Novinky

Koláče pre Gréckokatolícku eparchiálnu charitu v Košiciach.

Viac informácií vo vnútri

Sokoľany vybojovali bronz v hokejovom turnaji obcí regiónu Hornád.

Viac informácií vo vnútri

Polnočná svätá omša v kostole a Vianoce 2017

Viac informácií vo vnútri

Vianočné posedenie pri stromčeku a oceňovanie jednotlivých zložiek v obci.

Viac informácií vo vnútri

Začiatok adventného obdobia.

Viac informácií vo vnútri

Deň otvorených dverí v elokovanom pracovisku SOŠ v Sokoľanoch.

Viac informácií vo vnútri

Výsadba zelene v našej obci.

Viac informácií vo vnútri

Charitatívna zbierka šatstva v našej obci.

Viac informácií vo vnútri

Spomienka na padlých v 1. svetovej vojne.

Viac informácií vo vnútri

Ukončenie jesennej sezóny našich futbalistov.

Viac informácií vo vnútri

Aktivačné práce v našej obci.

Viac informácií vo vnútri

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Bližšie info vo vnútri.

Úcta k starším 15.10. 2017

Viac informácií vo vnútri.

Potok v Sokoľanoch je vyčistený.

Viac informácií vo vnútri

Odpustová slávnosť Ružencovej Panny Márie v Sokoľanoch.

Viac informácií vo vnútri

Klub dôchodcov zorganizoval zájazd do Noweho Targu a Ľutiny.

Viac informácií vo vnútri

Priateľský medzištátny hokejový zápas AHK Sokoľany - HC Kopřivnica v Českej republike

Viac informácií vo vnútri

Deň obce Sokoľany 19.08. 2017

Viac informácií vo vnútri

Pozvánka na Deň obce Sokoľany 19.08. 2017 so začiatkom o 15.00 hod.

Viac informácií vo vnútri

Putovná socha Fatimskej Panny Márie v kostole v Sokoľanoch 01.08. 2017.

Viac informácií vo vnútri

Beseda so slovenským spisovateľom a dlhoročným predsedom MO Matice Slovenskej v Košiciach 23.07. 2017.

Viac informácií vo vnútri

Deň otvorených dverí obecnej knižnice a beseda so slovenským spisovateľom, 23.07. 2017 o 15.00 hod.

Viac informácií vo vnútri

Štátny a cirkevný sviatok sv. Cyrila a Metoda

Viac informácií vo vnútri

Dni Regionálneho združenia obcí Hornád

Viac informácií vo vnútri

Slávnostné ukončenie futbalovej sezóny

Viac informácií vo vnútri

Pozvánka na slávnostné ukončenie futbalovej sezóny 17.06. 2017 o 15.30 hod.

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na Deň rodiny 11.06. 2017

Viac informácií vo vnútri

Obec Sokoľany splatila úverovú zadlženosť

Viac informácií vo vnútri

Výročie konca II. svetovej vojny

Viac informácií vo vnútri

Gratulácia našim hokejistom.

Gratulácia vo vnútri

Posledný rozhodujúci finálový hokejový zápas.

Viac informácií vo vnútri

Výsledky odohraného 3. a 4. finálového hokejového zápasu.

Viac informácií vo vnútri.

4. finálový hokejový zápas

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na finálové hokejové zápasy 22.04. a 23.04. 2017

Viac informácií vo vnútri.

Veľký týždeň 9.-16. apríl 2017

Viac informácií vo vnútri.

Prvé odohrané zápasy play off 2017

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na Majstrovský futbalový zápas 09.04. 2017. - súboj prvého s druhým.

Viac informácie vo vnútri.

Finále play off 2017

Viac informácií vo vnútri.

Sokoľany zdolali Hanisku a postúpili do finále.

Viac informácií vo vnútri.

Play off 2017 - rozhodujúci zápas o postup do finále!

Viac informácií vo vnútri.

4. odohraný semifinálový hokejový zápas

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na Majstrovský futbalový zápas 02.04. 2017

Viac informácií vo vnútri.

