Oznamy

Nariadenie vlády o otvorení niektorých obchodných prevádzok

Viac info vo vnútri.

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR

Viac info vo vnútri.

Zápis do MŠ aj s prihláškou

Viac info vo vnútri.

COVID 19 - Dôležité kontakty

Viac info vo vnútri.

Ambulancia všeobecného lekára v Haniske zatvorená až do odvolania

Viac info vo vnútri.

Mimoriadny cestovný poriadok autobusových liniek platný od 1.4.2020

Viac info vo vnútri.

Opatrenia Ústredného krízového štábu SR a vlády SR v súvislosti s COVID - 19

Viac info vo vnútri.

Zákaz vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez rúška

Viac info vo vnútri.

Verejné bohoslužby sa nebudú sláviť až do odvolania

Viac info vo vnútri.

Oznam o umiestnení kontajnera pre stavebný odpad.

Viac info vo vnútri.

Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania od 30. marca 2020 a určení termínov v rámci organizácie školského roka

Viac info vo vnútri.

4 veci, čo musíte vedieť o koronavíruse COVID - 19

Viac info vo vnútri.

Ako sa izolovať doma ak máte COVID - 19

Viac info vo vnútri.

Obnovenie zberu triedených zložiek odpadu v obci

Viac info vo vnútri.

Základná škola s materskou školou ostávajú zatvorené až do odvolania

Viac info vo vnútri.

Nové opatrenia vlády SR prijaté 24.03.2020 v súvislosti so šírením COVID - 19

Viac info vo vnútri.

Polícia upozorňuje seniorov na nové prípady podvodov

Viac info vo vnútri.

Diskont CBA Haniska v obmedzenom režime.

Viac info vo vnútri.

V nedeľu 29. marca dôjde k zmene zimného času na letný

Viac info vo vnútri.

Zmena otváracích hodín pošty v Haniske od dnes do odvolania

Viac info vo vnútri.

Odporúčania RVPS Košice-okolie na zabránenie šírenia koronavírusu pri predaji potravín.

Viac info vo vnútri.

Ako sa starať v domácnosti o chorú osobu na ochorenie COVID - 19

Viac info vo vnútri.

Priame prenosy svätých omší počas zákazu verejného slávenia bohoslužieb

Viac info vo vnútri.

Karanténne opatrenie účinné od 19.3.2020.

Viac info vo vnútri.

Ako sa zbaviť použitých rúšok.

Viac info vo vnútri.

Ako si správne ušiť rúško.

Viac info vo vnútri.

Zatvorenie pošty v Sokoľanoch.

Viac info vo vnútri.

Čo všetko vedieť o COVID - 19 a ako sa chrániť.

Viac info vo vnútri.

Preventívne opatrenia kvôli šíreniu sa koronavírusu.

Viac info vo vnútri.

Oznamy obecného úradu ohľadom zberu orezaných konárov a túlavých psov.

Viac info vo vnútri.

Ambulancia všeobecného lekára v Haniske bude od 18.3. 2020 zatvorená.

Viac info vo vnútri.

Usmernenia kvôli koronavírusu od Slovenskej pošty.

Viac info vo vnútri.

Informácie o koronavíruse v rómskom jazyku.

Viac info vo vnútri.

Dočasné pozastavenie zberu triedených zložiek komunálneho odpadu

Viac info vo vnútri.

Usmernenia kvôli koronavírusu platné od 16.03. 2020

Viac info vo vnútri.

Dôležité upozornenia od spoločnosti Antik.

Viac info vo vnútri.

Zrušenie zasadnutia obecného zastupiteľstva z dôvodu koronavírusu.

Viac info vo vnútri.

Vyjadrenie starostu obce ku koronavírusu!

Viac info vo vnútri.

MZ SR - čo znamená byť v domácej izolácii?

Viac info vo vnútri.

Prázdninový režim autobusovej dopravy.

Viac info vo vnútri.

Prísne nariadenie krízového štábu Slovenskej republiky.

Viac info vo vnútri.

OPATRENIA A ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY NA ZABEZPEČENIE OCHRANY LESOV PRED POŽIARMI

Viac info vo vnútri.

Dôležité informácie pre verejnosť v spojitosti s novým koronavírusom COVID - 19.

Viac info vo vnútri.

Dôležitá informácia pre rodičov a zamestnancov školy kvôli síreniu sa koronavírusu!

Viac info vo vnútri.

Znížený tlak dodávky pitnéj vody 10.03. 2020

Viac info vo vnútri.

