Cintorín

SPOLOČNOSŤ 3WSlovakia s.r.o.
 
v spolupráci s obecným úradom Sokoľany pripravila pre Vás
virtualnycintorin.sk
 
Často si pri návšteve cintorína spomenieme na príbuzného alebo známeho, ktorý už dávno nie je
medzi nami. Radi by sme si uctili jeho pamiatku, ale nájsť hrob v ktorom je pochovaný je bez pomoci
a rady iných niekedy skoro nemožné. Hlavne pre príležitostných návštevníkov v období sviatkov.
Takúto informáciu sa dá však pohodlne a rýchlo zistiť aj z domu cez internet návštevou virtuálneho
cintorína.
 
Naša obec má v tomto roku spracovaný projekt virtuálneho cintorína , ktorý vznikol nielen ako súčasť
širšieho riešenia informačného systému cintorína pre potreby obce Sokoľany, ale aj v rámci rozšírenia
cintorínskych služieb pre občanov. Zdrojom podkladov pre virtuálny cintorín je evidencia hrobových
miest obce Sokoľany. Projekt bol zrealizovaný spoločnosťou
 
 
3WSlovakia s.r.o.
 
virtualnycintorin.sk - sú umiestnené na portáli: www.virtualnycintorin.sk
 
Portál slúži nielen občanom obce Sokoľany, ale aj širšej verejnosti ako komunikačné rozhranie pre
používateľov internetu z celého sveta. Na portáli môžu záujemcovia nájsť zomrelých podľa mena
a priezviska, prípadne podľa čísla hrobu, môžu si pozrieť polohu hrobu na digitálnej mape cintorína
a tiež pozrieť si fotografiu náhrobku. Súčasťou informačného portálu je tiež informačná tabuľa, ktorá
bude inštalovaná priamo na cintoríne v Sokoľanoch.
Virtuálny cintorín pre našu obec je prístupný vo forme linku, ktorý bude zverejnený po spustení
aplikácie na webovej stránke obce.
 
Virtuálna sviečka
 
Nie všetci máme možnosť navštíviť hroby osobne. Pripravili sme preto pre vás možnosť svojim
zosnulým blízkym, priateľom či známym, zapáliť virtuálnu sviečku na stránke hrobového miesta.
 
Bližšie informácie k zapáleniu sviečky nájdete na www.virtualnycintorin.sk kde si vyhľadáte obec
Sokoľany a kliknutím na konkrétne hrobové miesto sa dostanete priamo k zapáleniu virtuálnej sviečky
pod fotografiou hrobového miesta.
 
Privítame, ak nám zašlete na email 3wslovakia@gmail.com, prípadne na tel. číslo 0903 210 053
postrehy a nápady na funkčnosť portálu. Určite sa budeme zaoberať každým Vašim podnetným
názorom.
1