Mapa stránok

 1. 750. výročie obce Sokoľany
 2. AHK Sokoľany
 3. Alchýmia triedenia komunálneho odpadu.
 4. Archív faktúr
 5. Archív objednávok
 6. Archív zmluv
 7. Cirkev
 8. Čo potrebujem k vybaveniu
 9. Contact
 10. Darovanie krvi 2019
 11. Deň detí 2016
 12. Deň matiek 2018
 13. Deň rodiny 11.06. 2017
 14. Deň rodiny 2016
 15. Deň rodiny 2018.
 16. Dokumenty
 17. Elektronická úradná tabuľa
 18. Faktúry
 19. Faktúry
 20. Farské oznamy
 21. Finále play off 2017 AHK Sokoľany
 22. Folklórne slávnosti a Deň deti.
 23. Folklórny súbor Sakaľčane
 24. Fotogaléria 1. Sokolianske slávnosti býka
 25. Fotogaléria 2. Sokolianske slávnosti býka
 26. Fotogaléria 3. Sokolianske slávnosti
 27. Fotogaléria 740. výročie založenia obce
 28. Fotogaléria Deň detí 2011
 29. Fotogaléria Fašiangovy ples
 30. Fotogaléria Jasličková pobožnosť 2015
 31. Fotogaléria obce
 32. Fotogaléria Rekonštrukcia budovy Oc.Ú a KD
 33. Fotogaléria Slávnostný výkop kanalizáci
 34. Fotogaléria Udelenie čestného občianstva
 35. Fotogaléria Ustanovujúce zasadnutie OcZ
 36. Fotogaléria Zaslúžilý člen DPO SR 2012
 37. Futbal - ŠK Sokoľany
 38. História a fotogaléria kostola
 39. História farnosti a súčasná správa
 40. História obce
 41. Jasličková pobožnosť 05. 01. 2019
 42. Jasličková pobožnosť 07.01. 2018
 43. Jasličková pobožnosť 2017
 44. Klub dôchodcov
 45. Komunálne voľby
 46. Komunálne voľby 2006
 47. Komunálne voľby 2010
 48. Komunálne voľby 2018 Sokoľany
 49. kontakt na nás
 50. kontakt na pravej strane
 51. Koronavírus
 52. Kultúrny dom
 53. Ľadová sobota 21.01. 2017
 54. Majster Slovenska 2016 - Eduard Baltes
 55. Mapa a poloha
 56. Mapa stránok
 57. Materská škola
 58. Mikuláš 2018.
 59. Misie 2019
 60. Novinky
 61. Nowy Targ 2.6.2016
 62. Nowy Targ a Ľutina 21.9. 2017
 63. Obec Sokoľany dnes
 64. Obecná knižnica
 65. Obecné symboly
 66. Obecný úrad
 67. Objednávky
 68. Oznamy
 69. Pamätná kniha
 70. Pamiatka - Kaštieľ
 71. Pamiatka - Rímskokatolícky kostol
 72. Pravidla cookies
 73. Prezidentské voľby 2019
 74. Sčítanie obyvateľstva, domov a bytov 2021.
 75. Silvester 2019
 76. Silvestrovský ples 2016
 77. Školský úrad
 78. Slávnostné otvorenie cesty 30.04. 2016
 79. Starostovsky sľub
 80. Štatistika
 81. Úcta k starším 15.10. 2017
 82. Uctenie si padlých vojakov v 2. svetovej vojne.
 83. Umučenie Krista
 84. Ustanovujúca schôdza poslancov.
 85. Úvod
 86. Územný plán
 87. Voľba prezidenta SR 2009
 88. Voľba prezidenta SR 2014
 89. Voľba prezidenta SR 2014
 90. Voľby do EP 2009
 91. Voľby do Europského parlamentu 2019
 92. Voľby do Národnej rady 2016
 93. Voľby do NR SR 2006
 94. Voľby do NR SR 2010
 95. Voľby do NR SR 2012
 96. Voľby do NR SR 2020
 97. Voľby do org. samosprávnych krajov
 98. Voľby do VÚC 2009
 99. Voľby do VÚC 2017
 100. Voľby prezidenta SR 2019
 101. Výročia
 102. Výročná schôdza klubu dôchodcov 02.02. 2020
 103. Výzvy na zverejnenie
 104. Základná škola
 105. Zmluvy
 106. Zvozový kalendár na rok 2021 pre obec Sokoľany.
1