Oznamy

Oznam o umiestnení kontajnera.

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na jubilejné 15, dni RZOH.

Pozvánka vo vnútri.

Oznam pre rodičov od ZŠ Haniska.

Viac informácií vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 11. Nedeli v cezročnom období.

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 21.06. 2018.

Bližšie informácie vo vnútri.

Zákaz vypaľovania!

Bližšie informácie vo vnútri.

Oznam o umiestnení kontajnera.

Viac informácií vo vnútri.

Výberové konanie na funkciu riaditeľ Materskej školy v Sokoľanoch.

Viac informácií vo vnútri.

Oznam o odstávke pitnej vody.

Viac informácií vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 10. Nedeli v cezročnom období.

Viac informácií vo vnútri.

Záverečný účet obce Sokoľany za rok 2017 na schválenie a pripomienkovanie.

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na futbalové zápasy A-mužstva a dorastencov 09. a 10. 06. 2018

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na Ukončenie futbalovej sezóny 2018.

Viac informácií vo vnútri.

Výsledky futbalových zápasov zo dňa 02. a 03. 06. 2018

Viac informácií vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 09. Nedeli v cez ročnom období.

Viac informácií vo vnútri.

Oznam pre chovateľov ošípaných ohľadom afrického moru ošípaných!

Viac informácií vo vnútri.

Prianie starostu obce k Medzinárodnému dňu detí.

Blahoželanie vo vnútri.

Pozvánka na futbalový zápas mužov a dorastencov 02.06. a 03.06. 2018

Pozvánka vo vnútri.

Dôležité upozornenie: Africký mor ošípaných!

Viac informácií vo vnútri.

Oznamy obecného úradu

Viac informácií vo vnútri.

Výsledky futbalových zápasov zo dňa 25., 05., 26.05. a 27. 05. 2018

Výsledky zápasov vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po Nedeli Najsvätejšej Trojice..

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na futbalové zápasy mužov, dorastencov a prípravky 25.05., 26.05 a 27.05. 2018

Pozvánka vo vnútri.

Separovaný zber skla vo štvrtok 24.05. 2018

Viac informácií vo vnútri.

Separovaný zber plastov, kovových obalov a VKM obalov v stredu 23.05. 2018

Viac informácií vo vnútri.

Výsledky futbalových zápasov zo dňa 19. a 20. 05. 2018

Výsledky zápasov vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po Nedeli Zoslania Ducha Svätého.

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na futbalový zápas mužov, dorastencov a prípravky 19. 05. a 20.05. 2018

Pozvánka vo vnútri.

Zber obnoseného šatstva v sobotu 19.05. 2018

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva 18.05. 2018 so začiatkom o 19.00 hod.

Pozvánka vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 7. Veľkonočnej nedeli.

Viac informácií vo vnútri.

Výsledky futbalových zápasov zo dňa 12. a 13. 05. 2018

Výsledky zápasov vo vnútri.

Gratulácia starostu obce ku Dňu matiek.

Blahoželanie vo vnútri.

Pozvánka na Deň matiek.

Viac informácií vo vnútri.

Zber obnoseného šatstva.

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na futbalový zápas mužov, dorastencov a prípravky 12. 05. a 13.05. 2018

Pozvánka vo vnútri.

Pozvánka na koncert českých a slovenských piesní pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR.

Pozvánka vo vnútri.

Oznamy obecného úradu

Viac informácií vo vnútri.

Deň otvorených dverí a zápis do MŠ Sokoľany.

Viac informácií vo vnútri.

8. máj - Ukončenie 2. svetovej vojny a Deň víťazstva nad fašizmom

Viac informácií vo vnútri.

Výsledky futbalových zápasov zo dňa 01., 05. a 06. 05. 2018

Výsledky zápasov vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 6. Veľkonočnej nedeli.

Bližšie informácie vo vnútri.

Pozvánka na futbalový zápas mužov, prípravky a dorastencov 01.05., 05.05. a 06.05. 2018

Pozvánka vo vnútri.

1. máj - sviatok práce a výročie vstupu do EÚ.

Viac informácií vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 5. Veľkonočnej nedeli.

Viac informácií vo vnútri.

Výsledky futbalových zápasov zo dňa 28. a 29. 04. 2018

Výsledky zápasov vo vnútri.

Pozvánka na futbalové zápasy A-mužstva a prípravky 28. a 29. 04. 2018

Pozvánka vo vnútri.

Výberové konanie na pozíciu pracovníčky obecného úradu v Belži.

Viac informácií vo vnútri.

Zber plastov + kov + vkm 25.04. 2018.

Viac informácií vo vnútri.

Výsledky futbalových zápasov zo dňa 21.04. 2018 a 22.04. 2018.

