Nový školský rok v Základnej škole Sokoľany s novou pani riaditeľkou.

16.9.2019

1