Voľby do EP 2009

Výsledky hlasovania v obci Sokoľany


Predseda NR SR svojím rozhodnutím č. 2/2009 z 8. januára 2009 vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu. Deň volieb určil na sobotu 6. júna 2009. Voľby sa vykonajú v súlade so zákonom č. 331/2003 Z.z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov. 
 

Celkový počet osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov Počet voličov, ktorým boli vydané obálky Počet odovzdaných obálok Počet platných odovzdaných hlasov spolu Účasť voličov v %
870 78 78 75 8,97


Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:
 

Č. Názov subjektu Počet platných hlasov
1 Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko 12
2 Sloboda a Solidarita 1
3 SMER – sociálna demokracia 23
4 Strana zelených 3
5 Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana 10
6 Demokratická strana 0
7 MISIA 21 – Hnutie kresťanskej solidarity 1
8 Agrárna strana vidieka 0
9 Konzervatívni demokrati Slovenska – Občianska konzervatívna strana 0
10 Strana maďarskej koalície – Magyar Koalíció Pártja 0
11 Komunistická strana Slovenska 3
12 Rómska iniciatíva Slovenska 0
13 Slovenská národná strana 5
14 LIGA, občiansko-liberálna strana 0
15 Strana demokratickej ľavice 1
16 Slobodné Fórum 1
17 Kresťanskodemokratické hnutie 15

 

1