Play off 2017 pokračuje.

Viac informácií vo vnútri.

Zákaz používania detského ihriska.

Viac informácií vo vnútri.

Výsledky prvých zápasov play off 2017

Viac informácií vo vnútri.

Zmena zimného času na letný čas.

Viac informácií vo vnútri.

Nulová tolerancia vandalizmu v obci!!!

Bližšie informácie vo vnútri.

Zber a odvoz konárov zo stromov a krovín v Sokoľanoch a parkovanie motor. vozidiel

Viac informácie vo vnútri.

Ceny za dodávku pitnej vody a odvádzanie odpadovej vody

Bližšie info vo vnútri

Návrh rozpočtu obce na pripomienkovanie po 1. úprave

Oznam obecného úradu ohľadom pripojenia vlastníkov nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu a poskytnutie pomoci k pripojeniu na verejnú kanalizáciu

Medzinárodný deň žien.

Blahoželanie vo vnútri,

Otváracie hodiny na cintoríne.

Viac informácie vo vnútri.

Na stránku zverejňovanie bola pridaná výzva na predkladanie ponúk.

Viac informácie vo vnútri.

Oznam pre cestujúcich ohľadom uzatvorenia križovatky pod mostom VSS.

Viac informácie vo vnútri.

Medzinárodný deň darovania kníh.

Viac informácie vo vnútri.

Pozvánka na výročnú schôdzu klubu dôchodcov

Viac informácie vo vnútri.

Priebeh a výsledky zápasov zo zimného dňa

Bližšie info vo vnútri.

Novoročný príhovor starostu obce.

Príhovor vo vnútri.

Upozornenie ohľadom používania pyrotechniky v obci!!!

Bližšie info vo vnútri.

Dohoda o spolupráci pri prekládke bocianieho hniezda.

Bližšie info vo vnútri.

Nový cestovný poriadok SAD platný od 11.12. 2016

Bližšie info vo vnútri.

Zadanie pre územný plán na prerokovanie.

Bližšie info vo vnútri.

DODATOK č.1 K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU č. 1/2016 na pripomienkovanie.

Bližšie info vo vnútri.

Zákaz používania detského ihriska vo výstavbe pri kultúrnom dome.

Oznam vo vnútri

DODATOK č. 4 k VZN č. 4/2012 o miestnej dani z nehnuteľností na pripomienkovanie.

Bližšie info vo vnútri.

Gratulácia k získaniu titulu Majstra Slovenska Eduardovi Baltésovi

Gratulácia vo vnútri

Koniec 1. svetovej vojny - spomienka na padlých občanov z našej obce

Fotografia s poďakovaním vo vnútri.

Prevádzkový poriadok pohrebiska - na pripomienkovanie

Bližšie info vo vnútri.

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 03.11. 2016

Pozvánka s programom vo vnútri.

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 30.09. 2016

Pozvánka s programom vo vnútri.

Upozornenie pre seniorov od polície.

Dokument na stiahnutie vo vnútri.

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok obce Sokoľany

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok obce Sokoľany z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Životné prostredie

Na stránku dokumenty bol pridaný dokument z odboru starostlivosti o životné prostredie Košice.

Na stránku dokumenty bol pridaný dokument o odpadovom hospodárstve.

Oznámenie o strategickom dokumente s názvom

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

Na stránku dokumenty boli pridané uznesenia z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sokoľany zo dňa 13.4.2016.

Pozvánka

Starosta obce Sokoľany pozýva na slávnostné otvorenie cesty, ktoré sa uskutoční 30.4.2016.

Faktúry

Na stránke zverejňovanie bola pridaná faktúra zahŕňajúca obdobie od 4.1. do 9.2. 2016 .

Návrh rozpočtu 2016

Na stránke dokumenty bol pridaný návrh na schválenie rozpočtu obce Sokoľany na roky 2016 – 2018.

Pozvánka

Z dôvodu potreby urýchleného schválenia zámennej zmluvy týkajúcej sa Materskej školy v Sokoľanoch starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľ...

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky – 5. marec 2016

Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

1