Kultúrny dom

Obec Sokoľany ponúka na prenájom priestory KD:

  • Klubovňa seniorov na 1. nadzemnom podlaží – o výmere cca 79 m2, vhodná na menšie rodinné príležitosti - krstiny, oslavy okrúhlych jubileí, kary a iné posedenia
    – kapacita: cca 40 osôb
  • Spoločenská miestnosť (veľká sála) na 2. nadzemnom podlaží – o výmere 224,5 m2 s pódiom (59,2 m2) pre organizovanie svadobnej hostiny, plesov, a pod.
    – kapacita: cca 150 osôb.
    – k dispozícii je plne zariadená kuchyňa so skladom riadu a čajovou kuchynkou, bočný sklad na potraviny s chladničkou a regálmi, sociálne zariadenia na 1. nadzemnom podlaží
  • Tanečná sála na 3. nadzemnom podlaží – o výmere cca 210,5 m2 vhodná na ostatné príležitosti - karnevaly, diskotéky, cvičenie zumby...

Poplatky za prenájom sú stanovené podľa Všeobecne záväzného nariadenia obce Sokoľany č. 1/2011 o úhradách za služby poskytované obcou Sokoľany.
 

Prenájom – komerčné účely:

zasadačka/deň 10,–€
sála/deň 55,–€


Prenájom priestorov a kuchyne na nekomerčné účely:

kar 17,– €
oslavy do počtu osôb 50 70,– €
plesy a zábavy – pre organizácie pôsobiace v obci 150,– €
– pre organizácie pôsobiace mimo obce 250,– €
na oslavy a svadby
(bez obrusov)
do 50 osôb 70,– €
od 50 do 100 osôb 150,– €
od 101 do 150 osôb 180,– €
od 151 do 200 osôb 210,– €
od 201 do 250 osôb 240,– €
poplatok za 1 obrus 0,80 €


Ceny za prenájom priestorov a kuchyne sú na dobu 5 dní. Poplatok za prenájom priestorov a kuchyne sa pre občanov obce Sokoľany znižuje o 25 %. Ostatné podrobnosti v uvedenom všeobecne záväznom nariadení na stránke Dokumenty.

Kultúrny dom

1