Oznamy

Oznam o novom termíne zberu skla.

Viac info vo vnútri.

Mobilné číslo na občiansku poriadkovú hliadku.

Viac info vo vnútri.

Separovaný zber skla 20.07. 2019

Viac info vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 15. nedeli v cezročnom období.

Viac info vo vnútri.

Oznam o umiestnení kontajnera.

Bližšie informácie vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 15. Nedeli v CO.

Bližšie informácie vo vnútri.

Pozvánka na Mariánsku horu do Levoče.

Viac info vo vnútri.

Štátny sviatok sv. Cyrila a Metoda. 5. júl

Viac info vo vnútri.

Oznam o umiestnení kontajnera pre potreby občanov.

Viac info vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 13. nedeli v cezročnom období.

Viac info vo vnútri.

Pozvánka farskú akciu -

Bližšie informácie vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 12. nedeli v cezročnom období.

Bližšie informácie vo vnútri.

Pozvánka na dni regionalného združenia obcí Hornád.

Viac info vo vnútri.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu.

Bližšie informácie vo vnútri.

Upozornenie od polície na nebezpečenstvo vlámaní do obydlí a krádeží z nehnuteľností

Bližšie informácie vo vnútri.

Pozvánka na folklórnu slávnosť spojenú s oslavou Dňa detí.

Bližšie informácie vo vnútri.

Separovaný zber papiera 27.06. 2019.

Bližšie informácie vo vnútri.

Separovaný zber plastov 26.06. 2019.

Bližšie informácie vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po slávnosti Najsvätejšej Trojice.

Bližšie informácie vo vnútri.

Pozvánka na ukončenie futbalovej sezóny 2018/2019

Bližšie informácie vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po slávnosti Zoslania Ducha Svätého.

Bližšie informácie vo vnútri.

Pozvánka na Abovské folklórne slávnosti 2019

Bližšie informácie vo vnútri.

Výberové konanie na pozíciu riaditeľ Základnej školy Sokoľany.

Bližšie informácie vo vnútri.

Výberové konanie na pozíciu riaditeľ Materskej školy Sokoľany.

Bližšie informácie vo vnútri.

Výsledky futbalových zápasov zo dňa 01. a 02. 06. 2019

Bližšie informácie vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 7. Veľkonočnej nedeli.

Bližšie informácie vo vnútri.

Pozvánka na futbalové zápasy 01. a 02. 06. 2019

Bližšie informácie vo vnútri.

Africký mor ošípaných.

Bližšie informácie vo vnútri.

Gratulácia starostu obce k Medzinárodnému dňu detí.

Bližšie informácie vo vnútri.

Oznam o umiestnení kontajnera.

Bližšie informácie vo vnútri.

Pozvánka na verejné stretnutie 04. 06. 2019

Bližšie informácie vo vnútri.

Oznámenie o začatí výberového konania na pozíciu riaditeľ ZŠ Trstené pri Hornáde.

Bližšie informácie vo vnútri.

Oznam o zrušení verejného stretnutia plánovaného 30.05. 2019.

Bližšie informácie vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 6. Veľkonočnej nedeli.

Bližšie informácie vo vnútri.

Výsledky futbalových zápasov zo dňa 25. a 26. 05. 2019

Bližšie informácie vo vnútri.

Oznam o umiestnení kontajnera.

Bližšie informácie vo vnútri.

Pozvánka na futbalové zápasy 25. a 26. 05. 2019

Bližšie informácie vo vnútri.

Výsledky futbalových zápasov zo dňa 18. a 19. 05. 2019

Bližšie informácie vo vnútri.

Separovaný zber skla vo štvrtok 23.05. 2019

Bližšie informácie vo vnútri.

Separovaný zber plastov v stredu 22.05. 2019

Bližšie informácie vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 5. Veľkonočnej nedeli.

Bližšie informácie vo vnútri.

Pozvánka seniorov na šálku čaju do obecnej knižnice.

Bližšie informácie vo vnútri.

Oznam o očkovaní a čipovaní psov a umiestnení kontajnera.

Bližšie informácie vo vnútri.

Pozvánka na futbalové zápasy 18. a 19. 05. 2019

Bližšie informácie vo vnútri.

Pozvánka na Deň matiek 19.05. 2019

Bližšie informácie vo vnútri.

Oznam o zatvorení obecného úradu z dôvodu školenia.

Bližšie informácie vo vnútri.

Oznámenie o výberových konaniach na základných a materských školách.

Bližšie informácie vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 4. nedeli vo veľkonočnom období.

Bližšie informácie vo vnútri.

Gratulácia starostu obce ku Dňu Matiek.

Bližšie informácie vo vnútri.

Pozvánka na darovanie krvi.

Bližšie informácie vo vnútri.

8. máj - ukončenie II. svetovej vojny.

