Oznamy

Zatvorená MŠ

Materská škola zatvorená pre vysokú chorobnosť.

DEŇ OBCE SOKOĽANY

Pozrite si plagát pre viac infromácií

Nové pracovné pozície

Obecný úrad vyhlasuje výberové konania na nové pozície

Prerušená dodávka elektriny

Skontrolujte si súpisné čísla v prílohe

Návrh - Dodatok č. 1 k VZN 2/2008

Výška príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Sokoľany.

AKTUALIZOVANÝ NÁVRH - Dodatok č. 2 k VZN1/2018.

Zmena výšky poplatku za odpadové vody

Oprava cesty

Dopravné obmedzenia na trase Ľudvíkov Dvor – Haniska

Policajtom na jeden deň

DOD na Strednej odbornej škole PZ Košice

Plánovaná odstávka elektriny

Skontrolujte si zoznam

Výberové konanie

Na funkciu zastupujúceho riaditeľa MŠ

Odstávka dodávky elektriny

Skontrolujte si svoje súpisné číslo

Zber elektroodpadu zrušený

Zber sa presúva o týždeň

Výberové konania do škôl

Výberové konania na pozície učiteľa a riaditeľa MŠ a ZŠ

Rekonštrukcia elektrického vedenia

Pre viac info rozkliknúť

Zber nebezpečného odpadu

Rozkliknúť pre viac info

Pozvánka na schôdzu obecného zastupiteľstva

Rozkliknúť pre viac info

ZIsťovanie o využívaní IKT

Pre viac info rozkliknúť

Výpadok elektriny

Návod na zistenie a nahlásenie výpadku

Trend vývoja kriminality

Štatistika o krivke kriminality z OO PZ Čaňa

Zátvor MŠ počas Veľkonočných sviatkov

Pre viac info rozkliknúť

Zber elektroodpadu

Pre bližšie info rozkliknúť

Nadbytočný komunálny odpad

Oznam o možnosti zbavenia sa nadbyt. KO

Africký mor ošípaných

Rozhodnutie vet. a potrav. správy

Predaj živej hydiny

Juskova Voľa, rozkliknúť pre podrobné info

Zápis do 1. ročníka

Pozývame na zápis do 1. ročníka v ZŠ Haniska

Ukážka pestovania ovocných stromov

Pozvánka, pre viac informácii rozkliknúť

Výberové konanie učiteľka MŠ Čaňa

Viac info v popise

Výročná schôdza klubu dôchodcov.

Viac info vo vnútri.

Zoznam odberných miest s prerušením dodávky elektrickej energie.

Viac info vnútri.

Zber komunálneho odpadu a zber papiera.

Viac info vo vnútri.

Zvoz elektroodpadu 11.1. 2023 a pridanie harmonogramu zberu elektroodpadu na 1. polrok 2023.

Viac info vnútri.

Oznamy obecného úradu.

Viac informácií vo vnútri.

Pridanie fotogalérie Dobrá novina 2022.

Viac info vo vnútri.

Pridanie fotogalérie Jasličkári 2022

Viac info vo vnútri.

Oznam o zatvorení obecného úradu Sokoľany.

Viac info vo vnútri.

Pridanie fotogalérie z dňa Kúzelné Vianoce 2022.

Viac info vo vnútri.

Mikuláš v MŠ a ZŠ Sokoľany 2022

Viac info vo vnútri.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Sokoľany č. 2/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Viac informácií vo vnútri

Ospravedlnenie spoločnosti Antik za dočasný výpadok služieb počas dňa 11.12. 2022

Viac informácií vo vútri.

Oznam o povinnosti separovať biologicky rozložiteľný odpad a biologicky rozložiteľný kuchynský odpad

Viac info vo vnútri.

Oznam o umiestnení kontajnera určeného na zber odpadu z jedlých olejov a tukov

Viac info vo vnútri.

