Klub dôchodcov

Klub dôchodcov v Sokoľanoch bol založený v roku 2008.

 

Výbor klubu dôchodcov:


Marta Vargová – predsedníčka 
Margita Szemanová – tajomníčka 
Malvína Vargová – pokladníčka 
Agáta Švarcová – kontrolórka 
ost. členky – Mária Štibriková, Mária Mičietová, Helena Pirošková, Mária Cupjáková, Mária Kuzmová

Plán činnosti klubu dôchodcov na rok 2016:

Apríl Výročná schôdza klubu dôchodcov
Máj Posedenie ku Dňu matiek
Jún Zber obnoseného šatstva
 
Júl Púť na Mariánsku horu v Levoči
August Letný zájazd na kúpalisko
Október Mesiac úcty k starším – posedenie
November Kultúrne podujatie podľa záujmu členov (divadlo, koncert)
December Vianočné posedenie

 

 


 

Termálne kúpalisko Sóstó 2015

Deň úcty k starším 2015

Výročná schôdza 31. 01. 2016

Nowy Targ 2.6.2016

Úcta k starším 2016

Výročná schôdza 12.02. 2017

Zber obnoseného šatstva 24.6. a 26.6. 2017

Nowy Targ a Ľutina 21.9. 2017

Výročná schôdza klubu dôchodcov 14.01. 2018

Pečenie koláčov pre Gréckokatolícku charitu v Košiciach 2017

Posedenie klubu dôchodcov 11.03. 2018

Deň matiek 13.05. 2018

Zbierka šatstva pre Gréckokatolícku charitu 12. a 19. 05. 2018

Úcta k starším 2018.

Botanická záhrada 2015

Výročná schôdza klubu dôchodcov dňa 10.02. 2019

1