Bližšie informácie vo vnútri.

Oznam o umiestnení kontajnera.

Bližšie informácie vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 3. Veľkonočnej nedeli.

Bližšie informácie vo vnútri.

Pozvánka na futbalové zápasy 04. a 05. 05. 2019

Bližšie informácie vo vnútri.

Oznam o stavaní "mája".

Bližšie informácie vo vnútri.

Oznam obecného úradu o umiestnení kontajnera pre stavebný odpad.

Bližšie informácie vo vnútri.

Príhovor starostu obce k sviatku 1. máj.

Bližšie informácie vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 2. nedeli vo veľkonočnom období.

Bližšie informácie vo vnútri.

Oznam o umiestnení kontajnera.

Bližšie informácie vo vnútri.

Výsledky futbalových zápasov zo dňa 27. a 28. 04. 2019

Bližšie informácie vo vnútri.

Pozvánka na futbalové zápasy 27. a 28. 04. 2019

Bližšie informácie vo vnútri.

Pozvánka na hokejový zápas 27.04. 2019.

Bližšie informácie vo vnútri.

Pozvánka na 49. ročník "Dargovskej ruže".

Bližšie informácie vo vnútri.

Výsledok hokejového zápasu zo dňa 21.04. 2019

Bližšie informácie vo vnútri.

Výsledky futbalových zápasov.

Bližšie informácie vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 1. Veľkonočnej nedeli.

Bližšie informácie vo vnútri.

Veľkonočné prianie starostu obce.

Bližšie informácie vo vnútri.

Sv. omše Veľkého týždňa a obrady veľkonočného trojdnia.

Bližšie informácie vo vnútri.

Veľkonočný pozdrav obci od Mons. Bernarda Bobera, košického arcibiskupa

Bližšie informácie vo vnútri.

Pozvánka na futbalové zápasy 20. a 21. 04. 2019

Bližšie informácie vo vnútri.

Pozvánka na hokejový zápas 21.04. 2019

Bližšie informácie vo vnútri.

Separovaný zber plastov 24. 04. 2019

Bližšie informácie vo vnútri.

Separovaný zber papiera 20. 04. 2019

Bližšie informácie vo vnútri.

Výsledky futbalových zápasov zo dňa 13. a 14. 04. 2019

Bližšie informácie vo vnútri.

Výsledok hokejového zápasu zo dňa 13.04. 2019

Bližšie informácie vo vnútri.

Pozvánka na futbalové zápasy 13. a 14.04. 2019

Bližšie informácie vo vnútri.

Pozvánka na hokejová zápas 13.04. 2019.

Bližšie informácie vo vnútri.

Oznam o umiestnení kontajnera pre potreby občanov obce.

Bližšie informácie vo vnútri.

Oznam o zriadení internej ambulancie v zdravotnom stredisku Haniska.

Bližšie informácie vo vnútri.

Výberové konanie na pozíciu riaditeľ ZŠ Čaňa.

Bližšie informácie vo vnútri.

Výberové konanie na pozíciu riaditeľ ZŠ Valaliky

Bližšie informácie vo vnútri.

Výsledok hokejového zápasu zo dňa 07.04. 2019

Bližšie informácie vo vnútri.

Výsledky futbalových zápasov.

Bližšie informácie vo vnútri.

Pozvánka na zápis do 1. ročníka ZŠ Sokoľany.

Bližšie informácie vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 5. nedeli v pôstnom období.

Bližšie informácie vo vnútri.

Pozvánka na hokejový zápas 07.04. 2019

Bližšie informácie vo vnútri.

Pozvánka na futbalové zápasy 6. a 7. 04. 2019

Bližšie informácie vo vnútri.

Pozvánka na hokejový zápas 03.04. 2019

Bližšie informácie vo vnútri.

Verejná vyhláška - predĺženie platnosti stavebného povolenia.

Bližšie informácie vo vnútri.

Zápis do materskej školy Sokoľany.

Bližšie informácie vo vnútri.

Výsledok futbalových zápasov zo dňa 30.03. 2019

Bližšie informácie vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 4. pôstnej nedeli.

Bližšie informácie vo vnútri.

Výsledok hokejového zápasu zo dňa 30.03. 2019

Bližšie informácie vo vnútri.

Schválený rozpočet obce Sokoľany.

Bližšie informácie vo vnútri.

pozvánka na futbalové zápasy 31.03. 2019

Bližšie informácie vo vnútri.

Zmena zimného času na letný.

Bližšie informácie vo vnútri.

Pozvánka na hokejový zápas 30.03. 2019.

Bližšie informácie vo vnútri.

Čistenie komínov, nahlásiť do 2.4. 2019

Bližšie informácie vo vnútri.

Prianie starostu obce ku dňu učiteľov.

Bližšie informácie vo vnútri.

1