Pozvánka na oslavu MDŽ - klub dôchodcov.

Viac info vo vnútri.

Blahoželanie starostu obce k MDŽ.

Blahoželanie vo vnútri.

Pozvánka na hokejový zápas 07.03. 2020

Viac info vo vnútri.

Poriadok bohosluzieb po 1. pôstnej nedeli.

Viac info vo vnútri.

Oznam pre rodičov ZŠ Sokoľany.

Viac info vo vnútri.

Voľba na pozíciu hlavného kontrolóra obce Rudník.

Viac info vo vnútri.

Oznam o umiestnení kontajnera na stavebný odpad.

Viac info vo vnútri.

Separovaný zber skla 28.02. 2020.

Viac info vo vnútri.

Separovaný zber plastov 26.02. 2020.

Viac info vo vnútri.

Poriadok bohosluzieb po 7. Nedeli v cezročnom období.

Viac info vo vnútri.

Oznam o nahlasení stavu vodomeru.

Viac info vo vnútri.

Pozvánka na karneval do ZŠ Sokoľany.

Viac info vo vnútri.

Výberové konanie na pozíciu pedagogický asistent a odborný zamestnanec pre ZŠ Sokoľany.

Viac info vo vnútri.

Separovaný zber papiera 19.02. 2020.

Viac info vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 6. Nedeli v cezročnom období.

Viac info vo vnútri.

Výberové konanie na pozíciu riaditeľ materskej školy Vyšná Myšľa.

Viac info vo vnútri.

Pozvánka na hokejový zápasa 15.2. 2020.

Viac info vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 5. nedeli v cezročnom období.

Viac info vo vnútri.

Oznam o zatvorení ZŠ Sokoľany z dôvodu vysokej chorobnosti.

Viac info vo vnútri.

Upozornenie o pohybe neznámej osoby.

Viac info vo vnútri.

Oznam ZŠ Haniska - chrípkové prázdniny.

Viac info vo vnútri.

Parkovanie vozidiel v čase zberu KO, plastov, skla a papiera.

Viac info vo vnútri.

Upozornenie pre podnikateľov ohľadom kontajnera na drobný stavebný odpad.

Viac info vo vnútri.

Oznam o umiestnení veľkokapacitného kontajnera.

Viac info vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 4. nedeli v cezročnom období.

Viac info vo vnútri.

Pozvánka na hokejový zápas 01.02. 2020

Viac info vo vnútri.

Pozvánka na výročnú schôdzu klubu dôchodcov.

Viac info vo vnútri.

Oznam ZŠ Sokoľany - odovzdávanie odpisu vysvedčení a polročné prázdniny

Viac informácii vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 3. nedeli v cezročnom období.

Viac informácii vo vnútri.

Separovaný zber skla 31.01. 2020

Viac informácii vo vnútri.

Separovaný zber plastov 29.01. 2020

Viac informácii vo vnútri.

Zber zmesového odpadu 28. 01. 2020

Viac informácii vo vnútri.

Pozvánka na hokejový zápas 25.1. 2020

Viac info vo vnútri.

Zber nebezpečného odpadu.

Viac informácií vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 2. nedeli v cezročnom období.

Viac informácií vo vnútri.

Oznam o umiestnení kontajnera.

Viac informácií vo vnútri.

Verejná vyhláška - výrub stromov a orezávanie konárov.

Viac info vo vnútri.

Ordinačné hodiny všeobecného lekára v Haniske.

Viac info vo vnútri.

Pozvánka na prechod Slanskými vrchmi.

Viac info vo vnútri.

Výberové konanie na pozíciu terénny pracovník.

Viac info vo vnútri.

Pozvánka na rodičovské združenie - Základná škola Sokoľany.

Viac info vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 2. Nedeli po Narodení Pána.

Viac informácií vo vnútri.

Oznam o vyberovom konaní na pozíciu učiteľ v materskej škole.

Viac info vo vnútri.

Zvozový kalendár pre obec Sokoľany na rok 2020.

Viac informácií vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po 2. Nedeli po Narodení Pána.

Viac informácií vo vnútri.

Novoročné prianie starostu obce Sokoľany p. Františka Beregszásziho.

Viac informácií vo vnútri.

Nástup do školy po vianočných prázdninách ZŠ Sokoľany

Viac informácií vo vnútri.

Poriadok bohoslužieb po Narodení Pána.

Viac informácií vo vnútri.

Oznam obecného úradu o uzatvorení z dôvodu čerpania dovolenky.

1