Voľby do Europského parlamentu 2019

Rozhodnutie predsedu NR SR - vyhlásenie volieb do EP.pdf

Hlasovací preukaz - žiadosť.docx

Voľby do EP - Informácia pre voliča.docx

Oznam - delegovanie člena OVK.docx

1