Klub dôchodcov

Klub dôchodcov v Sokoľanoch bol založený v roku 2008.

Výbor klubu dôchodcov:

Marta Vargová - predsedníčka klubu 

Margita Szemanová – tajomníčka 
Malvína Vargová – pokladníčka 
Agáta Švarcová – kontrolórka 
ost. členky – Mária Štibriková, Mária Mičietová, Helena Pirošková, Mária Cupjáková, Mária Kuzmová

Plán činnosti klubu dôchodcov na rok 2016:

Apríl Výročná schôdza klubu dôchodcov
Máj Posedenie ku Dňu matiek
Jún Zber obnoseného šatstva
 
Júl Púť na Mariánsku horu v Levoči
August Letný zájazd na kúpalisko
Október Mesiac úcty k starším – posedenie
November Kultúrne podujatie podľa záujmu členov (divadlo, koncert)
December Vianočné posedenie

 

 


Výlet na kúpalisko do Maďarského mesta "Sárospatak" dňa 25.08. 2022

 

Nowy Targ 2.6.2016

Výročná schôdza klubu dôchodcov 02.02. 2020

Deň rodiny 2016

Medzinárodný deň žien 8.3. 2020

Úcta k starším 2016

Výročná schôdza 12.02. 2017

Deň rodiny 11.06. 2017

Zber obnoseného šatstva 24.6. a 26.6. 2017

Úcta k starším 15.10. 2017

Výročná schôdza klubu dôchodcov 14.01. 2018

Pečenie koláčov pre Gréckokatolícku charitu v Košiciach 2017

Posedenie klubu dôchodcov 11.03. 2018

Deň matiek 13.05. 2018

Zbierka šatstva pre Gréckokatolícku charitu 12. a 19. 05. 2018

Deň rodiny 03.06. 2018

Úcta k starším 2018.

Termálne kúpalisko Sóstó 2015

Botanická záhrada 2015

Deň úcty k starším 2015

Výročná schôdza klubu dôchodcov dňa 10.02. 2019

1