Oznamy

Zber plastov + kov + vkm 25.04. 2018.

Viac informácií vo vnútri.

Výsledky futbalových zápasov zo dňa 21.04. 2018 a 22.04. 2018.

Výsledky zápasov vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 4. Veľkonočnej nedeli.

Viac informácií vo vnútri.

Kalendár triedeného zberu platný od 01. 04. 2018.

Viac informácií vo vnútri.

Oznamy obecného úradu

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na futbalový zápas mužov, dorastencov a prípravky 21. 04. a 22.04. 2018

Pozvánka vo vnútri.

Pozvánka na Deň otvorených dverí do Obecnej knižnice Sokoľany 23.04. 2018 od 08.00 do 19.00 hod.

Pozvánka vo vnútri.

Stavebné povolenie na stavbu rodinného domu.

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 23.04. 2018

Viac informácií vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 3. Veľkonočnej nedeli.

Viac informácií vo vnútri.

Výsledky futbalových zápasov zo dňa 14. a 15. 04. 2018

Výsledky zápasov vo vnútri.

Oznam riaditeľstva MŠ Sokoľany ohľadom zápisu deti na školský rok 2018/2019.

Bližšie informácie vo vnútri.

Oznamy obecného úradu v Sokoľanoch: 1. Čistenie komínov, 2. Zmena triedenia odpadu, 3. Odpis vodomerov, 4. Kontajnér na odpady

Bližšie informácie vo vnútri.

Pozvánka na futbalový zápas mužov a dorastencov 14.04. 2018 a 15.04. 2018

Pozvánka vo vnútri.

Oznamy obecného úradu.

Viac informácií vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 2. Veľkonočnej nedeli.

Viac informácií vo vnútri.

Výsledky futbalových zápasov zo dňa 07. a 08. 04. 2018

Výsledky zápasov vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po Veľkonočnej nedeli.

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na futbalový zápas mužov a dorastencov 07.04. 2018 a 08.04. 2018

Viac informácií vo vnútri.

Výsledok futbalového zápasu zo dňa 01.04. 2018

Výsledok zápasu vo vnútri.

Obrady a sv. omše cez Veľkonočné trojdnie.

Viac informácií vo vnútri.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ Sokoľany.

Viac informácií vo vnútri.

Zápis do 1. ročníka ZŠ Sokoľany.

Viac informácií vo vnútri.

Veľkonočný pozdrav obci Sokoľany od košického arcibiskupa.

Blahoželanie vo vnútri.

Veľkonočné prianie starostu obce Sokoľany.

Blahoželanie vo vnútri.

Blahoželanie starostu obce Sokoľany ku dňu učiteľov.

Blahoželanie vo vnútri.

Pozvánka na futbalový zápas 01.04. 2018

Pozvánka vo vnútri.

Výsledok hokejového zápasu zo dňa 25.03. 2018

Výsledok zápasu vo vnútri.

30. výročie sviečkovej manifestácie, Dňa zápasu za ľudské práva a náboženskú slobodu.

Viac informácií vo vnútri.

Zmena zimného času na letný v noci zo soboty na nedeľu!

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na hokejový zápas 25.03. 2018 o 16.30 hod.

Pozvánka vo vnútri.

Výsledok futbalového zápasu zo dňa 17.03. 2018

Výsledok zápasu vo vnútri.

Výsledok hokejového zápasu zo dňa 18.03. 2018

Výsledok zápasu vo vnútri.

Oznam obecného úradu ohľadom Územného plánu obce Sokoľany.

Viac informácií vo vnútri.

Uzávierka železničného priecestia Valaliky.

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na hokejový zápas 18.03. 2018

Pozvánka vo vnútri.

Pozvánka na futbalový zápas 17.03. 2018

Pozvánka vo vnútri.

Na stránku dokumenty bol pridaný Schválený rozpočet obce na roky 2018-2020.

Výsledky hokejových zápasov zo dňa 08.03. a 11.03. 2018.

Výsledky zápasov vo vnútri.

Pozvánka na Deň otvorených dverí do ZŠ Haniska 22.03. 2018.

Pozvánka vo vnútri.

Zápis do 1. ročníka ZŠ Haniska.

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na "Valentínsku" kvapku krvi 13.03. 2018 od 08.00 hod.

Pozvánka vo vnútri.

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Sokoľanoch 12.03. 2018.

Viac informácií vo vnútri.

Návrh rozpočtu obce, príjmy a výdaje, na rok 2018 po 1. úprave.

Viac informácií vo vnútri.

Blahoželanie starostu obce k Medzinárodnému dňu žien.

Blahoželanie vo vnútri.

