Komunálne voľby 2006

Definitívne výsledky hlasovania

vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, konaných dňa 2. 12. 2006. 
 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov Počet voličov, ktorým boli vydané obálky Účasť voličov v % Počet odovzdaných obálok Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby
do obecného zastupiteľstva starostu obce
843 519 61,57 519 493 512


Počet hlasov pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce vyjadrený v absolútnych číslach a percentách (zoradené podľa počtu platných hlasov).
Výsledky volieb starostu obce

Počet hlasov pre jednotlivých kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva vyjadrený v absolútnych číslach a percentách (zoradené podľa počtu platných hlasov). 
Čiara oddeľuje počet poslancov pre volebný obvod schválených uznesením Obecného zastupiteľstva v Sokoľanoch zo dňa 22. 9. 2006 č. 24 B/1.

Výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva 
 


Miestna volebná komisia v Sokoľanoch podľa § 18 a § 33 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov zaregistrovala týchto kandidátov:

 

Kandidáti pre voľby starostu obce

(v abecednom poradí)

meno priezvisko titul vek povolanie trvalý pobyt politická strana
Eva Fodorová   40 stavebný technik Sokoľany č. 183 SMER
Rudolf Kuzma   52 učiteľ Sokoľany č. 233 ĽS-HZDS
Tomáš Suchý Ing. 49 strojný inžinier Sokoľany č. 228 SDKÚ-DS

 

Kandidáti pre voľby poslancov OcZ

(v abecednom poradí)

meno priezvisko titul vek povolanie trvalý pobyt politická strana
Viera Baltesová   34 technička Sokoľany č. 248 KDH
František Beregszászi   51 automechanik Sokoľany č. 216 SNS
Marián Béreš   38 strojný mechanik Sokoľany č. 252 KDH
Pavol Čardáš   57 hasič Sokoľany č. 111 ĽS-HZDS
Marek Fodor   35 prevádzkar reštaur. zar. Sokoľany č. 183 SMER
František Hiščák   30 stavebný technik Sokoľany č. 178 SMER
Martin Kopera   28 technik Sokoľany č. 244 SMER
Jozef Kuzma   53 automechanik Sokoľany č. 53 SNS
Vladimír Olajoš   43 maliar Sokoľany č. 177 KDH
Vladislav Seman   42 elektrotechnik Sokoľany č. 156 ĽS-HZDS
Imrich Seman   27 robotník Sokoľany č. 126 SMER
Miroslav Tóth   45 elektrotechnik Sokoľany č. 121 KDH
Daniela Vašková   41 technička Sokoľany č. 43 SDKÚ-DS
Ladislav Výrostko   54 technik-kontrolór Sokoľany č. 185 ĽS-HZDS
 

 

1