Mapa stránok

 1. 750. výročie obce Sokoľany
 2. AHK Sokoľany
 3. Aktuálne výzvy na zverejnenie
 4. Archív faktúr
 5. Archív objednávok
 6. Archív výziev na zverejnenie
 7. Archív zmluv
 8. Branné cvičenie 2021
 9. Cintorín
 10. Cirkev
 11. Čo potrebujem k vybaveniu
 12. Contact
 13. Darovanie krvi 2019
 14. Deň detí 2016
 15. Deň matiek 2018
 16. Deň rodiny 11.06. 2017
 17. Deň rodiny 2016
 18. Deň rodiny 2018.
 19. Deň rodiny 2022
 20. Dobrá novina 2022
 21. Dokumenty
 22. Elektronická úradná tabuľa
 23. Faktúry
 24. Faktúry
 25. Farské oznamy
 26. Finále play off 2017 AHK Sokoľany
 27. Folklórne slávnosti a Deň deti.
 28. Folklórny súbor Sakaľčane
 29. Fotogaléria 1. Sokolianske slávnosti býka
 30. Fotogaléria 2. Sokolianske slávnosti býka
 31. Fotogaléria 3. Sokolianske slávnosti
 32. Fotogaléria 740. výročie založenia obce
 33. Fotogaléria Deň detí 2011
 34. Fotogaléria Fašiangovy ples
 35. Fotogaléria Jasličková pobožnosť 2015
 36. Fotogaléria obce
 37. Fotogaléria Rekonštrukcia budovy Oc.Ú a KD
 38. Fotogaléria Slávnostný výkop kanalizáci
 39. Fotogaléria Udelenie čestného občianstva
 40. Fotogaléria Ustanovujúce zasadnutie OcZ
 41. Fotogaléria Zaslúžilý člen DPO SR 2012
 42. Futbal - Sokoľany
 43. História a fotogaléria kostola
 44. História farnosti a súčasná správa
 45. História obce
 46. Jasličkári 2022
 47. Jasličková pobožnosť 05. 01. 2019
 48. Jasličková pobožnosť 07.01. 2018
 49. Jasličková pobožnosť 2017
 50. Jasličková pobožnosť 2023
 51. Karneval 2023
 52. Klub dôchodcov
 53. Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok
 54. Komunálne voľby
 55. Komunálne voľby 2006
 56. Komunálne voľby 2010
 57. Komunálne voľby 2018 Sokoľany
 58. kontakt na nás
 59. kontakt na pravej strane
 60. Kontakty a úradné hodiny
 61. Kultúrny dom
 62. Kúzelné Vianoce 2022
 63. Ľadová sobota 21.01. 2017
 64. Majster Slovenska 2016 - Eduard Baltes
 65. Mapa a poloha
 66. Mapa stránok
 67. Materská škola Sokoľany
 68. Mikuláš 2018.
 69. Mikuláš v MŠ Sokoľany 2022
 70. Mikuláš v ZŠ a MŠ 2022
 71. Mikuláš v ZŠ Sokoľany 2022
 72. Misie 2019
 73. Novinky
 74. Nowy Targ 2.6.2016
 75. Nowy Targ a Ľutina 21.9. 2017
 76. Obec Sokoľany dnes
 77. Obecná knižnica
 78. Obecné symboly
 79. Obecný karneval
 80. Objednávky
 81. Odpady
 82. Oznamy
 83. Pamätná kniha
 84. Pamiatka - Kaštieľ
 85. Pamiatka - Rímskokatolícky kostol
 86. Poslanci OZ a komisie
 87. Pravidla cookies
 88. Prevencia kriminality
 89. Prezidentské voľby 2019
 90. Silvester 2019
 91. Silvestrovský ples 2016
 92. Školský úrad
 93. Slávnostné otvorenie cesty 30.04. 2016
 94. Spojené voľby do samosprávnych krajov 2022
 95. Starosta obce Sokoľany
 96. Starostovsky sľub
 97. Štatistika
 98. Stávanie na 1. mája 2022
 99. Stavebný úrad
 100. Úcta k starším 15.10. 2017
 101. Uctenie si padlých vojakov v 2. svetovej vojne.
 102. Umučenie Krista
 103. Ustanovujúca schôdza poslancov.
 104. Úvod
 105. Územný plán
 106. Voľba prezidenta SR 2009
 107. Voľba prezidenta SR 2014
 108. Voľba prezidenta SR 2014
 109. Voľby do EP 2009
 110. Voľby do Europského parlamentu 2019
 111. Voľby do Národnej rady 2016
 112. Voľby do NR SR 2006
 113. Voľby do NR SR 2010
 114. Voľby do NR SR 2012
 115. Voľby do NR SR 2020
 116. Voľby do NR SR 2023
 117. Voľby do org. samosprávnych krajov
 118. Voľby do VÚC 2009
 119. Voľby do VÚC 2017
 120. Voľby prezidenta SR 2019
 121. Výročia
 122. Výročná schôdza klubu dôchodcov 02.02. 2020
 123. Základná škola
 124. Zmluvy
1