Oznamy

17. november - Deň boja za slobodu a demokraciu. Deň študenstva.

Bližšie informácie vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 32. Nedeli v cezročnom období.

Bližšie informácie vo vnútri.

Oznam o zbere obnoseného šatstva.

Bližšie informácie vo vnútri.

Výsledky komunálnych volieb 2018 v obci Sokoľany.

Bližšie informácie vo vnútri.

Informácie o čase a konania komunálnych volieb v obci Sokoľany.

Viac informácii vo vnútri.

Oznam obecného úradu ohľadom petície.

Viac informácii vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 31. nedeli v cezročnom období.

Viac informácii vo vnútri.

Výsledky futbalových zápasov.

Viac informácii vo vnútri.

Ponuka práce od firmy KOSIT.

Viac informácii vo vnútri.

Pozvánka na hokejový zápas 04.11. 2018

Pozvánka vo vnútri.

Pozvánka na futbalové zápasy 03. a 04. 11. 2018

Pozvánka vo vnútri.

Oznam ohľadom pripájania sa na kanalizáciu na ulici Malý Bok.

Viac informácií vo vnútri.

Oznam o čerpani dovolenky.

Viac informácií vo vnútri.

Oznam pre vlastníkov nehnuteľnosti na ulici Malý Bok v súvislosti s uzatváraním zmlúv.

Viac informácií vo vnútri.

Informácia pre návštevníkov počas "dušičkového" obdobia.

Viac informácií vo vnútri.

Výročie deklarácie slovenského národa.

Viac informácií vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 30. Nedeli v cezročnom období.

Viac informácií vo vnútri.

Oznam o umiestnení kontajnera.

Viac informácií vo vnútri.

Výsledky futbalových zápasov zo dňa 27. a 28. 10. 2018.

Výsledky vo vnútri.

Výsledok hokejového zápasu zo dňa 27.10. 2018

Výsledky vo vnútri.

Zmena letného času na zimný.

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na futbalové zápasy 27. a 28. 10. 2018

Pozvánka vo vnútri.

Pozvánka na hokejový zápas 27.10. 2018

Pozvánka vo vnútri.

Rozhodnutie okresného úradu Košice-okolie o uskutočnení vodnej stavby.

Viac informácií vo vnútri.

Verejná vyhláška o začatí vodoprávneho konania.

Viac informácií vo vnútri.

Separovaný zber papiera dňa 25.10. 2018.

Viac informácií vo vnútri.

Separovaný zber plastov dňa 24.10. 2018.

Viac informácií vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 29. Nedeli v cezročnom období.

Viac informácií vo vnútri.

Výsledky futbalových zápasov zo dňa 20. a 21. 10. 2018.

Výsledky vo vnútri.

Výsledok hokejového zápasu zo dňa 20.10. 2018

Výsledky vo vnútri.

Pozvánka na futbalové zápasy 20. a 21. 10. 2018.

Pozvánka vo vnútri.

Pozvánka na hokejový zápas 20.10. 2018.

Pozvánka vo vnútri.

Výsledky futbalových zápasov zo dňa 13.10. 2018

Výsledky vo vnútri.

Výsledky hokejového zápasu 13.10. 2018

Výsledky vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 28. Nedeli v cezročnom období.

Viac informácií vo vnútri.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre komunálne voľby 2018.

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na hokejový zápas 13.10. 2018

Pozvánka vo vnútri.

Pozvánka na futbalové zápasy 13. 10. 2018

Pozvánka vo vnútri.

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 15.10. 2018

Pozvánka vo vnútri.

Oznam o umiestnení kontajnera.

Viac informácií vo vnútri.

Výsledky futbalových zápasov zo dňa 06. a 07. 10. 2018.

Výsledky vo vnútri.

Výsledok hokejového zápasu zo dňa 06.10. 2018

Výsledky vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 27. Nedeli v cezročnom období.

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na 2. ročník "Výstupu na Skarošskú vyhliadku".

Pozvánka vo vnútri.

Návrh VZN č.1/2018 o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Sokoľany.

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na futbalové zápasy.

Pozvánka vo vnútri.

Pozvánka na odpustovú slávnosť Ružencovej Panny Márie.

Pozvánka vo vnútri.

Pozvánka na hokejový zápas 06.10. 2018

Pozvánka vo vnútri.

