Základná škola

Adresa:

Základná škola
Sokoľany 147
044 57  Haniska


Telefón: 0911 215 568

IČO školy: 710061463


Emailová stránka školy: https://zssokolany.edupage.org/

E-mail:  sokolany147@gmail.com

Riaditeľ  školy:  

Mgr. Mária Dravecká

Zástupca riaditeľa:

Mgr. Dana Semanová

 

 

 

Učiteľský kolektív:

 

Mgr. Monika Beráková

Mgr. Marián Oravec

PaedDr. Tatiana Gӧnciová

Mgr. Dana Semanová

 

Sociálny pedagóg: 

 

 

Asistent učiteľa:

 

 

Mgr. Natália Bernátová

 

 

Miroslav Jarka

Ing. Soňa Strelková

 

Katechét:

 

Školníčka: 

Vedúca MZ: 

Výchovná poradkyňa:

Predseda Rady školy:

Mgr. Lenka Šemnická

 

Magdaléna Tóthová

Mgr. Monika Beráková

Mgr. Dana Semanová

Mgr Dana Semanová


Podľa farského úradu v Haniske bola kantorsko-učiteľská budova darovaná v roku 1760 veľkostatkárom Ladislavom Szepessym. Týmto rokom sa začína vyučovanie v Sokoľanoch. Spomínaná budova bola až do roku 1910 pod jednou strechou s učiteľským bytom. Terajšia budova základnej školy bola vybudovaná v roku 1910. Nachádzali sa v nej dve triedy, ktoré navštevovalo zhruba 80 až 90 žiakov. 

Vyučovací jazyk:

  • do r. 1919: maďarský,
  • 1919 – 1938: slovenský,
  • 1938 – 1945: maďarský,
  • 1945 - doteraz: slovenský.

V školskom roku 2015/2016 navštevovalo základnú školu 50 detí zo Sokolian a Bočiara . V školskom roku 2016/2017 navštevovalo základnu školu 53 žiakov zo Sokolian a Bočiara. V školskom roku 2018/2019 navštevovalo základnu školu 50 žiakov zo Sokolian. V školskom roku 2019/2020 navštevuje základnú školu 56 žiakov zo Sokolian. V školskom roku 2020/2021 navštevovalo školu 63 žiakov.V školskom roku 2021/2022 navštevuje ZŠ Sokoľany 67 žiakov z obce Sokoľany.

Záujmová činnosť na školský rok 2022/2023:

Záujmová činnosť v školskom roku 2022/2023

 

Názov krúžku

Vedúci krúžku

Deň krúžku

Čas krúžku

Environmentálny krúžok

Bc. Martin Haluška

Pondelok

Štvrtok

12.45 - 13.45 hod.

12.45 – 13.45 hod.

Poďme spolu do rozprávky

Mgr. Dana Semanová

Utorok

Štvrtok

12.45 – 13.45 hod.

 12.45 – 13.45 hod.

Počítačový krúžok

Mgr. Marián Oravec

Štvrtok

12.00 – 14.00 hod.

Z každého rožka troška

Mgr. Monika Beráková

Pondelok

Štvrtok

12.45 – 13.45 hod.

12.00 – 13.00 hod.

Tvorivé rúčky

Mgr. Jolana Lacková

Utorok

Streda

12.00 – 13.00 hod.

12.00 – 13.00 hod.

Výchovno-vzdelávacie výsledky za prvý polrok 2020/2021:

Polrocna sprava za I. polrok 2020 a 2021 .pdf

 

Návšteva cintorína

 

     

 

 

Žiaci pri modlitbe ruženca

 

 

Ocenení boli aj žiaci našej ZŠ na dni obce pánom starostom

 

 
 
Tekviciáda 2022
 
 
 
Úcta k starším 2022
 
 
Účelové cvičenie v prírode 2022
 
 
Vynovená trieda 1.A
 
 
Zahájenie nového školského roka 2022/2023
Jesenná výzdoba v ZŠ Sokoľany v školskom roku 2022/2023
 
 
 
 
 

základná škola

Práca žiakov na hodinách.

1