AKTUÁLNE NOVINKY

Sokoľany získali pečať rozvoja miest a obcí.

19.9.2018 Viac informácií vo vnútri.
viac

OZNAMY

Separovaný zber papiera dňa 25.10. 2018.

Viac informácií vo vnútri.

Separovaný zber plastov dňa 24.10. 2018.

Viac informácií vo vnútri.

1