História a fotogaléria kostola

Kostol Ružencovej Panny Márie v Sokoľanoch je bezpochyby najstaršou, ale najčastejšie a najdrastickejšie prestavovanou kultúrnou pamiatkou. Bol postavený už v polovici 13. storočia po Kristovi s najväčšou pravdepodobnosťou v románskom slohu. Spomína sa tiež v rokoch 1332 – 1335 v súvislosti s vyberaním pápežských desiatkov. V druhej polovici 15. storočia po Kristovi bol opravovaný a vnútorne znovu zariadený. Z toho obdobia pochádza dodnes zachované kamenné pastofórium.

V súpise o stave fár v košickom dištrikte v r. Pána 1746 o Sokoľanoch sú tieto údaje:

  • obec je filiálkou fary v Haniske, ľud je dvojakej reči – slovenskej a maďarskej, prevažuje však slovenská
  • kostol (na obrázku) – bol v rukách kalvínov, ktorí ho zabrali katolíkom za Rákocziho povstania. Barokový kostol bol postavený na zvyškoch gotického kostola z XIII. storočia

V r. Pána 1760 František Karlai- Jágerský biskup ho vysvätil na úctu Kráľovnej svätého ruženca. V r. 1761 Jezuiti z Košíc v obci mali misie, kedy kalvíni a luteráni prestúpili na r. kat. vieru. Od toho času je celá farnosť čisto katolícka.

V r. Pána 1862 cintorín pri kostole sa zaplnil a v tom istom čase hneď bolo zahájené pochovávanie na novom cintoríne.

Kaplnku vedľa kostola dala postaviť grófka Starenbergová – rod. Anna Pankovičová- Glogowská v r. Pána 1838, kde je pochovaná aj s manželom grófom Guido Starenbergom. Iné udalosti v skratke:


V r. 1845 bola postavená socha Sv. Jána Nepomuckého pri moste. 
V r. 1858 bol postavený kríž pri kaštieli g. Starenberga (majetok Juhászových). 
V r. 1864 na návrh farára Repašského bola vybudovaná veža za 1860 zlatých
V r. 1899 zhorelo trištvrte obce, kostol a škola. 
V r. 1902 bol postavený kríž na križovatke ciest do Šace
V r. 1921 bola postavená sakristia
V r. 1925 bol zakúpený zvon
V r. 1926 bol postavený chór a vymaľovaný kostol
V r. 1930 bola postavená kazateľnica

V r. Pána 1949 – 1950 sa vykonala generálna prestavba – rozšíril sa oproti pôvodnému kostolu v severojužnom smere. 

V r. Pána 1992 prebiehala maľba kostola.

V 7. 11. 1998  bol k ostol nanovo   konsekrovaný Mons. Alojzom Tkáčom, košickým arcibiskupom. Bola skrášlená svätyňa a bol nainštalovaný nový mramorový oltár, ktorého výstavbu sponzoval Imrich Švarc s manželkou. Je zasvätený Ružencovej Panne Márii.

V r. Pána 2003 bola osadená nová strecha na kostole.

V r. Pána 2009 bol kostol vymaľovaný a boli nainštalované mozaiky : nad bohostánkom na pravej strane mozaika Božieho milosrdenstva, na ľavej strane mozaika Zoslania Ducha Svätého a vpredu pri patrónke kostola sú mozaiky Lúrd a Fatimy. Mozaiky Božieho milosrdenstva  a Zoslania Ducha Svätého zafinancoval František Beregszászi s manželkou v hodnote 10000 eur.

V r. Pána 2015 v auguste mládež omaľovala ohradu a oplotenie kostola, a začiatkom októbra pán starosta František Beregszászi s manželkou finančne podporili rekonštrukciu múra okolo kostola. Taktiež obecný úrad postavil nové oplotenie okolo cintorína. V novembri za zakúpili do kostola nové koberce. 

V r. Pána 2016 vo februári sokolianski kurátori zateplili povalu na kostole sklenenou vatou v hodnote 821eur. V máji prebiehala rekonštrukcia kostolnej veže, ktorú sprostredkovala firma pána Karola Zentku. V júli bola obnovená socha Lurdskej Panny Márie, ktorá sa nachádza vonku pri sakristii a v októbri bola obnovená socha Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktorá sa nachádza vo výklenku v stene smerom od ulice. Dňa 09.12. v kostola potešil deti svojím príchodom a darčekmi sv. Mikuláš. 

 

 

Rímskokatolícky kostol

Rímskokatolícky kostol v minulosti

Rímskokatolícky kostol v súčasnosti

1