Oznamy

Zbierka oblečenia pre rodiny v hmotnej núdzi

Viac info vo vnútri.

Separovaný zber skla 23.09. 2020

Viac info vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 25. nedeli v cezročnom období.

Viac info vo vnútri.

Informácie o KORONAVÍRUSE COVID-19 zverejnené od 16.9.2020

Viac info vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 24. nedeli v cezročnom období.

Viac info vo vnútri

Počas Európskeho týždňa mobility dopravná karta zadarmo

Viac info vo vnútri

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 11.09. 2020

Viac informácií vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 23. nedeli v cezročnom období.

Viac informácií vo vnútri.

Oznámenie o začatí kolaudácie - kanalizácia.

Viac informácií vo vnútri.

VŠETKO O KORONAVÍRUSE

Viac informácii vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 22. nedeli v cezročnom období.

Viac informácii vo vnútri.

Pokyny k otvoreniu školského roka 2020/2021

Viac informácii vo vnútri.

Slávnostné otvorenie nového školského roka v ZŠ Sokoľany.

Viac informácii vo vnútri.

Pozvánka na futbalový zápas Team - A mužstvo 30.08. 2020

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na futbalový zápas U-15 29.08. 2020

Viac informácií vo vnútri.

Separovaný zber papiera 29.08. 2020

Viac informácií vo vnútri.

Separovaný zber plastov 26.08. 2020.

Viac informácií vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 21. nedeli v cezročnom období.

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na futbalový zápas A- mužstva 23.08. 2020

Viac informácii vo vnútri.

Pozvánka na futbalový zápas U-19 20.08. 2020

Viac informácii vo vnútri.

Sčítanie obyvateľstva, domov a bytov 2021 - Košický kraj

Viac informácií vo vnútri.

Africký mor ošípaných.

Viac informácií vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 20. nedeli v cezročnom období.

Viac informácií vo vnútri.

Oznam o umiestnení kontajnera.

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na futbalový zápas A.mužstvo 16.8. 2020

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na futbalový zápas U-19 15.8. 2020

Viac informácií vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 19. nedeli v cezročnom období.

Viac informácii vo vnútri.

Oznam o umiestnení kontajnera.

Viac informácii vo vnútri.

Africký mor ošípaných.

Viac informácii vo vnútri.

Pozvánka na futbalový zápas 09.08. 2020

Viac informácií vo vnútri.

Výberové konanie na pozíciu učiteľ v MŠ Haniska.

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na futbalový zápas 05.08. 2020

Viac informácií vo vnútri.

Oznam o umiestnení kontajnera.

Viac informácií vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 18. nedeli v cezročnom období.

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na futbalový zápas 02.08. 2020

Viac informácií vo vnútri.

Separovaný zber skla 31.07. 2020

Viac informácií vo vnútri.

Separovaný zber plastov 29.07. 2020

Viac informácií vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 17. nedeli v cezročnom období.

Viac informácií vo vnútri.

Výberové konanie na pozíciu riaditeľ ZŠ Seňa.

Viac informácií vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 16. nedeli v cezročnom období.

Viac informácií vo vnútri.

Všetky informácie o KORONAVÍRUSE COVID-19

Viac informácií vo vnútri.

Aktuálne všetky informácie o KORONAVÍRUSE COVID-19

Viac informácií vo vnútri.

Separovaný zber plastov 15.07. 2020

Viac informácií vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 15. nedeli v cezročnom období.

Viac informácií vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 14. nedeli v cezročnom období.

Viac informácií vo vnútri.

Oznamy obecného úradu Sokoľany.

Viac informácií vo vnútri.

Výberové konanie na pozíciu riaditeľ v Materskej škole Vyšná Myšľa..

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 06.07. 2020

Viac informácií vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 13. nedeli v cezročnom období.

Viac informácií vo vnútri.

Zvoz elektroodpadu 8. júla 2020 v čase od 8:30 hod

Viac informácií vo vnútri.

