Contact

 

Postal address: Telephone: e-mailová adresa
Obecný úrad +421 55 693 02 05
Sokoľany č. 193  
044 57  Haniska  

Obecný úrad SokoľanyOffice hours

Monday 800 – 1200 1230 – 1600
Tuesday 700 – 1200  
Wednesday 800 – 1200 1230 – 1700
Thursday  
Friday 800 – 1200  

Samospráva obce


Mayor: Referentky Oc. Ú:
František Beregszászi Marta Semanová
  Alena Semanová
   
Zástupca starostu: Hlavný kontrolór:
JUDr. Vincent Oravec Ing. Juraj Mosej
   
  Audítor:
  Ing. Ladislav Burkovský
   
Poslanci obecného zastupiteľstva (OcZ):
Marián Béreš Patrik Kuzma
Ladislav Drotár Milan Popovič
JUDr. Matej Drotár Sebastián Varga
Martin Kopera Ing. Vladislav Výrostko

 

1