Elektronická úradná tabuľa

1. Pozvánka na verejné zasadnutie obecného zastupiťeľstva vo štvrtok 27.06. 2019 o 19.00 hod. Pozvánka aj s programom na stiahnutie tu: Pozvánka OcZ 27.6. 2019.pdf

 

2. Dokument na schválenie:  plan udržateľnej mobility KSK-DOKUMENT.pdf

 

3. Upozornenie pre vlastníkov pozemkov na stiahnutie tu: upozornenie pre vlastníkov pozemkov.pdf

 

4. Návrh zámeru zámeny a kúpy ornej pôdy. Zámer na stiahnutie tu: zámer na zámenu a kúpu.pdf 

 

5. Oznámenie okresného úradu Košice, katastrálneho odboru,  o vykonaní zápise údajov do svojej pôsobnosti, na stiahnutie tu: Kataster - zápis údajov.pdf

1