Pozvánka klubu dôchodcov pre svoje členky.

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na hokejové zápasy 08.03 a 10.03. 2018

Pozvánka vo vnútri.

Pozvánka na verejné prerokovanie: Návrh Územného plánu obce Sokoľany 13.03. 2018 o 16.00 hod..

Viac informácií vo vnútri.

Výsledky hokejových zápasov zo dňa 28.02. 2018 a 03.03. 2018.

Výsledky zápasov vo vnútri.

Návrh na schválenie - územný plán obce Sokoľany.

Viac informácií vo vnútri.

Verejná vyhláška o začatí stavebného konania.

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na hokejový zápas 03.03. 2018

Pozvánka vo vnútri.

Oznam obecného úradu

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Sokoľanoch 06.03. 2018.

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na hokejový zápas 28.02. 2018

Pozvánka vo vnútri.

Výsledok hokejového zápasu zo dňa 25.02. 2018

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na výstavu a ukážky zdobenia veľkonočných vajíčok v Geči 18.03. 2018.

Pozvánka vo vnútri.

Pozvánka na hokejový zápas 25.02. 2018

Pozvánka vo vnútri.

Návrh rozpočtu obce, príjmy a výdaje, na rok 2018.

Viac informácií vo vnútri.

Výsledok hokejového zápasu zo dňa 17.02. 2018

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na hokejový zápas 17.02. 2018

Pozvánka vo vnútri.

Oznamy obecného úradu

Viac informácií vo vnútri.

Oznámenie o zmene strategického dokumentu RIÚS KSK.

Viac informácií vo vnútri.

Výsledok hokejového zápasu zo dňa 03.02. 2018

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na hokejový zápas 03.02. 2018

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na farský karneval 10.02. 2018 v sále kultúrneho domu.

Viac informácií vo vnútri.

Oznam riaditeľky Materskej školy v Sokoľanoch

Viac informácií vo vnútri.

Výsledok hokejového zápasu zo dňa 20.1. 2018

Výsledok zápasu vo vnútri.

Pozvánka na hokejový zápas 20.01. 2018

Pozvánka vo vnútri.

Výsledok hokejového zápasu zo dňa 13.01. 2018

Výsledok zápasu vo vnútri.

Pozvánka na hokejový zápas 13.01. 2018

Pozvánka vo vnútri.

Pozvánka na výročnú schôdzu klubu dôchodcov

Viac informácií vo vnútri

Pozvánka na prechod Slanskými vrchmi.

Viac informácií vo vnútri

Pozvánka na finálové zápasy v súboji o 3. miesto a 1. miesto o pohár predsedu RZOH

Viac informácií vo vnútri

Pozvánka na semifinálové zápasy o pohár predsedu RZOH

Viac informácií vo vnútri

Novoročný príhovor starostu obce Sokoľany.

Príhovor vo vnútri.

Verejná vyhláška - návrh programu starostlivosti o chránené vtáčie územie Košická kotlina na roky 2018-2047

Viac informácií vo vnútri

Upozornenie o používaní zábavnej pyrotechniky.

Viac informácií vo vnútri

Hokejový turnaj obcí regiónu Hornád

Viac informácií vo vnútri

Informácia o skončení vyvlastňovacieho konania pre stavbu "R2 Šaca-Košické Oľšany".

Viac informácií vo vnútri

Betlehemské svetlo v kostole.

Viac informácií vo vnútri

Verejné korčuľovanie v Čani.

Viac informácií vo vnútri

Vianočný pozdrav obci Sokoľany od košického arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera

Gratulácia vo vnútri

Vianočný príhovor starostu obce.

Viac informácií vo vnútri

Výsledok hokejového zápasu zo dňa 17.12. 2017

Výsledok zápasu vo vnútri.

Pozvánka na hokejový zápas 17.12. 2017

Pozvánka vo vnútri.

Pozvánka na silvestrovskú zábavu.

Pozvánka vo vnútri.

Pozvánka na vianočné posedenie pri stromčeku.

Viac informácií vo vnútri

Oznamy obecného úradu v Sokoľanoch.

Bližšie informácie vo vnútri.

Výsledok hokejového zápasu zo dňa 09.12. 2017

Výsledok zápasu vo vnútri.

Pozvánka na hokejový zápas 09.12. 2017

Pozvánka vo vnútri.

Oznam obecného úradu o znížení tlaku pitnej vody.

Viac informácií vo vnútri

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 08.12. 2017

Viac informácií vo vnútri

Výsledok hokejového zápasu zo dňa 02.12. 2017

Výsledok zápasu vo vnútri.

Pozvánka na hokejový zápas 02.12. 2017

Pozvánka vo vnútri.

1