Dobrá novina 2022

Aj počas týchto Vianoc sa v Sokoľanoch ohlasovala Dobrá novina. Na 1. sviatok vianočný koledníci rozdelení do skupín navštívili naše rodiny, do ktorých priniesli zvesť o narodení Ježiška. Krásne vyobliekaní za kráľov, pastierov, anjelov či typických koledníkov. Aj napriek poriadnej zime deti s radosťou sa podujali ohlásiť radostnú novinu, každému bez rozdielu. Všetkým rodinám, ktoré koledníkov prijali  patrí srdečné poďakovanie. Svojimi finančnými príspevkami  pomohli mnohým ľuďom v Afrike. Obrovské poďakovanie patrí koledujúcim deťom i dospelým osobám, ktorí sa im venujú, za ich veľkú obetu a za to, že koledujú vždy s radosťou!

Dobrá novina 2022

1