Zápis detí do materskej školy

13.5.2024

Zápis detí do MŠ na šk. rok 2024/2025

Podmienky prijímania detí do materskej školy v prílohách:

Žiadosť o prijatie do MŠ 148_docx.

Info k zápisu do MŠ 148 - 2024 - 2025_docx.

1