Komunálne voľby

Predseda NR SR svojím rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. zo dňa 7. júla 2014 vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí. Deň konania volieb je určený na sobotu 15. novembra 2014. Voľby sa vykonajú v súlade so zákonom č. 346/1990 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov.


Definitívne výsledky hlasovania

Celkový počet osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov Počet voličov, ktorým boli vydané obálky Účasť voličov v % Počet odovzdaných obálok Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby
do obecného zastupiteľstva starostu obce
929       600    64,59  600       579        582   

Počet hlasov pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce vyjadrený v absolútnych číslach a percentách (zoradené podľa počtu platných hlasov).

Výsledky volieb starostu obce

Počet hlasov pre jednotlivých kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva vyjadrený v absolútnych číslach a percentách (zoradené podľa počtu platných hlasov).
Čiara oddeľuje počet poslancov pre volebný obvod schválených uznesením Obecného zastupiteľstva v Sokoľanoch č. 199 zo dňa 13. 08. 2014.

Výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva
Vyhlásenie kandidatúry

1