Dokumenty

Vnútorné predpisy obce

Rozpočet a programy rozpočtu obce

 

na rok 2008

na roky 2015 – 2017

na roky 2009 – 2011

rozpočet príjmy 2016-2018

na roky 2010 – 2012

výdavky na roky 2016 - 2018

na roky 2011 – 2013

na roky 2017-2019 príjmy

na roky 2012 – 2014

na roky 2018-2020 výdavky.pdf

na roky 2019-2021 - výdavky.pdf

na roky 2020-2022 - príjmy a výdavky

na roky 2021-2023 - príjmy a výdavky

na roky 2013 – 2015

 

     

  

Záverečné účty obce Sokoľany

 

Uznesenia zo zasadnutí Oc. Z


Uznesenia z 11.12.2014 (1 – 4)  
Uznesenia z 15.12.2014 (5 – 13)  
Uznesenia z 20.02.2015 (14 – 21)  
Uznesenia z 25.02.2015 (22 – 24)  
Uznesenia z 17.03.2015 (25 – 31)  
Uznesenia z 30.03.2015 (32 – 35)  
Uznesenia z 15.06.2015 (36 – 38)  
Uznesenia z 29.06.2015 (39 – 48)  
Uznesenia z 28.09.2015 (49 – 51)  
Uznesenia z 14.12.2015 (52 – 58)  

Uznesenia z 21.02.2016

Uznesenia z 13.04.2016

Uznesenia z 17. 5. 2016

Uznesenia z 17.6.  2016

Uznesenia z  06.7. 2016 

Uznesenia z  22.7. 2016

Uznesenia z 14.11. 2016

Uznesenia z 26.8 2016

Uznesenia z 30.9.2016

Uznesenia z 03.11.2016

Uznesenia z 12.12.2016

Uznesenia z 13. 02.2017

Uznesenia z 30. 03.2017

Uznesenia z 12. 05.2017

Uznesenia z 15.06.2017

Uznesenia z 29.06.2017

Uznesenia z 31.08.2017

Uznesenia z 13.10.2017

Uznesenia z 04.12.2017

Uznesenia z 08.12.2017

Uznesenia z 06.03.2018

Uznesenia z 12.03.2018

Uznesenia z 23.04.2018

Uznesenia z 18.05.2018

Uznesenia z 28.06.2018

Uznesenia z 27.08.2018

Uznesenia z 15.10.2018

Uznesenia z 30.11.2018

Uznesenia z 14.12.2018 

Uznesenie č.3 - NDS z 20.2.2019

Uznesenia z 20.02. 2019

Uznesenia z 28.03.2019

Uznesenia z 27.06.2019

Uznesenia z 15.8. 2019

Uznesenia z 23.09.2019

Uznesenia z 14.11. 2019

Uznesenia z 17.12. 2019

Uznesenia z 07.04.2020

Uznesenia z 20. 05. 2020

Uznesenie z 06.07. 2020 - ÚPO

Uznesenia z 06.07. 2020

Uznesenie č.35 2020 zo dňa 11.9.2020

Uznesenia z 11.09. 2020

Uznesenia z 07.10. 2020

Uznesenia z 11.12. 2020

Uznesenia z 19.02. 2021

Uznesenia z 23.4. 2021 -1 .časť

Uznesenia z 23.4. 2021 - 2.časť

Zápisnica z 23.4.2021 - 1. časť

Zápisnica z 23.4.2021 - 2. časť

Uznesenia z  14.06. _2021.pdf

Zápisnica z  14.06. 2021.pdf

Uznesenia z 28. 06. 2021 - 1.časť.pdf

Uznesenia z 28. 06. 2021 - 2. časť.pdf

Zápisnica z 28. 06. 2021 - 1. časť.pdf

Zápisnica z 28. 06. 2021 - 2. časť.pdf

Uznesenia z 24. 08._2021 .pdf

Príloha k uzn. č. 36 2021 - I_zmena rozp.- 1_časť.pdf

Príloha k uzn. č. 36 2021 - I_zmena rozp. - 2_časť.pdf

Plán verejných zasadnutí 2016

Plán verejných zasadnutí 2019

Harmonogram zasadnutí 2021

 

Stavebné konanie

Iné dokumenty

1