Voľby do VÚC 2009

Výsledky hlasovania v obci Sokoľany


Predseda NR SR svojím rozhodnutím č. 272/2009 Z. Z. zo dňa 3. júla 2009 vyhlásil voľby do zastupiteľstiev samosprávnych krajov a voľby predsedov samosprávnych krajov. Deň volieb určil na sobotu 14. novembra 2009. Voľby sa vykonajú v súlade so zákonom č. 303/2001 o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 335/2007 Z. z. 

 

Počet oprávnených osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov Počet voličov, ktorým boli vydané obálky Počet odovzdaných obálok Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu Účasť voličov v %
872 177 177 173 157 20,30


Zoznam kandidátov pre voľby predsedu Košického samosprávneho kraja 
a počet platných hlasov v obci Sokoľany
 
(zvýraznený je zvolený predseda KSK) 

 

P.č. Kandidát Počet pl. hl.
1 Jozef Červeňák, Mgr., 47, sociálny poradca, Dobšiná, Jarková 343, Rómska iniciatíva Slovenska 15
2 Peter Jacko, Ing., 56, projektant, Kráľovský Chlmec, L. Kossutha 615/41, Agrárna strana vidieka 2
3 Stanislav Lábaj, Ing., 47, bankový pracovník, Košice - Nad jazerom, Talinská 4, Strana demokratickej ľavice 28
4 Jozef Plachý, Mgr., 60, obchodný zástupca, Košice - Západ, Muškátová 18, Strana regiónov Slovenska
5 Ján Slabý, 57, štátny tajomník Minister. pôdohosp., Trebišov, M. R. Štefánika 2221/168, Slovenská národná strana 6
6 Ján Süli, Ing., 62, diplomat, Košice - Staré Mesto, Alžbetina 26, Demokratická strana, Konzervatívni demokrati Slovenska, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana 54
7 Zdenko Trebuľa, JUDr., 54, predseda KSK, Košice - Juh, Kukučínova 20, Hnutie za demokraciu, LIGA, občiansko-liberálna strana, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, MOST - HÍD, Slobodné Fórum, SMER - sociálna demokracia, Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja, Strana občianskej solidarity 40
8 Michal Vajda, MUDr., 53, lekár, Vojany, č. 47, ÚSVIT 12
Zoznam kandidátov pre voľby do zastupiteľtva Košického samosprávneho kraja 
vo volebnom obvode Košice – okolie a počet platných hlasov v obci Sokoľany
 
(zvýraznení sú poslanci zvolení do zastupiteľstva KSK vo volebnom obvode č.5) 

Volebný obvod číslo: 5 - Košice – okolie 
Počet volených poslancov: 8 

 

