Oznamy

Výročná schôdza klubu dôchodcov.

Viac info vo vnútri.

Zoznam odberných miest s prerušením dodávky elektrickej energie.

Viac info vnútri.

Zber komunálneho odpadu a zber papiera.

Viac info vo vnútri.

Zvoz elektroodpadu 11.1. 2023 a pridanie harmonogramu zberu elektroodpadu na 1. polrok 2023.

Viac info vnútri.

Oznamy obecného úradu.

Viac informácií vo vnútri.

Pridanie fotogalérie Dobrá novina 2022.

Viac info vo vnútri.

Pridanie fotogalérie Jasličkári 2022

Viac info vo vnútri.

Oznam o zatvorení obecného úradu Sokoľany.

Viac info vo vnútri.

Pridanie fotogalérie z dňa Kúzelné Vianoce 2022.

Viac info vo vnútri.

Mikuláš v MŠ a ZŠ Sokoľany 2022

Viac info vo vnútri.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Sokoľany č. 2/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Viac informácií vo vnútri

Ospravedlnenie spoločnosti Antik za dočasný výpadok služieb počas dňa 11.12. 2022

Viac informácií vo vútri.

Oznam o povinnosti separovať biologicky rozložiteľný odpad a biologicky rozložiteľný kuchynský odpad

Viac info vo vnútri.

Oznam o umiestnení kontajnera určeného na zber odpadu z jedlých olejov a tukov

Viac info vo vnútri.

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 12.12. 2022

Viac info vo vnútri.

Cestovné poriadky prímestských liniek platné od 11.12.2022

Viac info vo vnútri.

Zvoz elektroodpadu 07. 12. 2022 o 08.30 hod.

Viac info vo vnútri.

Ponuka zamestnania : zdravotná sestra do ambulancie vo Veľkej Ide

Viac info vnútri.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia na schválenie a dodatku.

Viac info vo vnútri.

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v obci Sokoľany dňa 28.11. 2022

Viac info vo vnútri.

Výberové konanie na pozíciu riaditeľ MŠ v obci Geča.

Viac info vo vnútri.

Oznam o zatvorení obecného úradu z dôvodu účastí na školení.

Viac info vo vnútri.

Výsledky volieb do orgánov KSK 2022

Viac info vo vnútri.

Výsledky volieb do samosprávy obce Sokoľany 2022.

Viac info vo vnútri.

Pozvánka na slávnostné požehnanie novovybudovanej krížovej cesty v Bočiari.

Viac info vo vnútri.

Zmena prevádzkových hodín na pošte Haniska

Viac info vo vnútri.

Zbierka oblečenia pre rodiny v hmotnej núdzi v sobotu 22.10.2022

Viac info vo vnútri.

Príhovor starostu obce pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

Viac info vo vnútri.

Pozvánka na posedenie : Október mesiac úcty k starším 16.10.2022 o 15.00 h.

Viac info vo vnútri.

Oznam o zmene stravovania na Základnej škole v Sokoľanoch.

Viac info vo vnútri.

Pozvánka na odpustovú slávnosť v Sokoľanoch 09.10.2022 o 10.30 h.

Viac info vo vnútri.

Zber elektro odpadu 05.10. 2022

Viac info vo vnútri.

Oznam o zatvorení ZŠ Sokoľany na základe rozhodnutia RÚVZ.

Viac info vo vnútri.

Pracovná ponuka - Marius Pederson - Strojník

Viac info vo vnútri.

Čaňanský folklórny festival - Pozvánka

Viac info vo vnútri.

Poďakovanie sponzorom, ktorí prispeli na tombolu počas osláv Dňa obce Sokoľany 10.09. 2022

Viac info vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 25. nedeli v cezročnom období.

Viac info vo vnútri.

Oznamy obecného úradu: zatvorenie obecného úradu 16.09. 2022 a otvorenie zberného dvora 17.09.2022

Viac info vo vnútri.

Príhovor starostu obce pri príležitosti Dňa obce Sokoľany

Viac info vo vnútri.

Pozvánka na Deň obce Sokoľany 10.09. 2022

Viac info vo vnútri.

Prianie starostu obce k začiatku nového školského roka

Viac info vo vnútri.

Pozvánka na futbalový zápas A- mužstva dňa 04.09. 2022

Viac info vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 22. Nedeli v CO období.

Viac info vo vnútri.

