Voľby do Europského parlamentu 2019

Predseda Národnej rady Andrej Danko Slovenskej republiky rozhodnutím č. 28/2019 Z. z. vyhlásil
voľby do Európskeho parlamentu
a určil deň ich konania

na sobotu 25. mája 2019

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.

Okrsok

Počet zapísaných voličov

Počet vydaných obálok

Účasť voličov v %

Počet odovzdaných obálok

Podiel odovzdaných obálok v %

Počet platných hlasov

Podiel platných hlasov v %

1

948

113

11,91

113

100,00

112

99,11

Spolu

948

113

11,91

113

100,00

112

99,11

 

1