Voľba prezidenta SR 2014

Predseda NR SR svojím rozhodnutím č. 430/2013 Z. z. zo dňa 19. decembra 2013 vyhlásil voľbu prezidenta Slovenskej republiky. Deň konania voľby je určený na sobotu 15. marca 2014.

Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, deň konania druhého kola voľby prezidenta Slovenskej republiky je určený na sobotu 29. marca 2014.

Voľba sa vykoná v súlade so zákonom č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.


Výsledky hlasovania v 1. kole v obci SokoľanyPočet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky Počet odovzdaných obálok Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kadidátov Účasť voličov v %
899 235 235 232 26,14

Počet a podiel platných hlasov odovzdaných v 1. kole pre jednotlivých kandidátov
na prezidenta Slovenskej republiky za obec SokoľanyKandidát Počet platných hlasov za obec Podiel v %
Gyula BÁRDOS 1 0,43
Jozef BEHÝL 2 0,86
Ján ČARNOGURSKÝ 8 3,44
Robert FICO 76 32,75
Viliam FISCHER 1 0,43
Pavol HRUŠOVSKÝ 10 4,31
Ján JURIŠTA 3 1,29
Andrej KISKA 31 13,36
Milan KŇAŽKO 38 16,37
Stanislav MARTINČKO 1 0,43
Milan MELNÍK 3 1,29
Helena MEZENSKÁ 12 5,17
Radoslav PROCHÁZKA 46 19,82
Jozef ŠIMKO 0 0Výsledky hlasovania v 2. kole v obci Sokoľany


Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky Počet odovzdaných obálok Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kadidátov Účasť voličov v %
902 303 303 299 33,59

Počet a podiel platných hlasov odovzdaných v 2. kole pre jednotlivých kandidátov
na prezidenta Slovenskej republiky za obec SokoľanyKandidát Počet platných hlasov za obec Podiel v %
Robert FICO 136 45,48
Andrej KISKA 163 54,51

 

1