Voľby do NR SR 2006

Výsledky hlasovania v obci Sokoľany

Predseda NR SR svojím rozhodnutím č. 89/2006 Z. z. zo dňa 15. februára 2006 vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Deň volieb určil na sobotu 17. júna 2006. Voľby sa vykonajú v súlade so zákonom č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov Počet voličov,ktorí sa zúčastnili na hlasovaní % účasti Počet voličov,ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny Počet voličov, ktorí hlasovali osobne Počet platných hlasov spolu
832 389 46,75 1 388 384

 

Č. Názov koalície alebo politickej strany Skrátený názov koalície alebo politickej strany Celk. počet hlasov
1 Ľavicový blok ĽB 4
2 Strana občianskej solidarity S.O.S. 2
3 Misia 21 – Nová kresťanská demokracia Misia 21 1
4 Strana demokratickej ľavice SDĽ 1
5 Združenie robotníkov Slovenska ZRS 0
6 Kresťanskodemokratické hnutie KDH 55
7 Slovenská národná koalícia – Slovenská vzájomnosť SLNKO 1
8 Aliancia nového občana ANO 4
9 Hnutie za demokraciu HZD 1
10 Strana maďarskej koalície – Magyar Koalíció Pártja SMK – MKP 2
11 Slobodné fórum SF 11
12 Občianska konzervatívna strana OKS 0
13 Prosperita Slovenska PS 3
14 Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko ĽS – HZDS 40
15 Agrárna strana vidieka ASV 0
16 Komunistická strana Slovenska KSS 14
17 Slovenská ľudová strana SĽS 0
18 Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana SDKÚ – DS 63
19 SMER – sociálna demokracia SMER 130
20 Slovenská národná strana SNS 39
21 NÁDEJ NÁDEJ 13


Graf s percentuálnym podielom hlasov v obci Sokoľany 

1