AKTUÁLNE NOVINKY

Výročná schôdza klubu dôchodcov .

5.2.2020 Viac info vo vnútri.
viac

OZNAMY

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k vysluhovaniu sviatosti zmierenia v individuálnych prípadoch

Viac info vo vnútri.

Zákaz využívania lesov verejnosťou v čase od 20. marca 2020 do odvolania

Viac info vo vnútri.

1