Zvoz elektroodpadu 07.09. 2022

Viac info vo vnútri.

Oznam riaditeľstva Základnej školy v Sokoľanoch ohľadom nástupu žiakov na nový školský rok 2022/2023

Viac info vo vnútri.

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 29.08. 2022

Viac info vo vnútri.

Usmernenia pri nástupe do Materskej školy na školsky rok 2022/2023.

Viac info vo vnútri.

Pozvánka starostu obce Skároš na 42. ročník "Prechodu Slanským pohorím."

Viac info vo vnútri.

Pozvánka na Deň obce v Belži 03.09. 2022

Viac info vo vnútri.

Pozvánka na zájazd na kúpalisko do Maďarska 25.08. 2022

Viac info vo vnútri.

Pozvánka na futbalový zápas A- mužstva dňa 28.08. 2022

Viac info vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 21. Nedeli v CO období.

Viac info vo vnútri.

Pozvánka na Deň obce Haniska.

Viac info vo vnútri.

Pozvánka na Ždanianský jarmok.

Viac info vo vnútri.

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 23.08. 2022

info vo vnútri.

Pozvánka na Deň obce Kokšov-Bakša s programom dňa 20.08. 2022

info vo vnútri.

Zber elektroodpadu - 10. august od 08.00 hod.

info vo vnútri.

Obmedzenie hodín pre verejnosť zo strany pošty Haniska.

info vo vnútri.

Zákaz využívania lesov verejnosťou.

info vo vnútri.

Informácie o inflačnej pomoci, ktorú poskytujú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny

Viac informácií vo vnútri.

Organizácia MŠ Sokoľany v období letných prázdnin - oznam pre rodičov.

Viac informácií vo vnútri.

Odporúčania pri zvýšenom ohrození vzniku požiarov a odporúčania pri extrémnych teplotách na území SR:

Viac informácií vo vnútri.

Oznam MŠ Sokoľany o ukončení školského roka 2021/2022.

Viac informácií vo vnútri.

Oznam okresného úradu Košice-okolie.

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na "Kechnecké dni 2022".

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 28.06. 2022

Viac informácií vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 12. Nedeli v cezročnom období

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na Dni regionálneho združenia obcí Hornád.

Viac info vo vnútri.

Oznam pre záujemcov o aktívne zálohy (bývalí vojaci z povolania, policajti, hasiči ...)

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na futbalový zápas A-mužstva 19.06 2022

Viac informácií vo vnútri.

Zber letného obnoseného šatstva

Viac informácií vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 11. Nedeli v cezročnom období

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na futbalový zápas A-mužstva 12.06 2022

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na Deň rodiny 12.06. 2022

Viac informácií vo vnútri.

Oddelenie vybavovania dokladov pre Košice-okolie sa sťahuje.

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na nočný výstup na Skárošskú vyhliadku.

Viac informácií vo vnútri.

Návrh plánu kontrol kontrolóra obce Sokoľany na schválenie na 2. polrok 2022

Viac informácií vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 7. Veľkonočnej nedeli.

Viac informácií vo vnútri.

Výberové konanie na pozíciu vychovávateľ v Základnej škole Skároš

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na Deň ruží u Bohušov.

Viac informácií vo vnútri.

Výberové konanie na pozíciu učiteľ v Základnej škole Skároš

Viac informácií vo vnútri.

Výberové konanie na funkciu riaditeľky MŠ v Geči.

Viac informácií vo vnútri.

Záverečný účet obce Sokoľany za rok 2021 na schválenie.

Viac informácií vo vnútri.

Prianie starostu deťom ku Dňu detí

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na "Valalický jarmok".

Viac informácií vo vnútri.

Poďakovanie pre rodičov od ZŠ Sokoľany

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na futbalový zápas A-mužstva 29.05. 2022

Viac informácií vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 6. Veľkonočnej nedeli.

Viac informácií vo vnútri.

Zber elektroodpadu 1. 6. 2022 v čase od 8:00 hod.

Viac informácií vo vnútri.

Oznam o pristavení kontajnera na zber stavebného odpadu.

Viac informácií vo vnútri.

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa Materskej školy vo Vyšnej Myšli.

Viac informácií vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 5. Veľkonočnej nedeli.

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na futbalový zápas A-mužstva nedeľa 22.5.2022

Viac informácií vo vnútri.

1