Oznamy

Poriadok bohoslužieb po 14. nedeli v cezročnom období.

Viac informácií vo vnútri.

Oznamy obecného úradu Sokoľany.

Viac informácií vo vnútri.

Výberové konanie na pozíciu riaditeľ v Materskej škole Vyšná Myšľa..

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 06.07. 2020

Viac informácií vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 13. nedeli v cezročnom období.

Viac informácií vo vnútri.

Zvoz elektroodpadu 8. júla 2020 v čase od 8:30 hod

Viac informácií vo vnútri.

Výberové konanie na pozíciu učiteľ v Materskej škole Sokoľany.

Viac informácií vo vnútri.

Separovaný zber papiera 27.06. 2020

Viac informácií vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 12. nedeli v cezročnom období.

Viac informácií vo vnútri.

Pozvánka na remeselný tábor.

Viac info vo vnútri.

Schválený návrh - VZN č.1/2020 o záväznej časti Územného plánu obce Sokoľany.

Viac informácií vo vnútri.

Separovaný zber plastov v stredu 24.6. 2020

Viac informácií vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 11. Nedeli v cezročnom období.

Viac informácií vo vnútri.

Výberové konanie na pozíciu riaditeľ ZŠ Seňa.

Viac informácií vo vnútri.

Oznam pre žiakov ZŠ Sokoľany.

Viac informácií vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 10. Nedeli v cezročnom období.

Viac informácií vo vnútri.

Nové informácie ohľadom koronavírusu Covid-19.

Viac info vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po Nedeli zoslania Ducha Svätého.

Viac info vo vnútri.

Rozhodnutie o otvorení MŠ a ZŠ Sokoľany.

Viac info vo vnútri.

Informácie pre rodičov ohľadom otvárania ZŠ Haniska

Viac info vo vnútri.

Oznam o umiestnení kontajnera pre stavebný odpad.

Bližšie informácie vo vnútri.

Zubná ambulancia v Haniske ordinuje od júna.

Viac info vo vnútri.

Separovaný zber plastov 27.05. 2020.

Viac info vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 7. veľkonočnej nedeli.

Viac info vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 6. veľkonočnej nedeli.

Viac info vo vnútri.

COVID-19: Uvoľňujú sa ďalšie opatrenia, od 1. júna sa otvárajú školy a škôlky

Viac info vo vnútri.

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 20.05. 2020

Viac info vo vnútri.

Aktualizované všetky informácie o KORONAVÍRUSE COVID-19

Bližšie informácie vo vnútri.

Knižnica opäť otvorená od nedele 17.5.2020

Viac info vo vnútri.

Nový cestovný poriadok od 18.5.2020

Viac info vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 5. veľkonočnej nedeli.

Viac info vo vnútri.

Všetky informácie o KORONAVÍRUSE COVID-19

Viac info vo vnútri.

Gratulácia starostu obce ku Dňu matiek

Bližšie informácie vo vnútri.

8. máj - ukončenie druhej svetovej vojny

Viac info vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 4. veľkonočnej nedeli.

Viac info vo vnútri.

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky ku konaniu bohoslužieb a otvoreniu kostolov.

Viac info vo vnútri.

COVID-19: Od stredy sa majú otvárať ďalšie obchody a služby

Viac info vo vnútri.

Oznam o zápise žiakov Materskej školy Sokoľany.

Viac info vo vnútri.

ÚVZ SR: Odporúčania k dvom predĺženým májovým víkendom

Viac info vo vnútri.

Všetky informácie o KORONAVÍRUSE COVID-19

Viac info vo vnútri.

Bohoslužby slávené bez účasti verejnosti od 27.4.-3.5.2020

Viac info vo vnútri.

Separovaný zber plastov 29.04. 2020.

Viac info vo vnútri.

Všetky informácie o KORONAVÍRUSE COVID-19

Viac info vo vnútri.

Kontakty a linky pomoci pre obete násilia

Viac info vo vnútri.

COVID-19: Plánované operácie budú postupne v nemocniciach obnovené

Viac info vo vnútri.

Aktuálne informácie o KORONAVÍRUSE COVID-19

Viac info vo vnútri.

Bohoslužby slávené bez účasti verejnosti

Viac info vo vnútri.

Separovaný zber plastov v sobotu 18.4.2020

Viac info vo vnútri.

Zápis do 1. ročníka ZŠ Sokoľany

Viac info vo vnútri.

Aktuálne informácie o KORONAVÍRUSE COVID-19

Viac info vo vnútri.

