Stavebný úrad

Ing. Anežka Korineková – zamestnanec stavebného úradu

Adresa: Osloboditeľov 22, 044 14 Čaňa

Tel: 055/699 90 18

E-mail: stavebnyurad@haniska.sk


Úradné hodiny Spoločného obecného úradu v Čani:

Pondelok:  nestránkový deň

Utorok:       nestránkový deň

Streda:       7:30 - 12:00 a 13:00 - 18:00

Štvrtok:      nestránkový deň

Piatok:        nestránkový deň

 

Vzory tlačív na stiahnutie: 

1. Návrh na vydanie územného rozhodnutia - VZOR.docx

2. Žiadosť o stavebné povolenie (jednoduchá stavba) v spojenom územnom a stav. konaní - VZOR.docx

3. Žiadosť o stavebné povolenie -VZOR.docx

4. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia-VZOR.docx

5. Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením -VZOR.docx

6. Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby -VZOR.docx

7. Odstránenie stavby-VZOR.docx

8. Ohlásenie drobnej stavby-VZOR.docx

9. Ohlásenie stavebných úprav -VZOR.docx

10. Žiadosť o dodatočné povolenie - VZOR.docx

11. Žiadosť o dodatočné povolenie s kolaudáciou - VZOR.docx

12.  Žiadosť o stanovisko k zlúčeniu územ. a stav. konania -LaP.docx

13. vyhlasenie stav. dozoru -VZOR.pdf

1