Výsledky futbalových zápasov zo dňa 29. a 30. 09. 2018.

Výsledky vo vnútri.

Oznam riaditeľstva MŠ Sokoľany.

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na Rakúsko-nemecký deň 2018.

Pozvánka vo vnútri.

Informácia ohľadom prijímacích skúšok na Akadémiu ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši v akademickom roku 2019/2020

Viac informácií vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 26. Nedeli v cezročnom období.

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na futbalové zápasy 29. a 30. 09. 2018

Pozvánka vo vnútri.

Oznam o umiestnení kontajnera na zber stavebného odpadu.

Bližšie informácie vo vnútri.

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu R2 Šaca-Košické Oľšany

Viac informácií vo vnútri.

Výsledky futbalových zápasov zo dňa 22. a 23. 09. 2018.

Výsledky vo vnútri.

Separovaný zber skla 27.09. 2018.

Viac informácií vo vnútri.

Separovaný zber plastov 26.09. 2018.

Viac informácií vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 25. Nedeli v cezročnom období.

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na futbalové zápasy prípravky, žiakov, dorastencov a mužov 22. a 23. 09. 2018

Pozvánka vo vnútri.

Oznam o zrušení zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na výstavu zeleniny a ovocia.

Pozvánka vo vnútri.

Oznam riaditeľstva MŠ Sokoľany o zatvorení škôlky.

Viac informácií vo vnútri.

Výsledky futbalových zápasov zo dňa 15. a 16. 09. 2018.

Výsledky vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 24. Nedeli v cezročnom období.

Viac informácií vo vnútri.

Oznam o umiestnení kontajnera.

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na futbalové zápasy prípravky, žiakov, dorastencov a mužov 15. a 16. 09. 2018.

Viac informácií vo vnútri.

Skúška sirén 14.09. 2018 o 12.00 hod.

Viac informácií vo vnútri.

Oznam o umiestnení kontajnera.

Viac informácií vo vnútri.

Výsledky futbalových zápasov.

Viac informácií vo vnútri.

Oznam o odovzdaní kandidátskych listín.

Viac informácií vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 23. Nedeli v cezročnom období.

Viac informácií vo vnútri.

Odvolanie času zvýšeného rizika vzniku požiaru.

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na futbalové zápasy prípravky, žiakov, dorastencov a mužov.

Pozvánka vo vnútri.

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania - Sokoľany - obecná kanalizácia a ČOV.

Viac informácií vo vnútri.

Oznam o umiestnení kontajnera.

Viac informácií vo vnútri.

Výsledky futbalových zápasov.

Viac informácií vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 22. Nedeli v cezročnom období.

Informácie vo vnútri.

Príhovor starostu obce k začiatku nového školského roka 2018/2019.

Viac informácií vo vnútri.

Deň ústavy SR 01.09. 2018.

Viac informácií vo vnútri.

Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby "IBV Bodolovská-vodovod".

Viac informácií vo vnútri.

Zvoz elektroodpadu 05.09. 2018 od 08.30 hod.

Viac informácií vo vnútri.

Oznam riaditeľstva ZŠ Sokoľany.

Viac informácií vo vnútri.

Oznam o umiestnení kontajnera pre stavebný odpad.

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na futbalové zápasy prípravky, žiakov, dorastencov a mužov.

Pozvánka vo vnútri.

Výsledky futbalových zápasov zo dňa 25. a 26. 08. 2018.

Výsledky vo vnútri.

Oznam o umiestnení kontajnera.

Viac informácií vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 21. Nedeli v cezročnom období.

Viac informácií vo vnútri.

Verejná vyhláška - oznam o začatí vodoprávneho konania.

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na futbalový zápas žiakov, dorastencov a mužov 25. a 26. 08. 2018

Pozvánka vo vnútri.

Pozvánka na Ždaniansky jarmok.

Pozvánka vo vnútri.

Pozvánka pre deti od LIBA ACADEMY.

Pozvánka vo vnútri.

Separovaný zber papiera 23.08. 2018.

Viac informácií vo vnútri.

Umučená fenka - prosba o pomoc !

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 27.08. 2018.

Pozvánka vo vnútri.

Odvolanie zákazu využívania lesov verejnosťou.

Viac informácií vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 20. Nedeli v cezročnom období.

Viac informácií vo vnútri.

1