Oznamy

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 23.09. 2019 o 18.00 hod.

Viac info vo vnútri.

Oznam o umiestnení kontajnera pre potreby občanov.

Viac info vo vnútri.

Separovaný zber plastov v piatok 20.09. 2019

Viac informácií vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 24. Nedeli v cezročnom období.

Bližšie informácie vo vnútri.

Informačná kancelária pre obete trestných činov na Okresnom úrade v Košiciach

Bližšie informácie vo vnútri.

Pozvánka na futbalové zápasy 14. 09. a 15. 09. 2019

Viac info vo vnútri.

Oznamy obecného úradu.

Viac informácií vo vnútri.

Oznam od zubnej ambulancie v Haniske.

Viac info vo vnútri.

Zber zmesového odpadu v utorok 10.09. 2019

Viac info vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 23. nedeli v cezročnom období.

Viac info vo vnútri.

Separovaný zber plastov 11.09. 2019

Viac info vo vnútri.

Pozvánka na futbalové zápasy 07. a 08. 2019

Viac informácií vo vnútri.

Oznam o uzatvorení cesty v úseku od kostola po cintorín.

Viac informácii vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 22. nedeli v cezročnom období.

Výberové konanie na pozíciu riaditeľ materskej školy Vyšná Myšľa.

Viac info vo vnútri.

Oznam o umiestnení kontajnera.

Viac info vo vnútri.

Výberové konanie na pozíciu riaditeľ základnej umeleckej školy Valaliky.

Viac info vo vnútri.

Slávnostné otvorenie nového školského roka 2019/2020.

Viac info vo vnútri.

Oznam o zatvorení pošty v Haniske.

Viac info vo vnútri.

Pozvánka na Ždanianský jarmok 31. 08. 2019

Viac info vo vnútri.

Pozvánka na futbalové zápasy 31.08. a 01. 09. 2019

Viac info vo vnútri.

Separovaný zber papiera 29.08. 2019

Viac info vo vnútri.

Separovaný zber plastov 28.08. 2019

Viac info vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 20. nedeli v cezročnom období.

Viac info vo vnútri.

Pozvánka na futbalové zápasy 24.08. 2019 a 25. 08. 2019

Viac info vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 21. nedeli v cezročnom období.

Viac info vo vnútri.

Pozvánka na futbalový zápas 18.08. 2019

Viac info vo vnútri.

Oznam o plánovanom prerušení telekomunikačnej prevádzky vo verejnej telefónnej sieti v obci.

Viac info vo vnútri.

Pozvánka na Deň obce Haniska.

Viac info vo vnútri.

Oznam o umiestnení kontajnera.

Viac info vo vnútri.

Separovaný zber plastov v stredu 14. 08. 2019

Viac info vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 19. Nedeli v CO.

Viac info vo vnútri.

Pozvánka na futbalový zápas 11.08. 2019

Viac info vo vnútri.

Pozvánka na verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva 15.08. 2019

Viac info vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 17. Nedeli v CO.

Viac info vo vnútri.

Pozvánka na futbalový zápas 27.07. 2019

Viac info vo vnútri.

Oznam o umiestnení kontajnera.

Viac info vo vnútri.

Separovaný zber plastov v stredu 24. 07. 2019

Viac info vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 16. Nedeli v CO.

Viac info vo vnútri.

Pozvánka na odpustovú slávnosť Trstené pri Hornáde.

Viac info vo vnútri.

Oznam o novom termíne zberu skla.

Viac info vo vnútri.

Mobilné číslo na občiansku poriadkovú hliadku.

Viac info vo vnútri.

Separovaný zber skla 20.07. 2019

Viac info vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 15. nedeli v cezročnom období.

Viac info vo vnútri.

Oznam o umiestnení kontajnera.

Bližšie informácie vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 14. Nedeli v CO.

Bližšie informácie vo vnútri.

Pozvánka na Mariánsku horu do Levoče.

Viac info vo vnútri.

Štátny sviatok sv. Cyrila a Metoda. 5. júl

Viac info vo vnútri.

Oznam o umiestnení kontajnera pre potreby občanov.

Viac info vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 13. nedeli v cezročnom období.

Viac info vo vnútri.

Pozvánka farskú akciu -

Bližšie informácie vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 12. nedeli v cezročnom období.

