Klub dôchodcov

Klub dôchodcov v Sokoľanoch bol založený v roku 2008.

 

Výbor klubu dôchodcov:


Marta Vargová – predsedníčka 
Margita Szemanová – tajomníčka 
Malvína Vargová – pokladníčka 
Agáta Švarcová – kontrolórka 
ost. členky – Mária Štibriková, Mária Mičietová, Helena Pirošková, Mária Cupjáková, Mária Kuzmová

Plán činnosti klubu dôchodcov na rok 2016:

Apríl Výročná schôdza klubu dôchodcov
Máj Posedenie ku Dňu matiek
Jún Zber obnoseného šatstva
 
Júl Púť na Mariánsku horu v Levoči
August Letný zájazd na kúpalisko
Október Mesiac úcty k starším – posedenie
November Kultúrne podujatie podľa záujmu členov (divadlo, koncert)
December Vianočné posedenie

 

 


 

1