Výsledky zápasov vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 4. Veľkonočnej nedeli.

Viac informácií vo vnútri.

Kalendár triedeného zberu platný od 01. 04. 2018.

Viac informácií vo vnútri.

Oznamy obecného úradu

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na futbalový zápas mužov, dorastencov a prípravky 21. 04. a 22.04. 2018

Pozvánka vo vnútri.

Pozvánka na Deň otvorených dverí do Obecnej knižnice Sokoľany 23.04. 2018 od 08.00 do 19.00 hod.

Pozvánka vo vnútri.

Stavebné povolenie na stavbu rodinného domu.

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 23.04. 2018

Viac informácií vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 3. Veľkonočnej nedeli.

Viac informácií vo vnútri.

Výsledky futbalových zápasov zo dňa 14. a 15. 04. 2018

Výsledky zápasov vo vnútri.

Oznam riaditeľstva MŠ Sokoľany ohľadom zápisu deti na školský rok 2018/2019.

Bližšie informácie vo vnútri.

Oznamy obecného úradu v Sokoľanoch: 1. Čistenie komínov, 2. Zmena triedenia odpadu, 3. Odpis vodomerov, 4. Kontajnér na odpady

Bližšie informácie vo vnútri.

Pozvánka na futbalový zápas mužov a dorastencov 14.04. 2018 a 15.04. 2018

Pozvánka vo vnútri.

Oznamy obecného úradu.

Viac informácií vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 2. Veľkonočnej nedeli.

Viac informácií vo vnútri.

Výsledky futbalových zápasov zo dňa 07. a 08. 04. 2018

Výsledky zápasov vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po Veľkonočnej nedeli.

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na futbalový zápas mužov a dorastencov 07.04. 2018 a 08.04. 2018

Viac informácií vo vnútri.

Výsledok futbalového zápasu zo dňa 01.04. 2018

Výsledok zápasu vo vnútri.

Obrady a sv. omše cez Veľkonočné trojdnie.

Viac informácií vo vnútri.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ Sokoľany.

Viac informácií vo vnútri.

Zápis do 1. ročníka ZŠ Sokoľany.

Viac informácií vo vnútri.

Veľkonočný pozdrav obci Sokoľany od košického arcibiskupa.

Blahoželanie vo vnútri.

Veľkonočné prianie starostu obce Sokoľany.

Blahoželanie vo vnútri.

Blahoželanie starostu obce Sokoľany ku dňu učiteľov.

Blahoželanie vo vnútri.

Pozvánka na futbalový zápas 01.04. 2018

Pozvánka vo vnútri.

Výsledok hokejového zápasu zo dňa 25.03. 2018

Výsledok zápasu vo vnútri.

30. výročie sviečkovej manifestácie, Dňa zápasu za ľudské práva a náboženskú slobodu.

Viac informácií vo vnútri.

Zmena zimného času na letný v noci zo soboty na nedeľu!

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na hokejový zápas 25.03. 2018 o 16.30 hod.

Pozvánka vo vnútri.

Výsledok futbalového zápasu zo dňa 17.03. 2018

Výsledok zápasu vo vnútri.

Výsledok hokejového zápasu zo dňa 18.03. 2018

Výsledok zápasu vo vnútri.

Oznam obecného úradu ohľadom Územného plánu obce Sokoľany.

Viac informácií vo vnútri.

Uzávierka železničného priecestia Valaliky.

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na hokejový zápas 18.03. 2018

Pozvánka vo vnútri.

Pozvánka na futbalový zápas 17.03. 2018

Pozvánka vo vnútri.

Na stránku dokumenty bol pridaný Schválený rozpočet obce na roky 2018-2020.

Výsledky hokejových zápasov zo dňa 08.03. a 11.03. 2018.

Výsledky zápasov vo vnútri.

Pozvánka na Deň otvorených dverí do ZŠ Haniska 22.03. 2018.

Pozvánka vo vnútri.

Zápis do 1. ročníka ZŠ Haniska.

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na "Valentínsku" kvapku krvi 13.03. 2018 od 08.00 hod.

Pozvánka vo vnútri.

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Sokoľanoch 12.03. 2018.

Viac informácií vo vnútri.

Návrh rozpočtu obce, príjmy a výdaje, na rok 2018 po 1. úprave.

Viac informácií vo vnútri.

Blahoželanie starostu obce k Medzinárodnému dňu žien.

Blahoželanie vo vnútri.

Pozvánka klubu dôchodcov pre svoje členky.

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na hokejové zápasy 08.03 a 10.03. 2018

Pozvánka vo vnútri.

Pozvánka na verejné prerokovanie: Návrh Územného plánu obce Sokoľany 13.03. 2018 o 16.00 hod..

Viac informácií vo vnútri.

1