P.č. Kandidát Počet pl. hl.
1 Viliam Bačo, 57, starosta, Bidovce, č. 147, SMER - sociálna demokracia 5
2 Ladislav Bartók, Ing., 57, strojný inžinier, Turňa nad Bodvou, č. 100, Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja
3 Alexander Benko, Ing., 31, podnikateľ, Poproč, Sadová 14, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Strana zelených Slovenska 14
4 Csaba Bodnár, Mgr., 24, právnik, Jasov, č. 408, Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja 1
5 Vojtech Budai, 31, podnikateľ, Čečejovce, Buzická 398/57, Rómska iniciatíva Slovenska 4
6 Ján Csala, Ing., 60, dôchodca, Moldava nad Bodvou, Nám. mieru 13, MOST - HÍD
7 Jenő Csoltkó, Ing., 54, záhradný inžinier, Jasov, č. 553, Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja
8 Richard Duda, Ing., MBA, 42, generálny riaditeľ HOWE SLOVENSKO s.r.o., Malá Ida, Slnečnicová 1, Demokratická strana, Konzervatívni demokrati Slovenska, Občianska konzervatívna strana, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana 6
9 Mária Dulovičová, Ing., 52, vedúca odboru bytovej politiky Krajského stavebného úradu v Košiciach, Nižná Myšľa, Školská 102, Nezávislý kandidát 4
10 Viera Ďurášová, 53, kultúrny pracovník, Moldava nad Bodvou, Budulov 59, Nezávislý kandidát 5
11 Peter Džubera, 39, živnostník - podnikateľský poradca, Šemša, č. 81, Strana zelených 1
12 Elena Fialková, Mgr., 53, učiteľka, Mokrance, č. 166, MOST - HÍD
13 Valéria Flachbartová, JUDr., 54, primátorka mesta, Medzev, Štóska 133, Nezávislý kandidát 4
14 Július Grulyo, 43, podnikateľ, Moldava nad Bodvou, Janka Kráľa 4, Nezávislý kandidát 10
15 Imrich Harčár, Ing., 42, odborný asistent TU Košice, Valaliky, Hlavná 36, Hnutie za demokraciu, Slobodné Fórum, Strana občianskej solidarity 23
16 Alexander Horváth, 46, živnostník, Jasov, č. 509, MOST - HÍD 20
17 František Horváth, Ing., 43, generálny reprezentant manažér, Valaliky, Lomená 33, Strana regiónov Slovenska 10
18 Slavomír Horváth, 48, starosta, Košické Oľšany, č. 247, Slovenská národná strana 15
19 Vanda Horváthová, 24, nezamestnaná, Medzev, Kováčska 86, Strana rómskej koalície - SRK 1
20 Peter Hudák, Ing., 26, vývojový pracovník, Moldava nad Bodvou, Železničná 5, Slovenská národná jednota 5
21 Ľubica Hudáková, 45, poistný maklér, Moldava nad Bodvou, Železničná 5, Slovenská národná jednota 1
22 Katarína Chovancová, 18, študentka, Čečejovce, Buzická 15, ÚSVIT 2
23 László Iván, Ing., 56, poľnohosp. strojný inžinier, Moldava nad Bodvou, Fábryho 9, Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja 1
24 Jaroslav Jeremiaš, Ing., 48, štátny zamestnanec, Opátka, č. 35, Slovenská národná strana 4
25 Ondrej Jusko, 63, starosta, Vyšný Klátov, č. 97, Slovenská národná strana 4
26 Olga Kiš-Pálová, 55, zdrav. sestra, Moldava nad Bodvou, Severná 11, MOST - HÍD 1
27 Ján Kokarda, Ing., 48, starosta obce, Ždaňa, č. 322, Nezávislý kandidát 34
28 Ervín Kompuš, 48, murár, Jasov, č. 524, Rómska iniciatíva Slovenska 11
29 Jozef Konkoly, JUDr., Bc., 54, starosta, Kechnec, č. 240, SMER - sociálna demokracia 42
30 Jozef Kónya, 45, zámočník, Turňa nad Bodvou, sídl. Cementár 339/19, Strana rómskej koalície - SRK 3
31 Róbert Kováč, 25, podnikateľ, Bohdanovce, č. 43, MOST - HÍD 1
32 Stanislav Kozák, JUDr., 65, právnik, Malá Ida, Mlynská 13, Strana regiónov Slovenska 6
33 Rudolf Lengeň, Ing., 49, vojak vo výsluhe, Košická Polianka, č. 8, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA 2
34 Attila Lukáč, 29, nezamestnaný, Drienovec, č. 214, Strana rómskej koalície - SRK
35 Štefan Markovič, Ing., 54, starosta, Ruskov, č. 206, Kresťanskodemokratické hnutie 8
36 Ľudovít Matta, 32, súkrom. podnikateľ, Moldava nad Bodvou, Bartalošova 8, Strana rómskej koalície - SRK 2
37 Štefan Mida, JUDr., 49, štátny zamestnanec, Buzica, č. 138, Nezávislý kandidát 6
38 Jozef Mohňanský, Ing., 43, kybernetik, Buzica, č. 276, Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja
39 František Pach, JUDr., 53, právnik, Nižná Myšľa, Repiská 182, Nezávislý kandidát 4
40 Karol Palčík, 49, manažér, Moldava nad Bodvou, Severná 2, MOST - HÍD
41 Emil Papáč, 57, vedúci SBS, Kráľovce, č. 16, Komunistická strana Slovenska 5
42 Pavol Papáč, Bc., BSc., 24, študent VŠ, podnikateľ, Kráľovce, č. 83, Sloboda a Solidarita 2
43 Jaroslav Pástor, Mgr., 49, podnikateľ, Nováčany, č. 72, MOST - HÍD 9
44 František Petro, Bc., 48, starosta, Ploské, č. 24, SMER - sociálna demokracia 9
45 Milan Rabatin, Ing., 57, starosta obce Beniakovce, Beniakovce, č. 54, Demokratická strana, Konzervatívni demokrati Slovenska, Občianska konzervatívna strana, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana 8
46 Michal Rečka, 55, starosta, Čaňa, Pokroku 3, SMER - sociálna demokracia 66
47 Ján Sabadoš, RSDr., 58, prednosta Obvodného úradu, Ruskov, č. 247, SMER - sociálna demokracia 4
48 Marián Sasák, Ing., 48, správca, Chrastné, č. 102, Kresťanskodemokratické hnutie 9
49 Ján Serbin, 49, starosta, Baška, č. 155, Nezávislý kandidát 3
50 Miroslav Stanič, RNDr., 50, súkr. podnikateľ, Baška, č. 146, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA 2
51 Tomáš Suchý, Ing., 52, starosta obce Sokoľany, Sokoľany, č. 228, Demokratická strana, Konzervatívni demokrati Slovenska, Občianska konzervatívna strana, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana 122
52 Alexander Szaniszló, 51, elektrotechnik, Komárovce, č. 10, Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja
53 Róbert Šándor, Ing., 34, štátny zamestnanec, Čaňa, Erveňská 7, Strana regiónov Slovenska 3
54 Ľubomír Šimko, Ing., 42, starosta, Svinica, č. 179, Nezávislý kandidát 4
55 Jozef Taiš, MVDr., 59, manager, Ruskov, č. 285, LIGA, občiansko-liberálna strana 1
56 Marta Vaňová, Bc., 34, vychovávateľka, Rozhanovce, 1. mája 55, Hnutie za demokraciu, Slobodné Fórum, Strana občianskej solidarity 2
57 Monika Vargová, 47, podnikateľka, Čaňa, Pionierska 7, Slovenská národná strana 12
58 Ingrid Vörösová, 38, THP vedúca predajne, Turňa nad Bodvou, č. 631, Združenie robotníkov Slovenska 2
59 István Zachariaš, Ing., 56, elektroinžinier, Moldava nad Bodvou, Záhradná 68, Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja
60 Imrich Zborai, 53, technik, Moldava nad Bodvou, ČSA 29, Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja
61 Ján Žiga, 29, súkrom. podnikateľ, Moldava nad Bodvou, J. Kráľa 19, Strana rómskej koalície - SRK 6

 

1