Územný plán - Zmeny a doplnky č. 2

Oznámenie o prerokovaní pre verejnosť.pdf

Prílohy:

01 SV.pdf

02 SV.pdf

03 KV.pdf

04 Voda kanal.pdf

05 Energetika.pdf

06 Zaber PP.pdf

Sprievodna sprava.pdf

1