Archív objednávok

Rok 2013

Č. Dodávateľ Predmet Dátum vystavenia Množ. Jedn. cena v € bez DPH Spolu v € bez DPH
1 INVEX TRADE s.r.o. Prievidza stôl na stolný tenis 2ks 11.3.2013 2ks 319,60 € 639,20 €
2 Ladislav Torok, Holubyho l , Košice záhradný traktor, MT 5097, Krovinorez FS 480 11.3.2013 1ks, 1ks,    
3 DEKTRADE SR, Košice drenážne hadice, tvárnice TBM 1-60,dektren N8, 26.2.2013 30m2,50bm,96ks    
4 MONTEKOS, s.r.o. Mierová 13,Humenné indukčný prietokomer DN80 13.9.2013 1    


 

Rok 2014

Č. Dodávateľ Predmet Dátum vystavenia Množ. Jedn. cena v € bez DPH Spolu v € bez DPH
1 Sodexo Pass, s.r.o. Košice Stravné lístky Ocú, ZŠ 2.1.2014 123 4,00 €  
1 Sodexo Pass, s.r.o. Košice Stravné lístky Ocú, ZŠ 2.1.2014 317 3,00 €  
2 Elektro RC, s.r.o. údržba ver.osvetl. Demontáž vian. Ozdôb 8.1.2014      
3 Firma Blesk, s.r.o. prepl. potrubia , nasávanie,výtlak, preprava a ulož. kalov z ĆOV Sokoľany do EBA, s.r.o. Prešov 11.1.2014      
4 Geodetický a Kartografický ústav súbory údajov kataster Sokoľany 18.1.2014      
5 František Mrázko Revízia komínov MŠ, ZŠ, 22.1.2014 4ks    
6 Firma Blesk, s.r.o. prekladanie a zhrňovanie odpadu rómska osada 3.2.2014      
7 Peter Seman, Sokoľany č. 223 čistiace potreby, ocú,KD, ZŠ,MŠ, 6.2.2014      
8 Katolícke,pedagogické centrum n.o. príručky náb.výchova 15.2.2014      
9 Ferex, s.r.o. Nitra kontainery 110l 28.2.2014 20ks    
10 EJ Trans, s.r.o. štrk, lomový kameň a preprava Čaňa - Sokoľany 8.4.2014      
11 TOMFER Tomko František oprava pódia, zhotov.schodov a zábradlia AMFIT. 6.4.2014      
12 Peter Seman, Sokoľany č. 223 cement a prac.náradie - chodník 22.4.2014      
13 Gabriel Vinter VINTER udržba ústredne a ob.rozhlasu ne vedení v obci 15.5.2014      
14 ALTEX Milan Hrabovský riečne kamenivo, okrasné stromčeka a kríky 14.5.2014      
15 DARIEN, s.r.o. údržba tenisového kurtu 22.5.2014      
16 INVEST, s.r.o. dlažba a doprava AMFITEÁTER 23.5.2014      


Rok 2015

Č. Dodávateľ Predmet Dátum vystavenia Množ. Jedn. cena v € bez DPH Spolu v € s DPH
1 EVIL, s.r.o. vypracovanie a dodanie dokum. na ochr. osob. údajov 16.02.2015   1000,00  
2 PaeDr. Beáta Kseňáková vypracovanie projektu poľná cesta 02.03.2015      
3 EKOLAB, s.r.o. analýza vzorky vody zo Sokolianskeho potoku 27.03. 2015      
4 EKOLAB, s.r.o. analýza vzorky vody Sokoliansky potok 26.11.2015      
5 Lechstav, s.r.o. maľovanie priestorov základna škola 03.08.2015   2225,22  
6 Holcim a.s. betón cintorín 10.05.2015      
7 MALL.SK alkoholtester 23.11. 2015     67,20

 

Rok 2016 - 1. polrok

Č. Dodávateľ Predmet Dátum vystavenia Množ. Jedn. cena v € s DPH Spolu v € s DPH
1 Ing. Ján Pojezdalaj Objednávka znaleckého posudku parc_1992 2 14.01. 2016     167,55
2 Ing. Ján Pojezdalaj Objednávka znaleckého posudku - stará časť budovy MŠ 14.01. 2016     150,18
3 PROFI-KANAL, s.r.o. Čistenie odpadového potrubia 14.01. 2016      
4 MEVA - SK, s.r.o. Objednávka kuka nádob 22.01. 2016 20 ks   525,60
5 Fleo, s.r.o. Objednávka známkov pre psy 24.03. 2016 21 ks   40,80
6 Blesk, s.r.o. Objednávka mechanizmov na hasenie požiaru 21.04. 2016     114,00
7 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o Objednávka jedálnych kupónov 09.06. 2016  

 

1