Základná škola
Adresa:
Základná škola
Sokoľany 147
044 57  Haniska

Telefón: 0911 215 568

Riaditeľka školy: Učiteľský kolektív:
Mgr. MAGDALÉNA VLASATÁ Mgr. Dana Semanová
 

Ing. Mgr. Peter Slávik

Mgr. Alžbeta Jacková

PaeDr. Tatiana Gonciová

Asistent učiteľa: Mgr. Marián Oravec
Rehoľná sestra: sr. CharitasPodľa farského úradu v Haniske bola kantorsko-učiteľská budova darovaná v roku 1760 veľkostatkárom Ladislavom Szepessym. Týmto rokom sa začína vyučovanie v Sokoľanoch. Spomínaná budova bola až do roku 1910 pod jednou strechou s učiteľským bytom. Terajšia budova základnej školy bola vybudovaná v roku 1910. Nachádzali sa v nej dve triedy, ktoré navštevovalo zhruba 80 až 90 žiakov. V školskom roku 2015/2016 navštevovalo základnú školu 50 detí zo Sokolian a Bočiara . V školskom roku 2016/2017 navštevovalo základnu školu 53 žiakov zo Sokolian a Bočiara.

 

Webová stránka školy: www.zssokolany7.webnode.sk

 

 

 

                                                             

Mikuláš 2016

základná škola

1