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ Haniska

Viac info vo vnútri.

Svätá omša na Veľkonočný utorok o 17.00 h.

Viac info vo vnútri.

Veľkonočné prianie starostu obce Sokoľany

Viac info vo vnútri.

Sväté omše počas Veľkého týždňa v TV LUX i košickej televízii TelKE

Viac info vo vnútri.

Krížová cesta na Veľký piatok v Sokoľanoch prostredníctvom obecného rozhlasu

Viac info vo vnútri.

Všetky informácie o COVID-19 - VLÁDA SR VYHLÁSILA NÚDZOVÝ STAV

Viac info vo vnútri.

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k vysluhovaniu sviatosti zmierenia v individuálnych prípadoch

Viac info vo vnútri.

Zákaz využívania lesov verejnosťou v čase od 20. marca 2020 do odvolania

Viac info vo vnútri.

Zápis do 1. ročníka ZŠ Sokoľany.

Viac info vo vnútri.

Stránkové hodiny úradov práce, sociálnych vecí a rodiny 8.-9.4.2020 - ZRUŠENÉ

Viac info vo vnútri.

Zápis do 1. ročníka ZŠ Haniska.

Viac info vo vnútri.

Sväté omše počas veľkého týždňa v TV LUX

Viac info vo vnútri.

Obmedzenie pohybu obyvateľstva a kontroly na hraniciach pred a počas veľkonočných sviatkov

Viac info vo vnútri.

Počas Veľkej noci nebudú jazdiť autobusy od 10. 4 - 13.4.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - izolácia v zariadeniach určených štátom

Viac info vo vnútri.

Vyhlásenie času zvýšeného vzniku požiaru.

Viac info vo vnútri.

Opätovné upozornenie na zákaz pohybovať sa a vychádzať na verejnosti bez rúška

Viac info vo vnútri.

Aktuálne adresy nápomocné v boji proti koronavírusu v SR

Viac info vo vnútri.

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 7.4. 2020

Viac info vo vnútri.

Nariadenie vlády o otvorení niektorých obchodných prevádzok

Viac info vo vnútri.

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR

Viac info vo vnútri.

Zápis do MŠ aj s prihláškou

Viac info vo vnútri.

COVID 19 - Dôležité kontakty

Viac info vo vnútri.

Ambulancia všeobecného lekára v Haniske zatvorená až do odvolania

Viac info vo vnútri.

Mimoriadny cestovný poriadok autobusových liniek platný od 1.4.2020

Viac info vo vnútri.

Opatrenia Ústredného krízového štábu SR a vlády SR v súvislosti s COVID - 19

Viac info vo vnútri.

Zákaz vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez rúška

Viac info vo vnútri.

Verejné bohoslužby sa nebudú sláviť až do odvolania

Viac info vo vnútri.

Oznam o umiestnení kontajnera pre stavebný odpad.

Viac info vo vnútri.

Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania od 30. marca 2020 a určení termínov v rámci organizácie školského roka

Viac info vo vnútri.

4 veci, čo musíte vedieť o koronavíruse COVID - 19

Viac info vo vnútri.

Ako sa izolovať doma ak máte COVID - 19

Viac info vo vnútri.

Obnovenie zberu triedených zložiek odpadu v obci

Viac info vo vnútri.

Základná škola s materskou školou ostávajú zatvorené až do odvolania

Viac info vo vnútri.

Nové opatrenia vlády SR prijaté 24.03.2020 v súvislosti so šírením COVID - 19

Viac info vo vnútri.

Polícia upozorňuje seniorov na nové prípady podvodov

Viac info vo vnútri.

Diskont CBA Haniska v obmedzenom režime.

Viac info vo vnútri.

V nedeľu 29. marca dôjde k zmene zimného času na letný

Viac info vo vnútri.

Zmena otváracích hodín pošty v Haniske od dnes do odvolania

Viac info vo vnútri.

Odporúčania RVPS Košice-okolie na zabránenie šírenia koronavírusu pri predaji potravín.

Viac info vo vnútri.

Ako sa starať v domácnosti o chorú osobu na ochorenie COVID - 19

Viac info vo vnútri.

Priame prenosy svätých omší počas zákazu verejného slávenia bohoslužieb

Viac info vo vnútri.

Karanténne opatrenie účinné od 19.3.2020.

Viac info vo vnútri.

Ako sa zbaviť použitých rúšok.

Viac info vo vnútri.

Ako si správne ušiť rúško.

Viac info vo vnútri.

1