Oznamy

Oznam o umiestnení kontajnera.

Bližšie informácie vo vnútri.

Výsledok hokejového zápasu zo dňa 16.03. 2019

Bližšie informácie vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 2. pôstnej nedeli.

Bližšie informácie vo vnútri.

Zápis budúcich prvákov - ZŠ Haniska.

Bližšie informácie vo vnútri.

Deň otvorených dverí ZŠ Haniska.

Bližšie informácie vo vnútri.

Oznamy obecného úradu.

Bližšie informácie vo vnútri.

DOD v obecnej knižnici.

Bližšie informácie vo vnútri.

Zber elektroodpadu.

Bližšie informácie vo vnútri.

Výsledok hokejového zápasu zo dňa 10.03. 2019

Bližšie informácie vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 1. pôstnej nedeli.

Bližšie informácie vo vnútri.

Veľkonočná výstava ručných prác.

Bližšie informácie vo vnútri.

Blahoželanie starostu obce k MDŽ.

Blahoželanie vo vnútri.

Pozvánka na hokejový zápas 10.03. 2019

Bližšie informácie vo vnútri.

Návrh rozpočtu obce Sokoľany na pripomienkovanie.

Bližšie informácie vo vnútri.

Oznam o umiestnení kontajnera na ulici Malý bok.

Bližšie informácie vo vnútri.

Výberové konanie na pozíciu riaditeľ Materskej školy Kokšov-Bakša.

Bližšie informácie vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 8. Nedeli v cezročnom období.

Bližšie informácie vo vnútri.

Výsledok hokejového zápasu zo dňa 02.03. 2019

Bližšie informácie vo vnútri.

Oznam od všeobecného lekára v Haniske.

Bližšie informácie vo vnútri.

Valentínska kvapka krvi 09.03. 2019

Bližšie informácie vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 7. nedeli v cezročnom období.

Bližšie informácie vo vnútri.

Separovaný zber papiera 21.02. 2019.

Bližšie informácie vo vnútri.

Separovaný zber plastov 20.02. 2019.

Bližšie informácie vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 6. Nedeli v cezročnom období.

Bližšie informácie vo vnútri.

Výsledok hokejového zápasu zo dňa 16.02. 2019

Bližšie informácie vo vnútri.

Pozvánka na hokejový zápas 16.02. 2019

Bližšie informácie vo vnútri.

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 20.02. 2019 o 18.00 hod.

Bližšie informácie vo vnútri.

Rozsah hodnotenia - strategický park Haniska.

Bližšie informácie vo vnútri.

Oznam o otvorení ambulancie praktického lekára pre dospelých v Haniske.

Bližšie informácie vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 5. Nedeli v cezročnom období.

Bližšie informácie vo vnútri.

Pozvánka na výročnú schôdzu klubu dôchodcov 10.02. 2019.

Bližšie informácie vo vnútri.

Návrh rozpočtu obce na pripomienkovanie.

Bližšie informácie vo vnútri.

Chrípkové prázdniny v materskej škole Sokoľany.

Bližšie informácie vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 4. nedeli v cezročnom období

Bližšie informácie vo vnútri.

Výsledok hokejového zápasu zo dňa 02.02. 2019

Bližšie informácie vo vnútri.

Pozvánka na hokejový zápas 02.02. 2019

Bližšie informácie vo vnútri.

Prerušenie dodávky elektriny 21.02. 2019

Bližšie informácie vo vnútri.

Zvozový kalendár na rok 2019.

Bližšie informácie vo vnútri.

Výberové konanie na pozíciu riaditeľ ZŠ v Košickej Polianke.

Bližšie informácie vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 3. nedeli v cezročnom období.

Bližšie informácie vo vnútri.

Informácia o skončení vyvlastňovacieho konania.

Bližšie informácie vo vnútri.

Pozvánka na hokejový turnaj pod názvom " ľadová sobota ".

Bližšie informácie vo vnútri.

Na multifunkčnom ihrisku je pripravená ľadová plocha.

Bližšie informácie vo vnútri.

Pozvánka na verejné korčuľovanie v sobotu 26.01. 2019

Bližšie informácie vo vnútri.

Separovaný zber skla dňa 24.01. 2019.

Bližšie informácie vo vnútri.

Separovaný zber plastov dňa 23.01. 2019.

Bližšie informácie vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 2. Nedeli v cezročnom období.

Bližšie informácie vo vnútri.

Výsledok hokejového zápasu zo dňa 19.01. 2019

Bližšie informácie vo vnútri.

Pozvánka na hokejový zápas 19.01. 2019

Bližšie informácie vo vnútri.

