AKTUÁLNE NOVINKY

Charitatívna zbierka šatstva v našej obci.

17.11.2017 Viac informácií vo vnútri
viac

OZNAMY

Pozvánka na divadelné predstavenie v Haniske.

Pozvánka vo vnútri.

17. NOVEMBER - Deň boja za slobodu a demokraciu

Viac informácií vo vnútri

1