Jasličková pobožnosť 2023

Dňa 07.01.2023 sme sa v Sokoľanoch potešili vianočnými piesňami

a vinšami zboru a súborov z okolitých obcí:

-Odvážne ženy z Vyšnej Myšle

-Paradne nevesty z Valalík

-Skarošske beťare zo Skároša

-FS Gečanka z Geče 

-Vrecenko z Kysaku

-Zbor ružencovej Panny Márie

-sr. Mária s mládežou zo Sokolian a Bočiara.

Všetkým súborom a vystupujúcim i sprevádzajúcim srdečne ďakujeme a prajeme hojnosť zdravia, šťastia a Božieho požehnania do ďalších dní v roku 2023 , aby takéto duchovné a spoločenské akcie, ktoré stmeľujú našu obec, pokračovali aj do budúcna.

Jasličková pobožnosť 2023

1