Obecná knižnica

 

 

Kvôli covidu knižnica bola zatvorená každú nedeľu, okrem sviatkov,

od 15.00 do 17.00 hod. 

Knižnica sa nachádza na prízemí kultúrneho domu naľavo,

vedľa zasadačky OcÚ.

 

 

V súčasnosti je správcom knižnice Bc. Martin Haluška.

Nachádzajú sa tu viac ako 3320 kníh rôznych žánrov:

  • detská literatúra
  • odborná literatúra
  • romány 
  • poézia
  • dobrodružná literatúra
  • povinná literatúra

Dokumenty na stiahnutie tu: 

Knižničný a výpožičný poriadok obecnej knižnice v Sokoľanoch .

Štatút obecnej knižnice v Sokoľanoch .

 

Online katalóg kníh a výpožičky : kliknite tu

V prípade akýchkoľvek otázok a problémov nás kontaktujte na emailovej adrese: kniznicasokolany@gmail.com

Beseda so slovenským spisovateľom

Deň otvorených dverí v Obecnej knižnici v Sokoľanoch, ktorej história začala v roku 1926, pripadol na tropický 23. júl 2017. Krásne 91. výročie sme si pripomenuli besedou so spisovateľom Romanom Michelkom a predsedom Miestneho odboru Matice Slovenskej v Košiciach Jozefom Mižákom. 

     Roman, venujúci sa literatúre faktu, prezradil ako sa píšu a vydávajú knihy. Povzbudil mládež k čítaniu aj slovenských diel, veď ako hovorí ,,veľkí spisovatelia pochádzajú hlavne z dedín,,. Matičiar Jozef zas pútavo vysvetlil čo je Matica Slovenská a prečo je jej poslanie uchovávať kultúrne a duchovné dedičstvo slovenského národa veľmi potrebné.Knižnicu obdarovali knihami:  Skutočný príbeh grófa Mórica Beňovského a Zlaté časy Matice Slovenskej, s nimi má teraz už 3322 titulov :) 

     Po besede ocenili najaktívnejších čitateľov za rok 2016. Peknú knihu dostali Michaela Mičietová z radov mládeže a Michal Imrich z radov detí. Najväčším pomocníkom knihovníka sa stal Dominik Imrich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deň otvorených dverí 2018

Obecná knižnica

1