Ustanovujúca schôdza poslancov.

Ustanovujúca schôdza

1