Dokumenty

Mesačný plán činnosti 05_2024.xls

Mesačný plán činnosti 04_2024.xls

Mesačný plán činnosti 03_2024.xls

Mesačný plán činnosti 02_2024.xls

Mesačný plán činnosti 01_2024.xls

 

KOMUNITNÉ FÓRUM

Dňa 13.03.2024 sa v obci Sokoľany konalo prvé komunitné fórum. Prvé komunitné fórum sa konalo v spolupráci s ÚSVRK, starostom obce, organizáciou Zdravé regióny, ZŠ Sokoľany a zástupkyňou poslancov. Nesmierne si vážime účasť každého jedného z Vás ako aj každého obyvateľa a poďakovať Vám za Vaše potreby, podnety a pripomienky. Získanie požiadaviek a problémov od obyvateľov obce Sokoľany nám pomohlo, aby sme mohli lepšie uskutočňovaťvšetky potrebné činnosti a zlepšiťživot v našej obci.

 

Foto1_jpg. Foto2_jpg. Foto3_jpg. Foto4_jpg. Foto5_jpg.

Foto6_jpg. Foto7_jpg. Foto8_jpg. Foto9_jpg. Foto10_jpg.

Foto11_jpg. Foto12_jpg.

 

1.fokusová skupina

Prvá fokusová skupina sa v obci Sokoľany konala dňa 18.03.2024. Účelom fokusovej skupiny boli identifikácie potrieb obyvateľov obce, ktoré prispejú k zlepšeniu života v určitých oblastiach ako sú : vzdelávanie, bývanie, zamestnanie, protirómsky rasizmus. Zámerom prvej fokusovej skupiny –  úvodnej bolo účastníkov oboznámiť s významom fokusovej skupiny jej cieľom a témami, ktorými sa budú venovať jednotlivé fokusové skupiny. Počas realizácií prvej fokusovej skupiny si účastníci stanovili pravidlá a vytvorili víziu obce Sokoľany do roku 2030.

Foto1_jpg. Foto2_jpg. Foto3_jpg. Foto4_jpg. Foto5_jpg. Foto6_jpg.

Foto7_jpg. Foto8_jpg. Foto9_jpg.

 

2. fokusová skupina

Dňa 25.03.2024 sa konalo 2. stretnutie fokusovej skupiny, kde hlavnou témou bolo bývanie a protirómsky rasizmus. Pre lepšie identifikovanie potrieb obce sa zostavila SWOT analýza.

Foto1_jpg. Foto2_jpg.  Foto3_jpg. Foto4_jpg.

 

3. fokusová skupina

Dňa 4.4.2023 sa konalo 3. stretnutie fokusovej skupiny, kde hlavnou témou bolo zamestnanosť a protirómsky rasizmus. Pre lepšie identifikovanie potrieb obce sa zostavila SWOT analýza.

Foto1_jpg. Foto2_jpg.

 

4. fokusová skupina

Dňa 9.4.2024 sa konalo 4. stretnutie fokusovej skupiny, kde hlavnou témou bolo vzdelávanie a protirómsky rasizmus. Pre lepšie identifikovanie potrieb obce sa zostavila SWOT analýza.

Foto1_jpg. Foto2_jpg.

 

 

 

1