Oznamy

Oznam o umiestnení kontajnera na zber stavebného odpadu.

Bližšie informácie vo vnútri.

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu R2 Šaca-Košické Oľšany

Viac informácií vo vnútri.

Výsledky futbalových zápasov zo dňa 22. a 23. 09. 2018.

Výsledky vo vnútri.

Separovaný zber skla 27.09. 2018.

Viac informácií vo vnútri.

Separovaný zber plastov 26.09. 2018.

Viac informácií vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 25. Nedeli v cezročnom období.

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na futbalové zápasy prípravky, žiakov, dorastencov a mužov 22. a 23. 09. 2018

Pozvánka vo vnútri.

Oznam o zrušení zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na výstavu zeleniny a ovocia.

Pozvánka vo vnútri.

Oznam riaditeľstva MŠ Sokoľany o zatvorení škôlky.

Viac informácií vo vnútri.

Výsledky futbalových zápasov zo dňa 15. a 16. 09. 2018.

Výsledky vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 24. Nedeli v cezročnom období.

Viac informácií vo vnútri.

Oznam o umiestnení kontajnera.

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na futbalové zápasy prípravky, žiakov, dorastencov a mužov 15. a 16. 09. 2018.

Viac informácií vo vnútri.

Skúška sirén 14.09. 2018 o 12.00 hod.

Viac informácií vo vnútri.

Oznam o umiestnení kontajnera.

Viac informácií vo vnútri.

Výsledky futbalových zápasov.

Viac informácií vo vnútri.

Oznam o odovzdaní kandidátskych listín.

Viac informácií vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 23. Nedeli v cezročnom období.

Viac informácií vo vnútri.

Odvolanie času zvýšeného rizika vzniku požiaru.

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na futbalové zápasy prípravky, žiakov, dorastencov a mužov.

Pozvánka vo vnútri.

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania - Sokoľany - obecná kanalizácia a ČOV.

Viac informácií vo vnútri.

Oznam o umiestnení kontajnera.

Viac informácií vo vnútri.

Výsledky futbalových zápasov.

Viac informácií vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 22. Nedeli v cezročnom období.

Informácie vo vnútri.

Príhovor starostu obce k začiatku nového školského roka 2018/2019.

Viac informácií vo vnútri.

Deň ústavy SR 01.09. 2018.

Viac informácií vo vnútri.

Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby "IBV Bodolovská-vodovod".

Viac informácií vo vnútri.

Zvoz elektroodpadu 05.09. 2018 od 08.30 hod.

Viac informácií vo vnútri.

Oznam riaditeľstva ZŠ Sokoľany.

Viac informácií vo vnútri.

Oznam o umiestnení kontajnera pre stavebný odpad.

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na futbalové zápasy prípravky, žiakov, dorastencov a mužov.

Pozvánka vo vnútri.

Výsledky futbalových zápasov zo dňa 25. a 26. 08. 2018.

Výsledky vo vnútri.

Oznam o umiestnení kontajnera.

Viac informácií vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 21. Nedeli v cezročnom období.

Viac informácií vo vnútri.

Verejná vyhláška - oznam o začatí vodoprávneho konania.

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na futbalový zápas žiakov, dorastencov a mužov 25. a 26. 08. 2018

Pozvánka vo vnútri.

Pozvánka na Ždaniansky jarmok.

Pozvánka vo vnútri.

Pozvánka pre deti od LIBA ACADEMY.

Pozvánka vo vnútri.

Separovaný zber papiera 23.08. 2018.

Viac informácií vo vnútri.

Umučená fenka - prosba o pomoc !

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 27.08. 2018.

Pozvánka vo vnútri.

Odvolanie zákazu využívania lesov verejnosťou.

Viac informácií vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 20. Nedeli v cezročnom období.

Viac informácií vo vnútri.

Výsledky futbalových zápasov zo dňa 18. a 19. 08. 2018.

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na futbalový zápas žiakov, dorastencov a mužov 18. a 19. 08. 2018

Pozvánka vo vnútri.

Oznam o umiestnení kontajnera.

Viac informácií vo vnútri.

Výsledky futbalových zápasov zo dňa 11. a 12. 08. 2018.

Viac informácií vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 19. Nedeli v cezročnom období.