Oznamy obecného úradu.

Bližšie informácie vo vnútri.

Polícia upozorňuje seniorov.

Bližšie informácie vo vnútri.

Kolaudačné rozhodnutie.

Bližšie informácie vo vnútri.

Oznam o umiestnení kontajnéra.

Bližšie informácie vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po Nedeli Krstu Krista Pána.

Bližšie informácie vo vnútri.

Výsledok hokejového zápasu zo dňa 12.01. 2019

Bližšie informácie vo vnútri.

Pozvánka na 50. ročník prechodu Slanskými vrchmi

Bližšie informácie vo vnútri.

Pozvánka na hokejový zápas 12.01. 2019

Bližšie informácie vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 2. Nedeli po narodení Pána.

Bližšie informácie vo vnútri.

Pozvánka na jasličkovú pobožnosť 05.01. 2019.

Bližšie informácie vo vnútri.

Novoročný prejav starostu obce Sokoľany.

Bližšie informácie vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 1. Nedeli po Narodení Pána.

Bližšie informácie vo vnútri.

Upozornenie ohľadom používania pyrotechniky na silvestra.

Bližšie informácie vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 4. Adventnej nedeli.

Bližšie informácie vo vnútri.

Oznam obecného úradu o čerpaní dovolenky počas sviatkov.

Bližšie informácie vo vnútri.

Pozvánka na hokejový turnaj mikroregiónu Hornád.

Bližšie informácie vo vnútri.

Vianočne prianie od otca arcibiskupa Bernarda Bobera.

Bližšie informácie vo vnútri.

Vianočné prianie starostu obce.

Bližšie informácie vo vnútri.

Oznam o otvorení ambulancie všeobecného lekára pre dospelých v zdravotnom stredisku Haniska.

Bližšie informácie vo vnútri.

Pozvánka na hokejový zápas 22. a 23.12. 2018

Bližšie informácie vo vnútri.

Separovaný zber papiera 27.12. 2018.

Bližšie informácie vo vnútri.

Separovaný zber plastov 26.12. 2018.

Bližšie informácie vo vnútri.

Výsledok hokejového zápasu zo dňa 16.12. 2017

Bližšie informácie vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 3. Adventnej nedeli.

Bližšie informácie vo vnútri.

Oznam od spoločnosti Antik.

Bližšie informácie vo vnútri.

Pozvánka na hokejový zápas 16.12. 2018

Bližšie informácie vo vnútri.

Pozvánka na predvianočné posedenie.

Bližšie informácie vo vnútri.

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.12. 2018.

Bližšie informácie vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 2. Adventnej nedeli.

Bližšie informácie vo vnútri.

Nové cestovné poriadky platné od 09.12. 2018.

Bližšie informácie vo vnútri.

Predĺženie širokorozchodnej železničnej trate.

Bližšie informácie vo vnútri.

Africký mor ošípaných.

Bližšie informácie vo vnútri.

Verejná vyhláška - Sokoľany - Kanalizácia, rozšírenie kanalizácie o stoky A1,D1 a D2.

Bližšie informácie vo vnútri.

Mikuláš so svojími pomocníkmi navštívi Sokoľany.

Bližšie informácie vo vnútri.

Pozvánka na silvestrovskú zábavu.

Bližšie informácie vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 1. Adventnej nedeli.

Bližšie informácie vo vnútri.

Oznámenie o začatí kolaudačného konania pre stavbu

Bližšie informácie vo vnútri.

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 30.11. 2018.

Bližšie informácie vo vnútri.

Oznam o umiestnení kontajnera.

Bližšie informácie vo vnútri.

Separovaný zber skla vo štvrtok 29.11. 2018.

Bližšie informácie vo vnútri.

Separovaný zber plastov v stredu 28.11. 2018.

Bližšie informácie vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 34. Nedeli v cezročnom období.

Bližšie informácie vo vnútri.

Strategický park Haniska.

Bližšie informácie vo vnútri.

Oznámenie strategickom dokumente

Bližšie informácie vo vnútri.

Africký mor ošípaných.

Bližšie informácie vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 33. Nedeli v cezročnom období.

Bližšie informácie vo vnútri.

17. november - Deň boja za slobodu a demokraciu. Deň študenstva.

Bližšie informácie vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 32. Nedeli v cezročnom období.

Bližšie informácie vo vnútri.

Oznam o zbere obnoseného šatstva.

Bližšie informácie vo vnútri.

Výsledky komunálnych volieb 2018 v obci Sokoľany.

Bližšie informácie vo vnútri.

1