Základná škola
Adresa:
Základná škola
Sokoľany 147
044 57  Haniska


Telefón: 0911 215 568


Emailová stránka školy: zssokolany.edupage.org

E-mail:  zssokolany@szm.sk


Riaditeľka školy: Učiteľský kolektív:
Mgr. Mária Dravecká Mgr. Monika Beráková
 

Mgr. Marián Oravec

PaeDr. Tatiana Gonciová

Mgr. Dana Semanová

Ing. Mgr. Peter Slávik

Asistent učiteľa: Bc. Martin Haluška
Katechét: Mgr. Klaudia Mikulová


Podľa farského úradu v Haniske bola kantorsko-učiteľská budova darovaná v roku 1760 veľkostatkárom Ladislavom Szepessym. Týmto rokom sa začína vyučovanie v Sokoľanoch. Spomínaná budova bola až do roku 1910 pod jednou strechou s učiteľským bytom. Terajšia budova základnej školy bola vybudovaná v roku 1910. Nachádzali sa v nej dve triedy, ktoré navštevovalo zhruba 80 až 90 žiakov. 

Vyučovací jazyk:

  • do r. 1919: maďarský,
  • 1919 – 1938: slovenský,
  • 1938 – 1945: maďarský,
  • 1945 - doteraz: slovenský.

V školskom roku 2015/2016 navštevovalo základnú školu 50 detí zo Sokolian a Bočiara . V školskom roku 2016/2017 navštevovalo základnu školu 53 žiakov zo Sokolian a Bočiara. V školskom roku 2018/2019 navštevovalo základnu školu 50 žiakov zo Sokolian.

 

 

 

 

                                                             

Mikuláš a návšteva sokoliara 2016

Projekt " Moja mama je superhrdina" a " Čím budem, keď vyrastiem?" 2019

Práca žiakov na hodinách.

karneval 2019

Misie kapucínov 21.03. 2019

Dopravná výchova

základná škola

1