Pamiatka - Rímskokatolícky kostol

Pôvodný starší kostol počas reformácie padol do rúk kalvínov. V r. 1759 bol vrátený. V rokoch 1949 – 1950 sa vykonala generálna prestavba – rozšíril sa oproti pôvodnému kostolu v severojužnom smere. Kostol bol konsekrovaný 7. 11. 1998 Mons. Alojzom Tkáčom, košickým arcibiskupom. Je zasvätený Ružencovej Panne Márii.

Vedľa kostola je empírová náhrobná kaplnka grófa Stahremberga. Dala ju postaviť jeho manželka Anna rod. Pankovičová-Glogowská v roku 1838, kde je s ním pochovaná v podzemnej krypte (viď rez kaplnkou).Nad vchodom je umiestnená mramorová tabuľa s nasledovným maďarským nápisom:

„Gróf Starhemberg szívem-Fele földi Réfze hamvadoz itt s hálás keblem Nefelejts áldozatara fakadoz Vérzöszívvel búsan nyögve nézek néma sírodra könnyem hull, és jaj – szózatom lehat hideg porodra Pankovits Anna.“

Čo v preklade znamená: „ Pozemné ostatky grófa Starhemberga, srdca môjho – polovica, tu práchnivejú a moja vďačná hruď vzdúva sa za obetou nezábudky. Krvácajúcim srdcom hľadím na tvoj nemý hrob, slzy mi padajú a moje žalostné volanie sadá k tvojmu studenému prachu Anna Pankovits“.

V interiéri kaplnky sa nachádzajú 3 olejomaľby s motívmi Ukrižovaného, Sedembolestnej Panny Márie a archanjela Gabriela. Kaplnka bola dôkladne opravovaná , tak jej fasáda, ako aj prístupové schody. Interiér bol znovu vymaľovaný.


Pôdorys kaplnky    Rez kaplnkou 
(láskavo poskytla Mária Tóthová)

V kostole sa nachádza jednomanuálový organ s pedálom z roku 1911. Má pneumatickú traktúru s kuželkovou vzdušnicou.

 

Dispozícia: manuál: C-f3  
  pedál: C-h  
     
7 registrov: Subbas 16' Kvinta 2 2/3'
  Principál 8' Nočný roh 2'
  Bourdon 8' Akúta 1' 3x
  Oktáva 4'  
pedálová a oktávová spojka, tremolo pre celý organ, mezzoforte, forte

Sokoľany sú filiálkou farnosti sv. Jána Nepomuckého v Haniske pri Košiciach.

Rímskokatolícky kostol v minulosti

Rímskokatolícky kostol v súčasnosti

1