Umučenie Krista

Na Kvetnú nedeľu, dňa 20.3. 2016 naša mládež a deti vystúpili v našom kostole so scénou Umučenie Krista. Zmyslom pobožnosti, ktorá bola o 14.30 hod., bolo sprítomnenie všetkých udalosti a procesov, ktoré prebiehali od Poslednej večere po uloženie Ježiša do hrobu. Aj takouto formou sa mládež rozhodla v tohtoročnom pôstnom období ukázať, čo skutočne Ježiš podstúpil pre našu spásu. Vystúpilo celkovo 30 deti a mládeže, veriacich sa zúčastnilo v počte okolo 110. O dva týždne v nedeľu vystúpili i v Haniske na pozvanie duchovného otca Vdp. Jozefa Ondovčáka.

Umučenie Krista 20.3. 2016

1