Mapa stránok

 1. 750. výročie obce Sokoľany
 2. AHK Sokoľany
 3. Aktuálne výzvy na zverejnenie
 4. Archív faktúr
 5. Archív objednávok
 6. Archív výziev na zverejnenie
 7. Archív zmluv
 8. Branné cvičenie 2021
 9. Cintorín
 10. Cirkev
 11. Čo potrebujem k vybaveniu
 12. Contact
 13. Darovanie krvi 2019
 14. Deň detí 2016
 15. Deň matiek 2018
 16. Deň rodiny 11.06. 2017
 17. Deň rodiny 2016
 18. Deň rodiny 2018.
 19. Deň rodiny 2022
 20. Dobrá novina 2022
 21. Dokumenty
 22. Dokumenty
 23. Elektronická úradná tabuľa
 24. Faktúry
 25. Faktúry
 26. Farské oznamy
 27. Finále play off 2017 AHK Sokoľany
 28. Folklórne slávnosti a Deň deti.
 29. Folklórny súbor Sakaľčane
 30. Fotogaléria
 31. Fotogaléria 1. Sokolianske slávnosti býka
 32. Fotogaléria 2. Sokolianske slávnosti býka
 33. Fotogaléria 3. Sokolianske slávnosti
 34. Fotogaléria 740. výročie založenia obce
 35. Fotogaléria Deň detí 2011
 36. Fotogaléria Fašiangovy ples
 37. Fotogaléria Jasličková pobožnosť 2015
 38. Fotogaléria obce
 39. Fotogaléria Rekonštrukcia budovy Oc.Ú a KD
 40. Fotogaléria Slávnostný výkop kanalizáci
 41. Fotogaléria Udelenie čestného občianstva
 42. Fotogaléria Ustanovujúce zasadnutie OcZ
 43. Fotogaléria Zaslúžilý člen DPO SR 2012
 44. Futbal - Sokoľany
 45. História a fotogaléria kostola
 46. História farnosti a súčasná správa
 47. História obce
 48. Jasličkári 2022
 49. Jasličková pobožnosť 05. 01. 2019
 50. Jasličková pobožnosť 07.01. 2018
 51. Jasličková pobožnosť 2017
 52. Jasličková pobožnosť 2023
 53. Karneval 2023
 54. Klub dôchodcov
 55. Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok
 56. Komunálne voľby
 57. Komunálne voľby 2006
 58. Komunálne voľby 2010
 59. Komunálne voľby 2018 Sokoľany
 60. kontakt na nás
 61. kontakt na pravej strane
 62. Kontakty a úradné hodiny
 63. Kultúrny dom
 64. Kúzelné Vianoce 2022
 65. Ľadová sobota 21.01. 2017
 66. Majster Slovenska 2016 - Eduard Baltes
 67. Mapa a poloha
 68. Mapa stránok
 69. Materská škola Sokoľany
 70. Mikuláš 2018.
 71. Mikuláš v MŠ Sokoľany 2022
 72. Mikuláš v ZŠ a MŠ 2022
 73. Mikuláš v ZŠ Sokoľany 2022
 74. Misie 2019
 75. Novinky
 76. Nowy Targ 2.6.2016
 77. Nowy Targ a Ľutina 21.9. 2017
 78. Obec Sokoľany dnes
 79. Obecná knižnica
 80. Obecné symboly
 81. Obecný karneval
 82. Objednávky
 83. Odpady
 84. Oznamy
 85. Pamätná kniha
 86. Pamiatka - Kaštieľ
 87. Pamiatka - Rímskokatolícky kostol
 88. Poslanci OZ a komisie
 89. Pravidla cookies
 90. Prevencia kriminality
 91. Prezidentské voľby 2019
 92. Silvester 2019
 93. Silvestrovský ples 2016
 94. Školský úrad
 95. Slávnostné otvorenie cesty 30.04. 2016
 96. Spojené voľby do samosprávnych krajov 2022
 97. Starosta obce Sokoľany
 98. Starostovsky sľub
 99. Štatistika
 100. Stávanie na 1. mája 2022
 101. Stavebný úrad
 102. Úcta k starším 15.10. 2017
 103. Uctenie si padlých vojakov v 2. svetovej vojne.
 104. Umučenie Krista
 105. Ustanovujúca schôdza poslancov.
 106. Úvod
 107. Územný plán
 108. Voľba prezidenta SR 2009
 109. Voľba prezidenta SR 2014
 110. Voľba prezidenta SR 2014
 111. Voľby do EP 2009
 112. Voľby do Europského parlamentu 2019
 113. Voľby do Národnej rady 2016
 114. Voľby do NR SR 2006
 115. Voľby do NR SR 2010
 116. Voľby do NR SR 2012
 117. Voľby do NR SR 2020
 118. Voľby do NR SR 2023
 119. Voľby do org. samosprávnych krajov
 120. Voľby do VÚC 2009
 121. Voľby do VÚC 2017
 122. Voľby prezidenta SR 2019
 123. Výročia
 124. Výročná schôdza klubu dôchodcov 02.02. 2020
 125. Základná škola
 126. Zmluvy
1