Oznamy

 

 

 

Výberové konanie

Pozícia riaditeľa ZŠ a MŠ Koš. Polianka

Výberové konania

Otvorené pozície v školstve v našom regióne

Prieskum o využívaní IKT

Realizovanie prieskumu Štatistickým úradom SR

Zápis detí do materskej školy

zápis do MŠ na šk.rok 2024/2025

Výberové konanie

výberové konanie rozvojového tímu

Výberové konanie Čaňa

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa ZŠ

Výberové konanie Haniska

Výber. konanie na pozíciu riaditeľa ZŠ

Zverejnený nový rozpočet obce

Pozrite si návrh rozpočtu na roky 2024-2026

Požiarna prevencia

Prečítajte si upozornenia hasičského zboru

Výberové konania

Výberové konania na funkciu riaditeľa škôl v regióne

Výberové konanie do MOaPS

Info k výberovému konaniu

Výberové konanie

Na pozíciu riaditeľa MŠ Trstenné pri Hornáde

Výberové konanie

Výberové konanie do rozvojového tímu

Podpora pomáhajúcich profesií

Národný projekt za účelom zvýšenia kvality vzdelávania

Úložisko kontajnerov

Pre obyvateľov obce bude otvorené úložisko kontajnerov

Ukážka rezu ovocných stromov a viniča

Pozývame vás a praktickú prednášku a ukážku starostlivosti o ovocné stromy

Predaj živej hydiny

Pozrite si ponuku živej hydiny

Prerušenie dodávky elektriny

Skontrolujte svoje súpisné číslo v prílohe

Zvozový kalendár 2024

Prezrite si termíny separovaného zberu v novom roku

Otváracie hodiny Obecného úradu

Zmena otváracích hodín počas sviatkov

Výberové konanie - Košická Polianka

Vyhlásenie výberového konania na riaditeľa ZŠ s MŠ

Silvestrovský večer

Silvestrovská párty a ukončenie starého roka

Zelená domácnostiam

Bezplatná konzultácia na obecnom úrade na dotácie

Zber obnoseného šatstva

Zbierka pre gréckokatolícku charitu

Kontajner na veľkoobjemový odpad

Pre bližšiu špecifikáciu odpadu, kt. bude možné odovzdať pozrieť celý oznam

Vyhlásenie výberového konania

Pozícia sociálny pracovník

Uzavretie cesty

Dočasná uzávierka cesty do Košickej Polianky

Zverejnenie zápisnice z volieb

Pozrite si zápisnicu z predčasných parlamentných volieb

Zatvorená MŠ

Materská škola zatvorená pre vysokú chorobnosť.

DEŇ OBCE SOKOĽANY

Pozrite si plagát pre viac infromácií

Nové pracovné pozície

Obecný úrad vyhlasuje výberové konania na nové pozície

Prerušená dodávka elektriny

Skontrolujte si súpisné čísla v prílohe

Návrh - Dodatok č. 1 k VZN 2/2008

Výška príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Sokoľany.

AKTUALIZOVANÝ NÁVRH - Dodatok č. 2 k VZN1/2018.

Zmena výšky poplatku za odpadové vody

Oprava cesty

Dopravné obmedzenia na trase Ľudvíkov Dvor – Haniska

Policajtom na jeden deň

DOD na Strednej odbornej škole PZ Košice

Plánovaná odstávka elektriny

Skontrolujte si zoznam

Výberové konanie

Na funkciu zastupujúceho riaditeľa MŠ

Odstávka dodávky elektriny

Skontrolujte si svoje súpisné číslo

Zber elektroodpadu zrušený

Zber sa presúva o týždeň

Výberové konania do škôl

Výberové konania na pozície učiteľa a riaditeľa MŠ a ZŠ

Rekonštrukcia elektrického vedenia

Pre viac info rozkliknúť

Zber nebezpečného odpadu

Rozkliknúť pre viac info

Pozvánka na schôdzu obecného zastupiteľstva

Rozkliknúť pre viac info

ZIsťovanie o využívaní IKT

Pre viac info rozkliknúť

Výpadok elektriny

Návod na zistenie a nahlásenie výpadku

Trend vývoja kriminality

Štatistika o krivke kriminality z OO PZ Čaňa

Zátvor MŠ počas Veľkonočných sviatkov

Pre viac info rozkliknúť

Zber elektroodpadu

Pre bližšie info rozkliknúť

Nadbytočný komunálny odpad

Oznam o možnosti zbavenia sa nadbyt. KO

Africký mor ošípaných

Rozhodnutie vet. a potrav. správy

Predaj živej hydiny

Juskova Voľa, rozkliknúť pre podrobné info

Zápis do 1. ročníka

Pozývame na zápis do 1. ročníka v ZŠ Haniska

Ukážka pestovania ovocných stromov

Pozvánka, pre viac informácii rozkliknúť

Výberové konanie učiteľka MŠ Čaňa

Viac info v popise

Výročná schôdza klubu dôchodcov.

Viac info vo vnútri.

Zoznam odberných miest s prerušením dodávky elektrickej energie.

Viac info vnútri.

Zber komunálneho odpadu a zber papiera.

Viac info vo vnútri.

Zvoz elektroodpadu 11.1. 2023 a pridanie harmonogramu zberu elektroodpadu na 1. polrok 2023.

Viac info vnútri.

Oznamy obecného úradu.

Viac informácií vo vnútri.

Pridanie fotogalérie Dobrá novina 2022.

Viac info vo vnútri.

Pridanie fotogalérie Jasličkári 2022

Viac info vo vnútri.

Oznam o zatvorení obecného úradu Sokoľany.

Viac info vo vnútri.

Pridanie fotogalérie z dňa Kúzelné Vianoce 2022.

Viac info vo vnútri.

Mikuláš v MŠ a ZŠ Sokoľany 2022

Viac info vo vnútri.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Sokoľany č. 2/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Viac informácií vo vnútri

Ospravedlnenie spoločnosti Antik za dočasný výpadok služieb počas dňa 11.12. 2022

Viac informácií vo vútri.

Oznam o povinnosti separovať biologicky rozložiteľný odpad a biologicky rozložiteľný kuchynský odpad

Viac info vo vnútri.

Oznam o umiestnení kontajnera určeného na zber odpadu z jedlých olejov a tukov

Viac info vo vnútri.

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 12.12. 2022

Viac info vo vnútri.

1