Archív výziev na zverejnenie

1. Výzva na predkladanie ponúk: 

Sokoľany - obecná kanalizácia a ČOV, Zariadenie kanalizačnej ČS, Časť : ČS - Stroje, zariadenia a prístroje 

 
Dokumenty na stiahnutie : 
 
Výzva stroje Kanalizácia Sok.pdf
ČP uchádzača stroje Kanalizácia Sok.pdf
Formulár ponuky stroje Kanalizácia Sok.pdf
Identifikačné údaje uch stroje Kanalizácia Sok.pdf
 
Výzva na predkladanie ponúk: Sokoľany - obecná kanalizácia a ČOV.
 
Dokumenty na stiahnutie tu: 
 
Výzva stavba Kanalizácia Sok.pdf
ČP uchádzača stavba Kanalizácia Sok.pdf
Formulár ponuky stavba Kanalizácia Sok.pdf
Identifikačné údaje uch stavba Kanalizácia Sok.pdf
 
Lehota na predloženie ponúk je do 12.09. 2018 do 11.00 hod.
 
 
2. Výzva na predkladanie ponúk
Obecná kanalizácia a ČOV 2019
 
Dokumenty na stiahnutie:
ČP uchádzača kanalizácia a ČOV Sok 2019.pdf
Formulár ponuky kanalizácia a ČOV Sok 2019.pdf
Identifikačné údaje uch kanál a ČOV Sok 2019
Výzva Kanalizácia a ČOV Sok 2019.pdf
 
 
Lehota na predloženie ponúk je do 16.05. 2019 do 11.00 hod.
 
 
3. Výzva na predkladanie ponúk
"Oprava miestnej konumikácie v obci Sokoľany"
 
Dokumenty na stiahnutie:
 
Výzva oprava MK Sok 2019.pdf
Identifikačné údaje uch oprava MK Sok 2019.pdf
Formulár ponuky oprava MK Sok 2019.pdf
ČP uchádzača oprava MK Sok 2019.pdf
 
Lehota na predloženie ponúk je do 21.06. 2019 do 11.00 hod.
 
 
4. Výzva na predkladanie ponúk
"Oprava miestnej komunikácie v obci Sokoľany"
 
Dokumenty na stiahnutie: 
 
Výzva oprava miestnych komunikácií Sok 2019.pdf
Identifikačné údaje uch oprava miestnej komunikácie Sok 2019.pdf
Formulár ponuky oprava miestnej komunikácie Sok 2019.pdf
ČP uchádzača oprava miestnej komunikácie Sok 2019.pdf
 
Lehota na predloženie ponúk je do 26.09. 2019 do 11.00 hod.
 
 
5. Výzva na predkladanie ponúk

"Výzva na predkladanie ponúk - zverejnenie, Sokoľany - obecná kanalizácia a ČOV 2020"

 

Dokumenty na stiahnutie: 

Návrh ZoD kanalizácia a ČOV Sok 2020.pdf

ČP uchádzača kanalizacia a ČOV Sok 2020.pdf

Formulár ponuky kanalizácia a ČOV Sok 2020.pdf

Identifikačné údaje uch kanál a ČOV Sok 2020.pdf

Výzva Kanalizácia a ČOV Sok 2020.pdf

 

Lehota na predloženie ponúk je do 09.04. 2020 do 11.00 hod.

 

6. Výzva na predkladanie ponúk

„Sokoľany- Obecná kanalizácia a čistiareň odpadových vôd“,

 

časť STOKA „AA“

 

Výzva kanál - časť STOKA „AA“ Sok 21.pdf

Identifikačné údaje uch kanál - časť STOKA „AA“ Sok 21.pdf

Formulár ponuky kanál - časť STOKA „AA“ Sok 21.pdf

ČP uchádzača kanál - časť STOKA „AA“ Sok 21.pdf

Výzva kanál Sok 21.pdf

ČP uchádzača kanál Sok 21.pdf

Formulár ponuky kanál Sok 21.pdf

Identifikačné údaje uch kanál Sok 21.pdf

 

Lehota na predloženie ponúk je do 07.05. 2021 do 11.00 hod.

 

7. Výzva na predkladanie ponúk - zverejnenie - „Oprava MK - obec Sokoľany 2021

 

Protokol o skúške.pdf

ČP uchádzača oprava MK Sok 2021.pdf

Formulár ponuky oprava MK Sok 21.pdf

Identifikačné údaje uch oprava MK Sok 2021.pdf

Výzva oprava MK Sok 2021.pdf

1