Spojené komunálne voľby 2022

Predseda NR SR Boris Kollár  svojím rozhodnutím 6. 6 2022 vyhlásil spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov. Deň konania volieb určil na sobotu 29. októbra 2022

Definitívne výsledky hlasovania

 

Celkový počet osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov

                 985

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky

 

612

Účasť voličov v %

 

 

    62,13

Počet odovzdaných obálok

 

 

                                612

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby

do obecného zastupiteľstva

 

   587

starostu obce

 

  589

 

 

Počet hlasov pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce vyjadrený v absolútnych číslach a percentách:

1. Ing.  Ľuboš Janke - 200 hlasov (33,95%)

2. František Beregszászi - 166 hlasov (28,18%)

3. Ottó Rapčák – 95 hlasov (16,12%)

4. Ing. Tomáš Suchý – 46 hlasov (7,80% )

5. Jozef Zubko – 82 hlasov (13,92%)

 

Počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva vyjadrený v absolútnych číslach a percentách:

1. Patrik Kuzma - 198 hlasov (33,73%)

2. Ladislav Drotár - 197 hlasov (33,56%)

3. Eugen Varga - 196 hlasov (33,39%)

4. Katarína Popovič, Mgr. - 194 hlasov (29,64%)

5. Róbert Janke, Ing. - 174 hlasov (29,64%)

6. Lukáš Varga, Ing. – 154 hlasov (26,23%)

7. Imrich Výrostko - 141 hlasov (24,02%)

8. Bc. Želmíra Bérešová - 139 hlasov (23,67%)

9. JUDr. Vincent Oravec – 135 hlasov (22,99%)

1