Voľby prezidenta SR 2019

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20, § 106 ods. 1 a § 115 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásil predseda národnej rady Andrej Danko voľby prezidenta SR dňa 16.03. 2019 1. kolo volieb a 30.03. 2019 2. kolo volieb.

 

Výsledky hlasovania v 1. kole v obci Sokoľany

 

Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky Počet odovzdaných obálok Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kadidátov Účasť voličov v %
943 361 361 356

 

38,28

 

 

 

    1.   Béla BUGÁR, Ing., 60 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Šamorín - 10 hlasov

    2.   Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., 45 r., advokátka, Pezinok - 113 hlasov

    3.   Martin DAŇO, 42 r., novinár, Bratislava - 3 hlasy

    4.   Štefan HARABIN, JUDr., 61 r., sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Bratislava - 75 hlasov

    5.   Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD., 47 r., vysokoškolský pedagóg, Galanta - 11 hlasov

    6.   Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 41 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Banská Bystrica - 38 hlasov

    7.   Milan KRAJNIAK, Bc., 46 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Bratislava - 9 hlasov

    8.   József MENYHÁRT, PaedDr., PhD., 42 r., predseda politickej strany, Vrakúň - 0 hlasov

    9.   František MIKLOŠKO, RNDr., 71 r., publicista, Bratislava - 25 hlasov

  10.   Robert MISTRÍK, Dr. Ing., 52 r., vedec, Bratislava - 0 hlasov

  11.   Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD., 52 r., podpredseda Európskej komisie pre  energetickú úniu, Bratislava - 69 hlasov

  12.   Róbert ŠVEC, Mgr., 42 r., politológ, Nitra - 2 hlasy

  13.   Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing., 60 r., podnikateľka, Bratislava - 0 hlasov

  14.   Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing., PhD., 56 r., bezpečnostný analytik, Bratislava - 1 hlas

  15.   Ivan ZUZULA, RNDr., CSc., 64 r., vysokoškolský pedagóg, Bratislava - 0 hlasov

 

Do druhého kola volieb postupujú Zuzana Čaputová a Maroš Šefčovič. Čaputová získala 40,57 % hlasov, Šefčovič 18,66 %, účasť v štáte dosiahla 48,7 %.

 

Výsledky hlasovania v 2. kole v obci Sokoľany

 

Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky Počet odovzdaných obálok Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kadidátov Účasť voličov v %
953 276 276 268 28,12


Počet a podiel platných hlasov odovzdaných v 2. kole pre jednotlivých kandidátov 
na prezidenta Slovenskej republiky za obec Sokoľany
 
 

 

Kandidát Počet platných hlasov za obec Podiel v %
Zuzana Čaputová 152 56,71
Maroš Šefčovič 116 43,28

Prezidentom Slovenskej republiky sa stala Zuzana Čaputová. V štáte dosiahla 58,4% všetkých hlasov.
 

1