Slávnostné otvorenie cesty 30.04. 2016

Dňa 30.4. 2016 bola v našej obci vedúcim odboru cestných a pozemných komunikácií Ing. Slavomírom Tomčkom slávnostne odovzdaná cesta do užívania v obci Sokoľany, v dĺžke  678 m za účasti starostu obce Františka Beregszásziho, miestneho duchovného otca Vdp. Jozefa Ondovčáka, predstaviteľov Košického samosprávneho kraja, Okresného dopravného inšpektorátu PZ Košice-okolie a okresného úradu Košice-okolie, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a ďalších významných hostí.  Táto cesta slúžila na prevedenie verejnej dopravy počas výstavby nadjazdou nad trasou R4.  

Slávnostné otvorenie cesty 30.04. 2016

1