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 12.12. 2022

Viac info vo vnútri.

Cestovné poriadky prímestských liniek platné od 11.12.2022

Viac info vo vnútri.

Zvoz elektroodpadu 07. 12. 2022 o 08.30 hod.

Viac info vo vnútri.

Ponuka zamestnania : zdravotná sestra do ambulancie vo Veľkej Ide

Viac info vnútri.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia na schválenie a dodatku.

Viac info vo vnútri.

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v obci Sokoľany dňa 28.11. 2022

Viac info vo vnútri.

Výberové konanie na pozíciu riaditeľ MŠ v obci Geča.

Viac info vo vnútri.

Oznam o zatvorení obecného úradu z dôvodu účastí na školení.

Viac info vo vnútri.

Výsledky volieb do orgánov KSK 2022

Viac info vo vnútri.

Výsledky volieb do samosprávy obce Sokoľany 2022.

Viac info vo vnútri.

Pozvánka na slávnostné požehnanie novovybudovanej krížovej cesty v Bočiari.

Viac info vo vnútri.

Zmena prevádzkových hodín na pošte Haniska

Viac info vo vnútri.

Zbierka oblečenia pre rodiny v hmotnej núdzi v sobotu 22.10.2022

Viac info vo vnútri.

Príhovor starostu obce pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

Viac info vo vnútri.

Pozvánka na posedenie : Október mesiac úcty k starším 16.10.2022 o 15.00 h.

Viac info vo vnútri.

Oznam o zmene stravovania na Základnej škole v Sokoľanoch.

Viac info vo vnútri.

Pozvánka na odpustovú slávnosť v Sokoľanoch 09.10.2022 o 10.30 h.

Viac info vo vnútri.

Zber elektro odpadu 05.10. 2022

Viac info vo vnútri.

Oznam o zatvorení ZŠ Sokoľany na základe rozhodnutia RÚVZ.

Viac info vo vnútri.

Pracovná ponuka - Marius Pederson - Strojník

Viac info vo vnútri.

Čaňanský folklórny festival - Pozvánka

Viac info vo vnútri.

Poďakovanie sponzorom, ktorí prispeli na tombolu počas osláv Dňa obce Sokoľany 10.09. 2022

Viac info vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 25. nedeli v cezročnom období.

Viac info vo vnútri.

Oznamy obecného úradu: zatvorenie obecného úradu 16.09. 2022 a otvorenie zberného dvora 17.09.2022

Viac info vo vnútri.

Príhovor starostu obce pri príležitosti Dňa obce Sokoľany

Viac info vo vnútri.

Pozvánka na Deň obce Sokoľany 10.09. 2022

Viac info vo vnútri.

Prianie starostu obce k začiatku nového školského roka

Viac info vo vnútri.

Pozvánka na futbalový zápas A- mužstva dňa 04.09. 2022

Viac info vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 22. Nedeli v CO období.

Viac info vo vnútri.

Zvoz elektroodpadu 07.09. 2022

Viac info vo vnútri.

Oznam riaditeľstva Základnej školy v Sokoľanoch ohľadom nástupu žiakov na nový školský rok 2022/2023

Viac info vo vnútri.

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 29.08. 2022

Viac info vo vnútri.

Usmernenia pri nástupe do Materskej školy na školsky rok 2022/2023.

Viac info vo vnútri.

Pozvánka starostu obce Skároš na 42. ročník "Prechodu Slanským pohorím."

Viac info vo vnútri.

Pozvánka na Deň obce v Belži 03.09. 2022

Viac info vo vnútri.

Pozvánka na zájazd na kúpalisko do Maďarska 25.08. 2022

Viac info vo vnútri.

Pozvánka na futbalový zápas A- mužstva dňa 28.08. 2022

Viac info vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 21. Nedeli v CO období.

Viac info vo vnútri.

Pozvánka na Deň obce Haniska.

Viac info vo vnútri.

1