Oznamy

Pozvánka na divadelné predstavenie v Haniske.

Pozvánka vo vnútri.

17. NOVEMBER - Deň boja za slobodu a demokraciu

Viac informácií vo vnútri

Pozvánka na hokejový zápas 18.11. 2017

Pozvánka vo vnútri.

Výsledok hokejového zápasu zo dňa 11.11. 2017

Výsledok zápasu vo vnútri.

Umiestnenie veľkokapacitného kontajnera v obci v dňoch od 10. - 13. 11. 2017

Viac informácií vo vnútri

Pozvánka na futbalový zápas mužov 12.11. 2017

Pozvánka vo vnútri.

Pozvánka na hokejový zápas 11.11. 2017

Pozvánka vo vnútri.

Zber obnoseného zimného šatstva pre charitu.

Viac informácií vo vnútri

Informácia o skončení vyvlastňovacieho konania pre stavbu "R2 Šaca-Košické Oľšany".

Viac informácií vo vnútri

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu.

Viac informácií vo vnútri

Výsledok futbalového zápasu o dňa 05. 11. 2017

Výsledok zápasu vo vnútri.

Výsledok hokejového zápasu zo dňa 04.11. 2017

Výsledok zápasu vo vnútri.

Pozvánka na hokejový zápas 04.11. 2017

Pozvánka vo vnútri.

Pozvánka na futbalový zápas mužov 05.11. 2017

Pozvánka vo vnútri.

Zoznam kandidátov pre voľby predsedu Košického samosprávneho kraja, ktorí sa vzdali kandidatúry alebo boli odvolaní.

Viac informácií vo vnútri

Pracovná ponuka - Kosit, a.s.

Viac informácií vo vnútri

Zmena termínu na predkladanie ponúk na zákazku Sokoľany - obecná kanalizácia a ČOV 2

Viac informácií vo vnútri

Informácia pre návstevníkov cintorína počas "dušičkového obdobia".

Viac informácií vo vnútri.

Výsledok futbalového zápasu zo dňa 29.10. 2017

Výsledok zápasu vo vnútri.

Výsledok hokejového zápasu zo dňa 29.10. 2017

Výsledok zápasu vo vnútri.

Pozvánka na futbalový zápas mužov dňa 29.10. 2017.

Pozvánka vo vnútri.

Pozvánka na hokejový zápas 29.10. 2017

Pozvánka vo vnútri.

Oznam obvodného oddelenia policajného zboru v Čani.

Viac informácií vo vnútri

Umiestnenie veľkokapacitného kontajnera v dňoch od 27. - 30. 10. 2017

Viac informácií vo vnútri

Zmena letného času na zimný.

Viac informácií vo vnútri

Voľba hlavného kontrolóra obce.

Viac informácií vo vnútri

Výsledky futbalových zápasov prípravky, dorastencov a mužov zo dňa 21. a 22. 10. 2017

Výsledky zápasov vo vnútri.

Výsledok hokejového zápasu zo dňa 21.10. 2017

Viac informácií vo vnútri

Pozvánka na futbalové zápasy dorastencov a mužov 21. a 22. 10. 2017

Viac informácií vo vnútri

Pozvánka na hokejový zápas 21.10. 2017

Viac informácií vo vnútri

Oznam obecného úradu o umiestnení kontajnera na odpad.

Viac informácií vo vnútri

Oznam o vyhlásení výberového konania na pozíciu" Terénny sociálny pracovník".

Viac informácií vo vnútri

Zvoz elektroodpadu 20.10. 2017 od 8.30 hod.

Viac informácií vo vnútri

Výsledky futbalových zápasov dorastencov a mužov zo dňa 14. a 15. 2017

Výsledky zápasov vo vnútri.

Výsledok hokejového zápasu zo dňa 14.10. 2017

Viac informácií vo vnútri

Oznámenie o odvolaní kandidátov do VÚC

Viac informácií vo vnútri

Pozvánka na futbalové zápasy dorastencov a mužov.

Viac informácií vo vnútri

Mesiac októbrer úcty k starším.

Pozvánka vo vnútri.

Pozvánka na hokejový zápas 14.10. 2017

Viac informácií vo vnútri

Výsledky futbalových zápasov prípravky, dorastencov a mužov zo dňa 07. , 08. 10. a 11.10 2017.

Viac informácií vo vnútri

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 13.10. 2017 so začiatkom o 19.00 hod.

Viac informácií vo vnútri

Výsledok hokejového zápasu zo dňa 07.10. 2017

Výsledky zápasu vo vnútri.

Pozvánka na futbalové zápasy prípravky, dorastencov a mužov 07. 10. 8. 10. 2017 a 11.10.2017

Pozvánka vo vnútri.

Pozvánka na hokejový zápas 07.10. 2017

Pozvánka vo vnútri.

Kolaudačné rozhodnutie stavebného úradu.

Viac informácií vo vnútri

Pozvánka na odpustovú slávnosť Ružencovej Panny Márie v Sokoľanoch 08.10.2017 o 10.30 hod.

Pozvánka vo vnútri.

Výsledok hokejového zápasu zo dňa 29.09. 2017

Výsledok zápasu vo vnútri.

Výsledky futbalových zápasov prípravky, dorastencov a mužov zo dňa 30.09. a 01.10. 2017

Výsledky zápasov vo vnútri.

Pozvánka na futbalové zápasy prípravky, dorastencov a mužov 30. 09. a 01. 10. 2017

Pozvánka vo vnútri.

Pozvánka na hokejový zápas.

