Obecná knižnica

Beseda so slovenským spisovateľom

Deň otvorených dverí v Obecnej knižnici v Sokoľanoch, ktorej história začala v roku 1926, pripadol na tropický 23. júl 2017. Krásne 91. výročie sme si pripomenuli besedou so spisovateľom Romanom Michelkom a predsedom Miestneho odboru Matice Slovenskej v Košiciach Jozefom Mižákom. 

     Roman, venujúci sa literatúre faktu, prezradil ako sa píšu a vydávajú knihy. Povzbudil mládež k čítaniu aj slovenských diel, veď ako hovorí ,,veľkí spisovatelia pochádzajú hlavne z dedín,,. Matičiar Jozef zas pútavo vysvetlil čo je Matica Slovenská a prečo je jej poslanie uchovávať kultúrne a duchovné dedičstvo slovenského národa veľmi potrebné. Knižnicu obdarovali knihami: Skutočný príbeh grófa Mórica Beňovského a Zlaté časy Matice Slovenskej, s nimi má teraz už 3322 titulov :) 
     Po besede ocenili najaktívnejších čitateľov za rok 2016. Peknú knihu dostali Michaela Mičietová z radov mládeže a Michal Imrich z radov detí. Najväčším pomocníkom knihovníka sa stal Dominik Imrich.

Obecná knižnica je otvorená každú nedeľu, okrem sviatkov, od 15.00 do 17.00 hod. Knižnica sa nachádza na prízemí kultúrneho domu naľavo, vedľa klubu dôchodcov.

 

 

V súčasnosti je správcom knižnice Bc. Martin Haluška.

Nachádzajú sa tu viac ako 3320 kníh rôznych žánrov:

  • detská literatúra
  • odborná literatúra
  • romány 
  • poézia
  • dobrodružná literatúra
  • povinná literatúra

Dokumenty na stiahnutie tu: 

Knižničný a výpožičný poriadok obecnej knižnice v Sokoľanoch .

Štatút obecnej knižnice v Sokoľanoch .

 

Online katalóg kníh a výpožičky na stiahnutie tu: Katalóg kníh a výpožičiek.zip

V prípade akýchkoľvek otázok a problémov nás kontaktujte na emailovej adrese: kniznicasokolany@gmail.com

1