AKTUÁLNE NOVINKY

Výročná schôdza klubu dôchodcov .

5.2.2020 Viac info vo vnútri.
viac

OZNAMY

Voľba na pozíciu hlavného kontrolóra obce Rudník.

Viac info vo vnútri.

Oznam o umiestnení kontajnera na stavebný odpad.

Viac info vo vnútri.

1