Bližšie informácie vo vnútri.

Pozvánka na dni regionalného združenia obcí Hornád.

Viac info vo vnútri.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu.

Bližšie informácie vo vnútri.

Upozornenie od polície na nebezpečenstvo vlámaní do obydlí a krádeží z nehnuteľností

Bližšie informácie vo vnútri.

Pozvánka na folklórnu slávnosť spojenú s oslavou Dňa detí.

Bližšie informácie vo vnútri.

Separovaný zber papiera 27.06. 2019.

Bližšie informácie vo vnútri.

Separovaný zber plastov 26.06. 2019.

Bližšie informácie vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po slávnosti Najsvätejšej Trojice.

Bližšie informácie vo vnútri.

Pozvánka na ukončenie futbalovej sezóny 2018/2019

Bližšie informácie vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po slávnosti Zoslania Ducha Svätého.

Bližšie informácie vo vnútri.

Pozvánka na Abovské folklórne slávnosti 2019

Bližšie informácie vo vnútri.

Výberové konanie na pozíciu riaditeľ Základnej školy Sokoľany.

Bližšie informácie vo vnútri.

Výberové konanie na pozíciu riaditeľ Materskej školy Sokoľany.

Bližšie informácie vo vnútri.

Výsledky futbalových zápasov zo dňa 01. a 02. 06. 2019

Bližšie informácie vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 7. Veľkonočnej nedeli.

Bližšie informácie vo vnútri.

Pozvánka na futbalové zápasy 01. a 02. 06. 2019

Bližšie informácie vo vnútri.

Africký mor ošípaných.

Bližšie informácie vo vnútri.

Gratulácia starostu obce k Medzinárodnému dňu detí.

Bližšie informácie vo vnútri.

Oznam o umiestnení kontajnera.

Bližšie informácie vo vnútri.

Pozvánka na verejné stretnutie 04. 06. 2019

Bližšie informácie vo vnútri.

Oznámenie o začatí výberového konania na pozíciu riaditeľ ZŠ Trstené pri Hornáde.

Bližšie informácie vo vnútri.

Oznam o zrušení verejného stretnutia plánovaného 30.05. 2019.

Bližšie informácie vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 6. Veľkonočnej nedeli.

Bližšie informácie vo vnútri.

Výsledky futbalových zápasov zo dňa 25. a 26. 05. 2019

Bližšie informácie vo vnútri.

Oznam o umiestnení kontajnera.

Bližšie informácie vo vnútri.

Pozvánka na futbalové zápasy 25. a 26. 05. 2019

Bližšie informácie vo vnútri.

Výsledky futbalových zápasov zo dňa 18. a 19. 05. 2019

Bližšie informácie vo vnútri.

Separovaný zber skla vo štvrtok 23.05. 2019

Bližšie informácie vo vnútri.

Separovaný zber plastov v stredu 22.05. 2019

Bližšie informácie vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 5. Veľkonočnej nedeli.

Bližšie informácie vo vnútri.

Pozvánka seniorov na šálku čaju do obecnej knižnice.

Bližšie informácie vo vnútri.

Oznam o očkovaní a čipovaní psov a umiestnení kontajnera.

Bližšie informácie vo vnútri.

Pozvánka na futbalové zápasy 18. a 19. 05. 2019

Bližšie informácie vo vnútri.

Pozvánka na Deň matiek 19.05. 2019

Bližšie informácie vo vnútri.

Oznam o zatvorení obecného úradu z dôvodu školenia.

Bližšie informácie vo vnútri.

Oznámenie o výberových konaniach na základných a materských školách.

Bližšie informácie vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 4. nedeli vo veľkonočnom období.

Bližšie informácie vo vnútri.

Gratulácia starostu obce ku Dňu Matiek.

Bližšie informácie vo vnútri.

Pozvánka na darovanie krvi.

Bližšie informácie vo vnútri.

8. máj - ukončenie II. svetovej vojny.

Bližšie informácie vo vnútri.

Oznam o umiestnení kontajnera.

Bližšie informácie vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 3. Veľkonočnej nedeli.

Bližšie informácie vo vnútri.

Pozvánka na futbalové zápasy 04. a 05. 05. 2019

Bližšie informácie vo vnútri.

Oznam o stavaní "mája".

Bližšie informácie vo vnútri.

1