Spojené voľby do samosprávnych krajov 2022

Uverejnenie výsledkov volieb do orgánov KSK 2022.docx

1