Výberové konanie na pozíciu učiteľ v Materskej škole Sokoľany.

Viac informácií vo vnútri.

Separovaný zber papiera 27.06. 2020

Viac informácií vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 12. nedeli v cezročnom období.

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na remeselný tábor.

Viac info vo vnútri.

Schválený návrh - VZN č.1/2020 o záväznej časti Územného plánu obce Sokoľany.

Viac informácií vo vnútri.

Separovaný zber plastov v stredu 24.6. 2020

Viac informácií vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 11. Nedeli v cezročnom období.

Viac informácií vo vnútri.

Výberové konanie na pozíciu riaditeľ ZŠ Seňa.

Viac informácií vo vnútri.

Oznam pre žiakov ZŠ Sokoľany.

Viac informácií vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 10. Nedeli v cezročnom období.

Viac informácií vo vnútri.

Nové informácie ohľadom koronavírusu Covid-19.

Viac info vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po Nedeli zoslania Ducha Svätého.

Viac info vo vnútri.

Rozhodnutie o otvorení MŠ a ZŠ Sokoľany.

Viac info vo vnútri.

Informácie pre rodičov ohľadom otvárania ZŠ Haniska

Viac info vo vnútri.

Oznam o umiestnení kontajnera pre stavebný odpad.

Bližšie informácie vo vnútri.

Zubná ambulancia v Haniske ordinuje od júna.

Viac info vo vnútri.

Separovaný zber plastov 27.05. 2020.

Viac info vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 7. veľkonočnej nedeli.

Viac info vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 6. veľkonočnej nedeli.

Viac info vo vnútri.

COVID-19: Uvoľňujú sa ďalšie opatrenia, od 1. júna sa otvárajú školy a škôlky

Viac info vo vnútri.

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 20.05. 2020

Viac info vo vnútri.

Aktualizované všetky informácie o KORONAVÍRUSE COVID-19

Bližšie informácie vo vnútri.

Knižnica opäť otvorená od nedele 17.5.2020

Viac info vo vnútri.

Nový cestovný poriadok od 18.5.2020

Viac info vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 5. veľkonočnej nedeli.

Viac info vo vnútri.

Všetky informácie o KORONAVÍRUSE COVID-19

Viac info vo vnútri.

Gratulácia starostu obce ku Dňu matiek

Bližšie informácie vo vnútri.

8. máj - ukončenie druhej svetovej vojny

Viac info vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 4. veľkonočnej nedeli.

Viac info vo vnútri.

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky ku konaniu bohoslužieb a otvoreniu kostolov.

Viac info vo vnútri.

COVID-19: Od stredy sa majú otvárať ďalšie obchody a služby

Viac info vo vnútri.

Oznam o zápise žiakov Materskej školy Sokoľany.

Viac info vo vnútri.

ÚVZ SR: Odporúčania k dvom predĺženým májovým víkendom

Viac info vo vnútri.

Všetky informácie o KORONAVÍRUSE COVID-19

Viac info vo vnútri.

Bohoslužby slávené bez účasti verejnosti od 27.4.-3.5.2020

Viac info vo vnútri.

Separovaný zber plastov 29.04. 2020.

Viac info vo vnútri.

Všetky informácie o KORONAVÍRUSE COVID-19

Viac info vo vnútri.

Kontakty a linky pomoci pre obete násilia

Viac info vo vnútri.

COVID-19: Plánované operácie budú postupne v nemocniciach obnovené

Viac info vo vnútri.

Aktuálne informácie o KORONAVÍRUSE COVID-19

Viac info vo vnútri.

Bohoslužby slávené bez účasti verejnosti

Viac info vo vnútri.

Separovaný zber plastov v sobotu 18.4.2020

Viac info vo vnútri.

Zápis do 1. ročníka ZŠ Sokoľany

Viac info vo vnútri.

Aktuálne informácie o KORONAVÍRUSE COVID-19

Viac info vo vnútri.

1