Bližšie informácie vo vnútri.

Pozvánka na futbalový zápas dorastencov a mužov 11. a 12. 08. 2018.

Viac informácií vo vnútri.

Oznam o umiestnení kontajnera.

Viac informácií vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 18. Nedeli v cezročnom období.

Viac informácií vo vnútri.

Výsledky futbalových zápasov zo dňa 04. a 05. 08. 2018.

Viac informácií vo vnútri.

Zákaz využívanie lesov verejnosťou z dôvodu zvýšeného rizika vzniku požiaru!

Viac informácií vo vnútri.

Uzavretie miestnych komunikácii z dôvodu asfaltovania.

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na futbalový zápas dorastencov a mužov.

Viac informácií vo vnútri.

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Viac informácií vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 17. Nedeli v cezročnom období.

Viac informácií vo vnútri.

Upozornenie pre občanov ohľadom kanalizácie.

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na kúpalisko do Maďarska.

Viac informácií vo vnútri.

Separovaný zber skla vo štvrtok 26.07. 2018.

Viac informácií vo vnútri.

Separovaný zber plastov v stredu 25.07. 2018.

Viac informácií vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 16. Nedeli v cezročnom období.

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na odpustovú slávnosť do Trsteného pri Hornáde.

Pozvánka vo vnútri.

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby.

Viac informácií vo vnútri.

Oznam o umiestnení kontajnera.

Viac informácií vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 15. Nedeli v cezročnom období.

Viac informácií vo vnútri.

Oznam jednoty dôchodcov o zájazde do Maďarska.

Viac informácií vo vnútri.

Starostovský prejav k 750. výročiu obce Sokoľany.

Viac informácií vo vnútri.

Štátny sviatok Sv. Cyrila a Metoda.

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na nohejbalový turnaj.

Pozvánka vo vnútri.

Oznámenie o zámere vyhlásiť chránený strom Lipa malolistá v Sokoľanoch.

Viac informácií vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 13. Nedeli v cezročnom období.

Bližšie informácie vo vnútri.

Oznam o odvolaní času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Viac informácií vo vnútri.

Oznam o vzniknutí Ambulantnej pohotovostnej služby v Košickom kraji.

Viac informácií vo vnútri.

Oznam o výstave ručných prác 30.06. 2018 na Deň obce.

Viac informácií vo vnútri.

Oznam o zbere nebezpečného a toxického odpadu v stredu 27.06. 2018 od 08.00 hod. pri OcÚ.

Viac informácií vo vnútri.

Separovaný zber papiera a lepenky.

Viac informácií vo vnútri.

Separovaný zber plastov, kovových obalov a viacvrstvových kombinovaných obalov.

Viac informácií vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 12. Nedeli v cezročnom období.

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 28.06. 2018.

Viac informácií vo vnútri.

Oznam o umiestnení kontajnera.

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na jubilejné 15, dni RZOH.

Pozvánka vo vnútri.

Oznam pre rodičov od ZŠ Haniska.

Viac informácií vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 11. Nedeli v cezročnom období.

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 21.06. 2018.

Bližšie informácie vo vnútri.

Zákaz vypaľovania!

Bližšie informácie vo vnútri.

Oznam o umiestnení kontajnera.

Viac informácií vo vnútri.

Výberové konanie na funkciu riaditeľ Materskej školy v Sokoľanoch.

Viac informácií vo vnútri.

Oznam o odstávke pitnej vody.

Viac informácií vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 10. Nedeli v cezročnom období.

Viac informácií vo vnútri.

Záverečný účet obce Sokoľany za rok 2017 na schválenie a pripomienkovanie.

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na futbalové zápasy A-mužstva a dorastencov 09. a 10. 06. 2018

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na Ukončenie futbalovej sezóny 2018.

Viac informácií vo vnútri.

Výsledky futbalových zápasov zo dňa 02. a 03. 06. 2018

Viac informácií vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 09. Nedeli v cez ročnom období.

Viac informácií vo vnútri.

Oznam pre chovateľov ošípaných ohľadom afrického moru ošípaných!

Viac informácií vo vnútri.

Prianie starostu obce k Medzinárodnému dňu detí.

Blahoželanie vo vnútri.

1