Elektronická úradná tabuľa

Oznámenie o oprave chyby v katastrálnom operáte v kú_ Sokoľany.pdf

Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce.pdf

Rozhodnutie o umiestnení stavby: Obec Haniska- ÚR-komunikácie-Cesta IBV pri stanici-So.pdf a IBV cesta pri stanici - komunikácie - situácia.pdf.

 

Oznámenie o predaji nehnuteľností.pdf

Oznámenie o začatí územného konania a o umiestnení stavby: Obec Haniska - cesta IBV pri stanici -komunikácie.pdf

Rozhodnutie o umiestnení stavby : Rozhodnutie o umiestnení stavby-IBV DOMB 1 - Komunikácie.pdf

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva: OcZ - POZVÁNKA 28.6. 2021.pdf

 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva: OcZ - POZVÁNKA 14.6. 2021.pdf

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí požiadali a svoje podania o navrátenie pozemkov nedoplnili.pdf

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí nepožiadali o navrátenie pozemkov.pdf

Návrh plánu kontrol na 2. polrok 2021 : Plán kontrol na 2. polrok 2021.docx

PIAAC-Medzinárodný výskum zručností dospelých.pdf

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstvaOcZ - POZVÁNKA 23.4. 2021.pdf

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Obec Haniska-DOMB1-komunikacie.pdf

Úroveň vytriedenia KO za rok 2020.pdf

Obec_Haniska-_územné_rozhodnutie_-_IBV_DOMB_1_-_vodovod_-So .pdf

 

Pozvánka na zasadnutie obecnéhho zastupiteľstva 19.02. 2021:  OcZ - POZVÁNKA 19.2. 2021 .pdf

 

 

1