Viac informácií vo vnútri

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na pozíciu terénneho sociálneho pracovníka v Sokoľanoch.

Viac informácií vo vnútri

Pozvánka na kurz korčuľovania a krasokorčuľovania.

Viac informácií vo vnútri

Výsledky futbalových zápasov prípravky, dorastencov a mužov zo dňa 23. a 24. 09. 2017

Výsledky zápasov vo vnútri.

Výberové konanie na pozíciu riaditeľ/riaditeľka Materskej školy v Haniske.

Viac informácií vo vnútri

Zoznam kandidátov pre voľby predsedu a poslancov Košického samosprávneho kraja

Viac informácií vo vnútri

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže: nebytový priestor v Košickej Polianke.

Viac informácií vo vnútri

Výberové konanie na pozíciu riaditeľ/riaditeľka Materskej školy v Sokoľanoch.

Viac informácií vo vnútri

Pozvánka na futbalové zápasy prípravky, dorastencov a mužov 23. a 24. 09. 2017

Pozvánka vo vnútri.

Výberové konanie na pozíciu riaditeľ/riaditeľka Materskej školy v Košickej Polianke..

Viac informácií vo vnútri

Oznam o delegovaní člena do okrskovej volebnej komisie.

Viac informácií vo vnútri

Výsledky futbalových zápasov prípravky a dorastencov zo dňa 14. a 16. 09. 2017

Výsledky zápasov vo vnútri.

Pozvánka na futbalové zápasy prípravky a dorastencov 14. a 16. 09. 2017

Pozvánka vo vnútri.

Výsledky futbalových zápasov prípravky, dorastencov a mužov zo dňa 09. a 10. 09. 2017

Výsledky zápasov vo vnútri.

Pozvánka na futbalové zápasy prípravky, dorastencov a mužov 9. a 10. 09. 2017

Pozvánka vo vnútri.

Zákaz vypaľovania trávy a spaľovanie biologického odpadu!!!

Viac informácií vo vnútri

Oznam obecného úradu pre občanov.

Viac informácií vo vnútri

Výsledky futbalových zápasov žiakov, dorastencov a mužov zo dňa 02. a 03. 09. 2017

Výsledky zápasov vo vnútri.

Začiatok nového školského roka 2017/2018

Viac informácií vo vnútri

Oznam pre rodičov a žiakov MŠ a ZŠ - začiatok nového školského roka 2017/2018

Viac informácií vo vnútri

Pozvánka na futbalové zápasy prípravky, dorastu a mužov 2. a 3. 09. 2017.

Pozvánky vo vnútri.

1. september - Ústava Slovenskej republiky

Bližšie informácie vo vnútri.

29. august 1944 - Slovenské národné povstanie

Viac informácií vo vnútri

Výsledky futbalových zápasov dorastencov a mužov zo dňa 26.08. 2017

Viac informácií vo vnútri

Pozvánka na futbalové zápasy dorastencov a mužov.

Viac informácií vo vnútri

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 31.08. 2017 so začiatkom o 19.00 hod.

Viac informácií vo vnútri

Výberové konanie na pozíciu riaditeľ/riaditeľka Materskej školy v Sokoľanoch.

Viac informácií vo vnútri

Výsledky futbalových zápasov z dňa 20.08. 2017

Viac informácií vo vnútri

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 23.08. 2017 so začiatkom o 19.00 hod.

Viac informácií vo vnútri

Pozvánka na futbalové zápasy žiakov, dorastencov a mužov.

Viac informácií vo vnútri

Výsledok futbalového zápasu zo dňa 13.08. 2017

Bližšie informácie vo vnútri.

Informácia o skončení vyvlastňovacieho konania pre stavbu "R2 Šaca-Košické Oľšany"

Bližšie informácie vo vnútri.

Pozvánka na 4. kolo Majstrovského futbalového zápasu IV. ligy 13.08. 2017

Viac informácií vo vnútri

Oznam o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu R2 Šaca- Košické Oľšany

Viac informácií vo vnútri

Výsledky posledných 3. futbalových zápasov nášho A-mužstva FK Tatra Sokoľany.

Výsledky a text vo vnútri.

Pozvánka na majstrovský futbalový zápas 3. kola IV. ligy 06.08. 2017 o 17.00 hod. vo Veľkých Kapušanoch.

Bližšie informácie vo vnútri.

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru.

Bližšie informácie vo vnútri.

Oznam o uložení zásielky.

Viac informácií vo vnútri

Putovná socha Fatimskej Panny Márie v Sokoľanoch 01.08. 2017 od 16.30 v kostole.

Viac informácií vo vnútri

Pozvánka na 2. kolo Majstrovského futbalového zápasu IV. ligy 02.08. 2017

Viac informácií vo vnútri

Pozvánka na 1. kolo Majstrovského futbalového zápasu IV. ligy 30.07. 2017

Viac informácií vo vnútri

Informácia o skončení vyvlastňovacieho konania.

Viac informácií vo vnútri

Výberové konanie na pozíciu učiteľ primárneho vzdelávania v Základnej škole v Sokoľanoch.

Viac informácií vo vnútri

Výberové konanie na pozíciu riaditeľ/riaditeľka Materskej školy v Sokoľanoch.

Viac informácií vo vnútri

Výmena vodomerov na hlavnej ulici od budovy MŠ smerom na Bočiar.

Viac informácií vo vnútri

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania

Viac informácií vo vnútri

Výmena vodomerov na ulici od kostola po ČOV.

Viac informácií vo vnútri

Zber a vývoz nebezpečného odpadu.

Bližšie info vo vnútri.

1