Fotogaléria Ustanovujúce zasadnutie OcZ

Dňa 17.12.2010 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Sokoľanoch. Po otvorení zasadnutia a určení overovateľov zápisnice predseda miestnej volebnej komisie p. Bartolomej Lacko oboznámil prítomných s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obcí. Následne novozvolený starosta zložil zákonom predpísaný sľub, prijal insígnie a prevzal vedenie zasadnutia. Novozvolení poslanci taktiež zložili predpísaný sľub, nasledoval príhovor starostu obce a zasadnutie ďalej pokračovalo podľa schváleného programu.

Ustanovujúce zasadnutie OcZ

1