Voľby prezidenta SR 2024

1. Rozhodnutie predsedu NR SR.pdf

2. Oznam - určenie volebnej miestnosti, utvorenie volebného okrsku.pdf

3. Oznámenie o delegovaní člena OVK - zverejnenie mailovej adresy.pdf

4. Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu - mailová adresa, informácie k žiadosti.pdf

Kandidáti pre voľby prezidenta SR.pdf

 

Zápisnica - Voľby prezidenta SR 1.kolo.pdf

Zápisnica - Voľby prezidenta SR 2.kolo.pdf

 

 

1