Výberové konanie

3.6.2024

Obec Košická Polianka, zastúpená starostkou obce Mgr. Martou Petrilovou, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie Riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Košická Polianka.

Predpokladaný nástup : 1.9.2024

Prihlášku a požadované príklady je potrebné doručiť do 14.6.2024 10:00

Všetky ostatné požiadavky sú uvedené v DOKUMENTE.

1