Komunálne voľby 2010

Predseda NR SR svojím rozhodnutím č. 225/2010 Z.z. zo dňa 19. mája 2010 vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí. Deň volieb určil na sobotu 27. novembra 2010. Voľby sa vykonajú v súlade so zákonom č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov.

Definitívne výsledky hlasovania

 

Celkový počet osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov Počet voličov, ktorým boli vydané obálky Účasť voličov v % Počet odovzdaných obálok Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby
do obecného zastupiteľstva starostu obce
886 618 69,75 618 597 598


Počet hlasov pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce vyjadrený v absolútnych číslach a percentách (zoradené podľa počtu platných hlasov).
Výsledky volieb starostu obce

Počet hlasov pre jednotlivých kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva vyjadrený v absolútnych číslach a percentách (zoradené podľa počtu platných hlasov). 
Čiara oddeľuje počet poslancov pre volebný obvod schválených uznesením Obecného zastupiteľstva v Sokoľanoch zo dňa 9. 8. 2010 č. 33 D/2.

Výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva 


 

Vyhlásenie kandidatúry

Miestna volebná komisia v Sokoľanoch podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

Meno, priezvisko akad. titul vek povolanie trvalý pobyt polit.strana
1. Ľuboš Janke Ing. 35 strojný inžinier Sokoľany 136 KDH
2. Rudolf Kuzma   55 živnostník Sokoľany 233 SMER
3. Peter Seman Ing. 52 elektroinžinier Sokoľany 176 KSS
4. Viera Suchá Bc. 42 nezamest. Sokoľany 179 nezávislý kandidát
5. Tomáš Suchý Ing. 53 projektant Sokoľany 228 SDKÚ-DS

 

Miestna volebná komisia v Sokoľanoch podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

Meno, priezvisko titul vek povolanie trv. pobyt polit. strana
1. František Beregszászi   55 automechanik Sokoľany 216 SNS
2. Marián Béreš   42 stroj. mechanik Sokoľany 252 KDH
3 .Gabriel Čardáš   34 hasič-záchranár Sokoľany 223 ĽS-HZDS
4. František Hiščák   34 technik Sokoľany 178 SDKÚ-DS
5. Imrich Janke   44 elektrikár Sokoľany 246 KDH
6. Ľuboš Janke Ing. 35 strojný inžinier Sokoľany 136 KDH
7. Róbert Janke Ing. 37 elektroinžinier Sokoľany 98 KDH
8. Karel Klempár   52 zámočník Sokoľany 235 SRK
9. Imrich Kmec   52 železničiar Sokoľany 17 KDH
10. Martin Kopera   32 IT technik Sokoľany 244 Smer
11. Jozef Kuzma   57 automechanik Sokoľany 53 SNS
12. Patrik Kuzma   34 živnostník Sokoľany 233 Smer
13. Peter Magyar   53 živnostník Sokoľany 24 Smer
14. František Oravec   56 sústružník Sokoľany 39 KDH
15. Vincent Oravec JUDr. 50 právnik Sokoľany 28 KDH
16. František Piroško   47 elektrikár Sokoľany 20 SDKÚ-DS
17. Milan Popovič   29 obchodný zástupca Sokoľany 190 nezávislý
18. Alžbeta Rappensbergerová   51 samost. odb. referent Sokoľany 240 ĽS-HZDS
19. Imrich Seman   31 dopr. dispečer Sokoľany 258 Smer
20. Peter Seman Ing. 52 elektroinžinier Sokoľany 176 KSS
21. Viera Suchá Bc. 42 nezamestnaná Sokoľany 179 nezávislý
22. Maroš Šamko Ing. 31 projektant Sokoľany 233 Smer
23. Štefan Špišák   49 rušňovodič Sokoľany 163 ĽS-HZDS
24. Tibor Švarc Ing. 41 strojný inžinier Sokoľany 129 KDH
25. Miroslav Tóth   49 elektrotechnik Sokoľany 121 KDH
26. Daniela Vašková   45 manažérka Sokoľany 43 SDKÚ-DS
27. Vladislav Výrostko Ing. 30 živnostník Sokoľany 185 SDKÚ-DS
28. Pavol Zajac   54 geodet Sokoľany 22 SDKÚ-DS
 

 

1