

 1. 750. výročie obce Sokoľany
 2. AHK Sokoľany
 3. Aktuálne výzvy na zverejnenie
 4. Archív faktúr
 5. Archív objednávok
 6. Archív výziev na zverejnenie
 7. Archív zmluv
 8. Branné cvičenie 2021
 9. Cirkev
 10. Čo potrebujem k vybaveniu
 11. Contact
 12. Darovanie krvi 2019
 13. Deň detí 2016
 14. Deň matiek 2018
 15. Deň rodiny 11.06. 2017
 16. Deň rodiny 2016
 17. Deň rodiny 2018.
 18. Dokumenty
 19. Elektronická úradná tabuľa
 20. Faktúry
 21. Faktúry
 22. Farské oznamy
 23. Finále play off 2017 AHK Sokoľany
 24. Folklórne slávnosti a Deň deti.
 25. Folklórny súbor Sakaľčane
 26. Fotogaléria 1. Sokolianske slávnosti býka
 27. Fotogaléria 2. Sokolianske slávnosti býka
 28. Fotogaléria 3. Sokolianske slávnosti
 29. Fotogaléria 740. výročie založenia obce
 30. Fotogaléria Deň detí 2011
 31. Fotogaléria Fašiangovy ples
 32. Fotogaléria Jasličková pobožnosť 2015
 33. Fotogaléria obce
 34. Fotogaléria Rekonštrukcia budovy Oc.Ú a KD
 35. Fotogaléria Slávnostný výkop kanalizáci
 36. Fotogaléria Udelenie čestného občianstva
 37. Fotogaléria Ustanovujúce zasadnutie OcZ
 38. Fotogaléria Zaslúžilý člen DPO SR 2012
 39. Futbal - ŠK Sokoľany
 40. História a fotogaléria kostola
 41. História farnosti a súčasná správa
 42. História obce
 43. Jasličková pobožnosť 05. 01. 2019
 44. Jasličková pobožnosť 07.01. 2018
 45. Jasličková pobožnosť 2017
 46. Klub dôchodcov
 47. Komunálne voľby
 48. Komunálne voľby 2006
 49. Komunálne voľby 2010
 50. Komunálne voľby 2018 Sokoľany
 51. kontakt na nás
 52. kontakt na pravej strane
 53. Koronavírus
 54. Kultúrny dom
 55. Ľadová sobota 21.01. 2017
 56. Majster Slovenska 2016 - Eduard Baltes
 57. Mapa a poloha
 58. Mapa stránok
 59. Materská škola Sokoľany
 60. Mikuláš 2018.
 61. Misie 2019
 62. Novinky
 63. Nowy Targ 2.6.2016
 64. Nowy Targ a Ľutina 21.9. 2017
 65. Obec Sokoľany dnes
 66. Obecná knižnica
 67. Obecné symboly
 68. Obecný úrad
 69. Objednávky
 70. Odpady
 71. Oznamy
 72. Pamätná kniha
 73. Pamiatka - Kaštieľ
 74. Pamiatka - Rímskokatolícky kostol
 75. Pravidla cookies
 76. Prevencia kriminality
 77. Prezidentské voľby 2019
 78. Sčítanie obyvateľstva, domov a bytov 2021.
 79. Silvester 2019
 80. Silvestrovský ples 2016
 81. Školský úrad
 82. Slávnostné otvorenie cesty 30.04. 2016
 83. Starostovsky sľub
 84. Štatistika
 85. Stávanie na 1. mája 2022
 86. Stavebný úrad
 87. Úcta k starším 15.10. 2017
 88. Uctenie si padlých vojakov v 2. svetovej vojne.
 89. Umučenie Krista
 90. Ustanovujúca schôdza poslancov.
 91. Úvod
 92. Územný plán
 93. Voľba prezidenta SR 2009
 94. Voľba prezidenta SR 2014
 95. Voľba prezidenta SR 2014
 96. Voľby do EP 2009
 97. Voľby do Europského parlamentu 2019
 98. Voľby do Národnej rady 2016
 99. Voľby do NR SR 2006
 100. Voľby do NR SR 2010
 101. Voľby do NR SR 2012
 102. Voľby do NR SR 2020
 103. Voľby do org. samosprávnych krajov
 104. Voľby do VÚC 2009
 105. Voľby do VÚC 2017
 106. Voľby prezidenta SR 2019
 107. Výročia
 108. Výročná schôdza klubu dôchodcov 02.02. 2020
 109. Základná škola
 110. Zmluvy
1