Fotogaléria Rekonštrukcia budovy Oc.Ú a KD

Projekt rekonštrukcie rieši celkovú obnovu kultúrneho domu a obecného úradu. Zateplenie objektu, t. j. zateplenie obvodových stien a strechy, výmenu okenných a dverných výplní v jestvujúcej stavbe.

Objekt kultúrneho domu je v súčasnosti v zlom technickom stave a to ako vlastná konštrukcia, tak aj interiér. Obvodové murivo je navlhnuté, okenné a dverné otvory nevyhovujúce. Strešnú konštrukciu plochej strechy nutné vymeniť a doplniť podľa teplo-technického posúdenia.

Dispozičné zmeny a skvalitnenie prevádzky obecného úradu aj kultúrneho domu a doplnenie ďalších priestorov v podkroví pre záujmovú činnosť (cvičebná miestnosť pre tanečné a hudobné súbory, archív Oc. Ú, kotolňa a šatňa pre cvičiacich) si vyžadujú značné búracie práce.

Spracované podľa sprievodnej správy projektovej dokumentácie,
hlavný projektant Ing. Gabriel Machala

Budova KD - pôvodný stav Budova KD - po rekonštrukcii 

V ďalšej etape sa plánuje výstavba skladov a šatní pre ŠK Sokoľany za budovou KD, ako na vizualizácii nižšie. 

Budova KD - II. etapa rekonštrukcie Budova KD - II. etapa rekonštrukcie

Rekonštrukcia budovy Oc.Ú a KD

1